söndag 15 juni 2008

Man kan inte slarva med lagar...

(Aftonbladet), (Svd)

På min skärm kommer det upp en förklaring på en blogg till varför en av de unga moderaterna tänker säga JA till FRA-lagen. Han menar att han varit kritisk just till utformningen av lagen, inte på grund av att signalspaning är fel utan på grund av hur verksamheten ska regleras. Så jag skriver några rader riktade direkt, men även andra kan gott lyssna lite. Ta inte min kritik helt personligt nu, du är ett exempel - det handlar om sak för mig det här.

"Jag en vän av den personliga integriteten och just därför är det också glädjande att så många kommer från rätt håll i sin kritik av detta förslag. Men jag delar inte kritiken till fullo som ibland både bygger på missuppfattningar och en naiv syn på hur underrättelseverksamhet bedrivs." (Tobé)

Nej min vän vi är inte alls naiva (och vi kan internet ganska bra, vi var med från början) när det gäller hur underrättelseverksamhet bedrivs. En del av oss är tillräckligt gamla för att ha upplevt vilka konsekvenser den kan få också. På nära håll, i Sverige. IB-affären kanske du är för ung för att komma ihåg. Det var vid den tiden jag startade min politiska verksamhet inom moderaterna så jag har sett och varit med om en del.

Journalisten Jan Guillou var mer än många direkt inblandade eller ska vi säga blev inblandad och han berättar här hur det var. Detta är snabbläst och oerhört intressant just nu.

"...Tidigt på morgonen grips Jan Guillou, Peter Bratt, Håkan Isacson, Owe Holmquist (fotograf) samt ytterligare en person - misstänkta för spioneri.Säpo genomför husrannsakan på sex olika platser. Dock saknar man domstolsbeslut för detta, samtidigt som man vägrar att upprätta protokoll över de beslag som görs.Bland annat är det Folket i Bilds redaktion som får besök av Säpo. Tidningens bildarkiv beslagtas..." (ibid)


PJ Anders Linder skrev en krönika där han målar upp scenariot som komma kan. Men det som hände i det har ju redan hänt. Skillnaden är nu att regeringen vill tillåta massavlyssning av hela svenska folket och i och med det så ökar möjligheterna att fler kan bli drabbade av någons vrede. I synnerhet journalister som kan avslöja sådant som andra kanske anser inte ska komma fram. Vill vi ha ett sånt samhälle och land? Jag vill inte det. Ingen har helt rent mjöl i påsen, i synnerhet inte när andra ska göra bedömningen .

Det finns nu möjligheter att bestämma sig för vad man vill avlyssna. Det kan vara efter avvikande sexuell läggning, efter utländsk härkomst, efter samtal som kan vara helt harmlösa, men tolkas som något helt annat osv osv. Tolkningsföreträdet ligger hos den som lyssnar. Tidigare har åsiktsregistrering skett och det har föranlett att människor inte fått något jobb.

Idag kan polisen avlyssna personer som inte ens är misstänkta, det kan handla om att du i ditt kontaktnät har en olämplig kontakt. Alla databaser läcker menar Lake. Den svagaste länken är nämligen människan menar Alter Ego och tar upp en del andra i sammanhanget intressanta exempel. Jag tycker inte att det är fel med avlyssning när det finns skäl för det.

Ändamålsglidning är ett begrepp som man ska fundera kring - när man väl har uppgifterna så vill man använda dem. Till nya saker som man inte tänkte på förut. Då är det lätt att göra tillägg till lagen, sådant sker hela tiden. Jag refererade till PKU-registret tidigare. Du kanske finns med i det? Det skulle bara användas till forskningsändamål men kom trots detta till användning vid utredningen av Anna Lindh-mordet.

"Jag menar att Sverige ska bedriva en signalspaning och därför kommer jag att rösta ja i enlighet med majoriteten i försvarsutskottet. Det stämmer att jag hade önskat ett bättre förslag än det som ligger på bordet, men jag är inte beredd att avslå det. "(Tobé)

Jag menar att man aldrig, aldrig någonsin kan ta så lättvindigt på en lag som uppenbarligen inte är bra. Läs vad internetexperten Patrik Fältström skriver här. Han tycker att lagen är usel och ologisk. Du får inte lyssna på svenskar men om du ändå har gjort det ska uppgifterna förstöras. Det enda sättet att veta om du är svensk är att avlyssna dig och det får du inte göra. Moment 22.

"Dessutom blir det OLAGLIGT att spana mot svenskar eller svenska förhållanden. Signalspaningen får enligt förslaget bara rikta sig mot utländska förhållanden och ska bara vara tillåten när det gäller kommunikation som går över Sveriges gräns. Även om en kommunikation (t ex ett e-mejl) rent tekniskt passerar Sveriges gränser så får man INTE spana mot den om både avsändaren och mottagaren finns i Sverige. Den kommunikationen ska FÖRSTÖRAS." (Tobé)

Eftersom man ändå måste kolla om avsändaren och mottagaren finns i Sverige genom att öppna meddelandet och man där finner att två svenskar planerar terrordåd kommer det meddelandet att förstöras då? Eftersom kommunikationen är från Sverige till Sverige. Tänk på alla som har hotmail, gmail, yahoo, facebook, msn. Svenskar som kommunicerar med svenskar fast via utländska servrar. De är många.

Jag antar att du vid det här laget vet att det inte går att urskilja vad som är nationell trafik eller inte på internet. Man måste kolla efter. Utrikes frimärken på kuverten finns inte på Internet, där saknas landsgränser och de behövs inte. Däremot måste mankolla om man vill veta varifrån de kommer och vart de ska.

Jag tycker att det känns oerhört ledsamt att läsa vad många av er unga moderater har för motiv för att svara JA till den nya spaningslagen, ibland låter det som ni käkat karbonpapper. Jag tycker förstås också att det är ännu mer ledsamt att trycket på er verkar vara så hårt i regeringen för att detta ska genomföras. Till varje pris verkar det som. En tröst finner jag i moderaten Per Hagwall som liksom jag tycker att förslaget ska dras tillbaka.

De unga politiker som idag sitter som gisslan i ett större sammanhang bör kanske läsa Thomas Gürs syn på hur det kommer sig att det är som det är, det är lite sorglig läsning det också, på sitt sätt.

Jag har jobbat på en tidning där kamreren tyckte att det var hans rättighet att öppna allas post. Privat eller ej spelade ingen roll. Då visste man i alla fall vem det var, men nu kan korrespondens och mina rörelser på nätet, mina SMS och samlas i en stor databas helt utom min kontroll. Det blir ändå min sak att bevisa att jag har rent mjöl i påsen. Kamrer YY öppnade ett brev från min läkare och satt och snackade om det på kafferasten. Innan jag själv hade läst det!!! Eftersom det var skickat till företagets adress så var det deras post menade han. Idiot menade jag. Anna Troberg har fått sin e-post läst av chefen. Hon skrev en bok om sina obehagliga upplevelser.

Jag säger som PJ Anders Linder - det är helt ofattbart att en borgerlig regering ens tänker på att luckra upp brevhemligheten vilket innebär "kränkning av privatsfären". Obehagligt - verkligen.

Självklart förstår jag att man måste göra allt för rikets säkerhet. Försvarsminister Tolgfors gjorde klart detta på ett bloggmöte idag. Att tekniken gått framåt och att vi måste skydda landet. Ja, det är solklart. Men kunde man inte ha hittat på något annat sätt att jaga terrorister än att blanda in oss alla. Lägg ordet ändamålsglidning på minnet - och säg aldrig ja till en lag som du inte ens är övertygad om att den är riktig. För det handlar väl om lagen nu, inte om principerna? Eller prestigen, då blir jag en riktigt besviken moderat. Samtidigt så hör jag fler moderater tala om lagen som att den är det bästa hittills, det är bättre än förut. En lag som gör såna här ingrepp i den personliga integriteten måste vara tipptopp från början. Inte något slags hafs som är bättre än förra förslaget. Det känns inte seriöst.

Jag hoppas att regeringen drar tillbaka det hela nästa vecka. Det skulle kunna vara valstrategiskt riktigt också och inte ge socialdemokraterna någon chans att skylla på den borgerliga regeringen för ett förslag som de själva har stått för. Varför bjuder regeringen på den bollen? Det undrar jag och det gör fler. Men är det bara vi?

intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Nu kör vi länkbomben, vi har på något sätt kommit överens om att den är viktig eftersom den visar vilket engagemang det finns i frågan. Jag har lästa alla era inlägg, jag kan ha glömt någon, förlåt i så fall.
Simon Sunden, Bloggen Bent, Alter Ego, Nils Gustafsson, Jörgen L, WitchBitch, Rick, Beta Alfa, Röd Libertarian, Blogge - här finns det film, Henrik Sjöholm, och så många andra på Knuff.se/FRA, Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Måndagens länkskörd, den är röd, grön, blå och i allsköns färger - det här är inte partipolitik det är människor med engagemang: Emma, Nikke, Trotten, Blogge Bloggbävning - har aktuella länkar till tidningsartiklar. Rick, Steve Lando, Christian, WitchBitch, Rosetta, Basic, Radikalen, Erik L, Svensson, Join Simon, Humlan, Alter Ego, Bent, Aspiebloggen, Alter Ego, Ringborg diskuterar Focault , Min gamle kollega Anders Lotsson, Peter J Olsson, Mildner på Sydsvenskan, Drottningsylt, Projo, HAX, LAKE, Basic, Kryptoblogg, Jörgen L, Badlands Hyena (satir), Badlands Hyena 2, lika mycket satir, Erixon, Ingerö
Killen som inte gillar bloggosfären men däremot FRA (en del av oss bloggare är journalister och jag kan ibland hålla med om att man ska hålla igen lite)

Inga kommentarer: