lördag 28 juni 2008

Nu kommer motelden...

Både Svd och DN har idag artiklar som förklarar hur FRA-lagen och signalspaningen fungerar, det är FRA-chefer som kommer till tals. Ingvar Åkesson känner sig missförstådd och menar att företrädare för lagen har haft dåliga argument och medger att talibaner och andra inte använder just internet. Nej, de är väl inte dummare än att de vet att de kan bli avlyssnade och använder kamel och kurir i stället. Det har vi sagt hela tiden. Det är inte så konstigt. Konstigare är väl att det använts som argument, att vi ska skydda oss mot deras terror.

Jag förstår att FRA känt sig ensamma för ingen har ställt sig bakom dem, mer än försvars- och statsministern då. Den ena har snackat om afghanistan och den andre till att beslutet är fattat. Det har inte varit så upplysande precis. Nej, pedagogiken kring den här lagens berättigande har varit minst sagt undermålig. Då släpps också allsköns protester fram, ty de flesta av oss som protesterar är inga dumbommar. Får man bra argument så kan man analysera dem, bemöts man med tystnad så startar den egna hjärnan direkt och man drar egan slutsatser utifårn den kunskap man har. Läs min post om rationalitet.

Argumenten haltar. Å ena sidan så monterar vi ner försvaret för det finns inga hot mot Sverige och å andra sidan måste vi ha signalspaning för att skydda oss mot de hot som finns. Nu begriper jag att det är troligare att ett angrepp idag sker på annat sätt än med pansarvagnar. Det är många i Stockholmstrakten som fått erfara ruggigheten i att vara utan el mitt i vintern till exempel. Då har det handlat om att råttor gnagt hål på ledningarna.

I DN skriver Anders Wik som tidigare varit överdirektör på FRA att vi avlyssnas ändå, även utan FRA-lagen, men slår fast att FRA spanar mot utlandet och att det är polisen som spanar nationellt. För att öka säkerheten för enskilda så används tekniska metoder för att "spärra ut" inrikestrafik så väl som möjligt. Det är väl just en av de viktiga punkterna i motståndet mot lagen, det går inte att spärra ut utan att kolla. Just uttalandet "så väl som möjligt" gör inte mig lugnare precis.

Anders Wik tar en vänlig och förnuftsmässig ton när han försöker lugna med att FRA aldrig skulle spana på svenskar och att ingen uppdragsgivare (regering) skulle be om det av ren självbevarelsedrift. Ja, vad vet man? Även om avsikten inte är den idag så vet man aldrig i framtiden. Det är just det som många av oss vänder oss emot. Att lagliggöra framtida möjligheter att hantera våra personliga kommunikation, vår personliga integritet.

Vi kan ta PKU-registret som exempel, det är en debatt som kom som ett brev på posten dagen efter att FRA-lagen hamrats igenom i riksdagen. PKU-registret innehåller DNA för i princip alla som är födda från 1975. Men det är ett forskningsregister som hittills omfattas av de forskningsetiska lagar som finns. I protest går nu många ur registret. Muf gör en grej av det hela och startar en kampanj för att medlemmarna ska anmäla sitt utträde. Samtidigt så höjs röster för att det ska bli förbjudet att gå ur registret. Tacka för det, om många går ur så mister det sin användbarhet för polisen. Men säger det inte samtidigt något om hur lätt en ändamålsglidning kommer till stånd? Hur det plötsligt poppar upp nya idéer om hur man ska försvara sina egna idéer, oavsett hur dumma de än är. I och för sig så har Hägglund försökt lugna just den här debatten. Men idéerna är ändå uttalade. Som jag skrivit förut, så fort det finns en databas så spirar kreativiteten över hur uppgifter ska kunna användas. På korsen och på tvärsen.

Inte tror jag att de som jobbar på FRA har skumma avsikter, tvärtom säkerligen, och jag beklagar verkligen att enskilda personer blivit uthängda med namn och personuppgifter. Det är verkligen tråkigt, lika tråkigt som den mobbning som skett mot enskilda personers/riksdagsledamöters beteende i det här avseendet. Man får aldrig glömma att de alla ingick i ett större sammanhang och där är den enskilde inte alltid så stark eller har några chanser att göra sig gällande hur man än försöker. Carl Bildt uttalar tydligt varför en spaningslag är bra. Det går väl inte att säga emot, men det är utformningen, innehållet och taktiken att driva igenom beslutet som nu ifrågasätts. För min del kunde det gärna finnas fler tydliga politiker, man behöver inte hålla med dem alltid för det.

Bloggaren Alter Ego skriver i sin kloka bloggpost

"Jag tvivlar starkt på att några som helst uppgifter blir offentliga, då faller hela grejen med signalspaning. För att ens försöka att lyckas i det man försöker genomföra i lag. Så gäller det att fienden inte får någon som helst uppgift om någonting. Vågar man verkligen öppet redovisa vad man kommer fram till vare sig det är postivit eller negativt. Jag menar vem i hela friden kan man lite på. Det finns alltid läckor och brister i systemen!"

Alter Ego ger dock också ett bra exempel på hur skakigt skyddet mot enskilda ändå är och återger sin kontakt med Datainspektionen kring PUL bland annat. Den här posten handlar inte specifikt om signalspaning utan om integritet på nätet i allmänhet. Jag har själv tidigare varit kontakt med Datainspektionen för att försöka få slut på en personförföljelse där en person klippt, klistrat och varit ute enbart efter att svärta andra. Men det var ingenting som Datainspektionen följde upp fick jag veta. Det var då jag började undra hur tandlös den där lagen egentligen är. Det är vi som är ordentliga som följer den, de andra struntar i vilket. Visserligen var detta ett sidospår nu men det handlar om den personliga integriteten likfullt. Den existerar på längden och bredden. Precis som allt annat.

Vad gäller att Mona Sahlin tänker riva upp lagen som hon och hennes socialdemokratiska vänner egentligen själva ligger bakom så kan man säga som Pär Rittsel (fiffigt av dig där Pär... 10 points)

"...inte bara sticka ner fingret i kablarna och se vad man hittar..." Själv sticker hon upp fingret i luften för att se vartåt det blåser" (krönika i CS, i skrivande stund inte på nätet)

Det är för mycket politik i det här. Egentligen kommer innehållet i lagen i skymundan för allt annat. Det är mycket märkligt att det är beslutet om lagen som kommer överst på agendan, egentligen är det väl inte svårare än att bryta upp den och göra om den så att den verkligen blir bra från början. Det vore inte någon prestigeförlust alls.

Emma skriver, Svensson skriver, Badlands Hyena har förstås egen satirvinkel, Steve Lando skriver, Privacy wrotes, Basic personligt skriver, Scaber Nestor skriver, deep.ed skriver, projo skriver, Stationsvakt, Oscar Swartz,

(intressant)
(SvD)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

1 kommentar:

Scaber Nestor sa...

Det som oroar mig mest i wik's uttalande är detta.

Däremot finns ett framtidsproblem i form av en gradvis ändrad internationell rättspraxis kring Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Sverige behöver anpassa sig till denna rättspraxis och kan inte vänta länge med detta.


Att rättsäkerheten runt våra mänskliga rättigheter håller på att luckras upp är sant, men här hävdar åtminstone jag att detta förfarande är vidrigt.
Och att som Anders Wik använda detta till sin fördel genom att med andra ord säga 'mänskliga rättigheter tillhör det förflutna' gör det inte mindre vidrigt.