måndag 28 juli 2008

Pushar för en kommentar jag fick...

Leo som är civilingenjör i Datateknik skickar brev till riksdagsledamöterna idag, han skrev det i en kommentar på mitt tidigare inlägg. Jag tycker att det är viktigt och lägger upp det som en egen post här för många att läsa. Det är en insiktfull kritik. Man kan bara hoppas att de som är berörda lyssnar på den också. Det måste till en dialog nu. Det är lätt att bli frustrerad av alla uttalanden som sker ovanför huvudet på många. Min ständiga fråga är - varför just denna lag? Varför kan den inte göras om så att det blir en FRA-lag som är bra i grunden? Version 2.0.

Det som är intressant i den här debatten är också att så många kommer till tals och det är förstås jobbigt för regeringen. Men betänk att de här tankarna hade funnits även om de inte uttryckts öppet och det hade visat sig i nästa val. Nu finns det en chans att rätta till saker och ting i förväg faktiskt. Just att den här frågan är så utspridd och så övergripande över alla partitillhörigheter visar på hur viktig den är. Inte trodde jag mig någonsin att jag skulle hålla med vänsterpartister och socialdemokrater med flera och vise versa för den delen, inte hade de tänkt sig att hålla med oss borgerliga motståndare till FRA-lagen. Men idag ser det ut så. Det är inte politisk inriktning, det är en mänsklig inriktning.


Läs Leos brev här nedan.

Hej!

Idag publicerar SvD en debattartikel av Försvarsminister Sten Tolgfors.

Jag vill gärna bemöta hans debattartikel, som faktiskt inte tillför så mycket i debatten, utifrån min synpunkt som civilingenjör i Datateknik. Det är tråkigt att se att Tolgfors inte alls lyssnat på de mycket goda argument som kommit fram i debatten.

Tolgfors skriver:"FRA spanar inte på enskilda svenskar"

Jo, det gör de. All trafik som korsar Sveriges gränser (den mesta) kommer att granskas och avlyssnas. I det ögonblick som avlyssningen sker så kränks den enskilda och den personliga integriteten.

Tolgfors skriver:"Därför är det bra att FRA kommenterat ett antal konkreta exempel på hur verksamheten varit till gagn för Sverige. Därmed faller också de påståenden som den nya signalspaningslagens motståndare gjort om att det inte finns exempel på nyttan av FRA:s verksamhet. "

Kritiken har aldrig varit mot klassisk signalspaning (som exemplen behandlat), som faktiskt behövs. Kritiken har varit mot den massavlyssning av svenska folket som nu kommer ske, med efterföljande nedmontering av den personliga integriteten, meddelarskyddet och brevhemligheten.

Vidare så går det inte att kontrollera de uppgifter som Åkesson gått ut i media med. Jag har själv försökt få ut uppgifterna; med beskedet att de är hemligstämplade. F ö är det anmärkningsvärt att Generaldirektör Åkesson går ut med hemligstämplade uppgifter i media i eget politiskt syfte.

Tolgfors skriver:"FRA använder mycket avancerade sök­begrepp avsedda att finna just det FRA söker om yttre hot mot landet. Allt annat ska sorteras bort. Sökbegreppen är inte uppbyggda av ord, utan av tekniska variabler. Den trafik som inte träffas av sökbegreppen passerar således obehandlad förbi och kan då inte lagras. "

Problemet är att kränkningen sker i det ögonblick som granskningen av trafiken sker.Vidare så är det väldigt svårt att skilja på svensk och utländsk trafik, för att inte säga omöjligt. För det tredje så kommer vanliga svenskar att fastna i nätet. De filter som används är inte tillräckligt förfinade.

Detta är min bestämda uppfattning som civilingenjör med inriktning Datasäkerhet samt Kommunikationssystem, och jag tror inte att Tolgfors kan hitta en oberoende IT-expert som säger annorlunda.

Tolgfors skriver:"Den nya tidens bredare hotbild som vi måste kunna upptäcka, förstå och skydda Sverige mot omfattar bland annat militära incidenter, men också terrorhot, spridning av massförstörelsevapen, it-attacker och hot mot svenskar i internationella insatser.[...]

För närvarande och under överskådlig tid finns inte ett militärt hot av den gamla typen riktat mot Sverige."Tolgfors menar invasionhot, och han har helt rätt här. Hotet är litet.Svenska terrorexperter bedömer terrorhotet mot Sverige som lågt.

Internationella kriminella organisationer och MC-gäng samt nazi-verksamhetkan avlyssnas med stöd i andra lagar, som beskriver tvångsåtgärder sombuggning.

Vad det gäller IT-sabotage och hackers så finns det andra preventiva metoder och också andra metoder för att hantera angreppen när / om de kommer. T exIDS (Intrusion Detection Systems) osv. Här ligger vi långt framme i Sverige,och vi bör nyttja de här metoderna istället för att avlyssna hela svenska folket.

Tolgfors skriver:"Säger man nej till den nya signalspaningslagen säger man ja till en återgång till en oreglerad situation för signalspaning i luften, med avsaknad av integritetsskydd."

Det här är fel i två avseenden. För det första så är etern inte oreglerad idag. För det andra är det ett fult argument; signalspaning och reglering behövs (med ett mycket starkt integritetsskydd), massavlyssning av svenska folket är oacceptabelt.

Tolgfors skriver:"Riksdagen beslutade i mitten på juni för att stärka Sveriges säkerhet om den nya teknikneutrala signalspaningslagen. "

Det talas mycket om teknikneutralitet som försvar för FRA-lagen. Problemet ligger delvis i att den tidigare signalspaningen inte skett i medium som normalt använts av vanliga svenska medborgare. Det kommer ske nu. Det skickas färre och färre brev på Posten idag i Sverige. Istället har e-post tagit över som den kommunikationsform som dominerar. Jag personligen sköter all min kommunikation via e-post. Fakturor, brev, kontakt med media, samhällsfunktioner och rättsliga funktioner (Polis m.m).

Ska vi vara riktigt teknikneutrala med FRA-lagen bör vi alltså på Posten installera apparater som elektroniskt scannar av alla brev, och göra samma sökning i dem... Det finns andra alternativ. De alternativen bör i lugn och ro diskuteras med landets ledande IT-experter, integritetsexperter och terrorexperter i en utredning, efter det att FRA-lagen har rivits upp.

Men vi kan aldrig acceptera massavlyssning; scanning av alla våra brev, eller all vår e-post och internettrafik.

Tolgfors skriver:"Avancerade terrorgrupper krypterar sin kommunikation, har någon invänt. Självklart gör många aktörer det och det är alla länders underrättelsetjänster medvetna om och förberedda för att hantera."

Efter den debatt som nu varit så kommer naturligtvis "terroristerna" att använda kryptering och anonymiseringstjänster, som redan finns idag på Internet, korrekt. Att FRA skulle kunna knäcka dagens moderna krypteringsmetoder i strid med vad ledande krypteringsexperter och matematiker säger anser jag inte vara trovärdigt, eller rimligt (jag är ö h t tveksam till att Tolgfors har en examen i kryptoteknik). Alternativt kommer de påstådda hoten att använda andra kommunikationsmetoder. Någon slags reglerad och kontrollerad signalspaning behövs i Sverige. Vad som inte behövs är avskaffandet av grundläggande demokratiska rättigheter och massavlyssning av svenska folket, som den nuvarande FRA-lagen rent tekniskt kommer resultera i.

Mvh

***********
Bloggarna funderar vidare: Dexion har haft semester och funderat lite kring hur två regeringar med olika ideologi har kunnat anse att FRA-lagen är en bra lag. Utan ideologi är man förlorad , det kan gå hur som helst menar Norberg i Expressen. Man ska inte utgå ifrån att någon ljuger menar Mårten S, det tycker inte jag heller och tror nu inte att Tolgfors ljuger som en del andra gör . Han talar utifrån sin egen övertygelse, som när man kommer i diskussion med någon som är frireligiös som inte vill släppa taget. Det behövs något som släpper loss fixeringen i ett sådant samtal. Det handlar om människor med olika utgångslägen. Båda har rätt utifårn sin ståndpunkt på något sätt, men det måste som sagt till en dialog. Annars så står var och en och maler i varsin hörna och ingen lyssnar på den andre. Inte bra.

Alliansfritt Sverige tror inte att svenskarna håller med Tolgfors, det tror inte Bloggen Bent heller. Annarkia tycker att jämförelserna som görs är riktiga.

(intressant)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

1 kommentar:

Fredrik W sa...

Bra skrivet Leo. Ett litet påpekande, du skrev: "Problemet är att kränkningen sker i det ögonblick som granskningen av trafiken sker."

Det är egentligen ännu värre, även enligt lagrådet sker kränkningen redan genom att granskningen möjliggörs. Vi kommer att huka och anpassa vad vi skriver redan genom det faktum att allt vi gör på internet *kan* bli föremål för registrering. Dvs detta påverkar oss alla hela tiden, även om det bara är nån promille som faller ut efter FRA:s sökkriterier.