måndag 28 juli 2008

Lyssna på oss - men avlyssna oss inte...

FRA-chefen förstår att det finns oro kring FRA-lagen och säger i Expressen.

– Man kan ju tänka sig att om man vill bryta mot reglerna och vara illojal kan man orsaka rejäla integritetsintrång. Men eftersom det finns så mycket kontroll och skydd ser jag ingen risk för integriteten, säger Åkesson.

Det är precis vad det handlar om. Möjligheterna. Man kan tänka sig. Att det är möjligt att orsaka rejäla integritetsintrång. Även om det inte är avsikten just nu. För hur man än vänder på saken så handlar det om massavlyssning ur ett tekniskt perspektiv. Det spelar egentligen ingen roll om det är en människa eller en masin som "söker" med hjälp av sökbegrepp. Allt måste gås igenom för att man ska finna, det är bara så.

Den kontroll och det skydd som det talas om kom till efter att de blev en folkstorm kring saken. På en eftermiddag, med goda avsikter tror jag nog, så plockade man fram en massa nya skyddsmelanismer. Men det i sig betyder att lagen i grunden inte är bra, eller hur? Man ska inte ens kunna tänka sig att det ska bli fel. Det kan det bli ändå.

Försvarsministern hävdar att om man säger nej till lagen så blir det en återgång till en oreglerad signalspaning som saknar integritetsskydd. Nåväl, har vi väntat så här länge kan vi vänta ett tag till. Varför kan man inte bestämma sig för att riva upp lagen och göra om den från början?

Jag rekommenderar försvarsministern med kolleger att läsa JörgensLs inlägg. Han bryter ner argumenten på ett bra sätt som gör att man lätt kan förstå varför alla argument som Tolgfors framför inte är så himla bra. Tvivlar skriver "Det är bra att Tolgfors tar ansvar i debatten och inte överlämnar det till tjänstemännen. Men det är dåligt att han inte tar chansen att försvara individens frihet. Det skrämmer mig när vänsterpartiet har seglat upp som det mest frihetsälskande partiet i sverige. Det borde skrämma även den moderata ledningen."

Personligen känner jag mig så frustrerad över att det inte blir någon slags öppning i kommunikationerna mellan motståndare och företrädare. Grejen är den att de allra flesta som är emot FRA-lagen är det inte alls på grund av att de tycker att signalspaning och underrättelsetjänst är onödigt, eller något som Sverige inte ska ha. Hela tiden ges det uttryck för att det är lagen som inte är tillräckligt bra vad gäller den personliga integriteten.

De argument vi får tillbaka kring den frågan har vi brutit ner i molekyler hela tiden. För tekniken fungerar inte som det sägs. Man måste kolla igenom allt innan man vet vilka fiskar som ska behållas och vilka som ska kastas tillbaka i havet. Det är just i det ögonblicket som intrånget begås och som vi protesterar emot.

Varför inte lyssna på andras argument i stället för att bara framhärda de egna. Försök sila bort oförskämdheter och ytterlighetsuttryck. Den intelligenta kan sila information och får fram sentensen. Ingen i regeringen är dum och inte Åkesson heller. Dumförklara heller inte motståndarna menar Mikael P, vi är inga idioter vi heller. För att förenkla och ge ett uttryck för oron så vill jag speciellt rekommendera Joshens handväskeförklaring. Den ger en solklar och pedagogisk förklaring till varför vi inte gillar FRA-lagen. Läs den här och fundera lite kring innehållet.


Bloggar gör förstås många idag: Rhodin går igenom argumenten än en gång, Motpol menar att argumenten återvinns utan hänsyn till vad som framkommit under tiden, Alltiallon misstänker att det är indoktrinering på gång, Rickard Wendel tycker att regeringen ska ge sig nu och omarbeta lagen. Det tycker också Jacobi och även jag, om någon till äventyrs skulle ha missat detta. Johanna Nylander menar att det är möjligt att regeringen tror på Papegojeffekten. Säger man nå´t tillräckligt många gånger så blir det en sanning. Det är ren utmattningstaktik menar Svensson. Retrofuturism säger Jonas M. Drottningsylt undrar om försvarsministern försöker skrämma oss. Jinge kallar regeringen för lögnare, det vill inte jag göra. Det finns olika verkligheter, men det gäller att öppna dem för varandra. Det är vad många av oss försöker göra. Åkesson har i viss mån tagit till sig kritiken genom sitt utalande ovan. Han medger att han förstår oron i alla fall. Claes Crantz ställer egna frågor och menar att det visst spanas på svenskar. Emma förstår att regeringen tycker att det är jobbigt att det finns de som kan tala för sig och har kunskaper. Tomas skriver också.

(intressant)

(SvD)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

1 kommentar:

Leo sa...

Skickat till riksdagsledamöterna idag:

Hej!

Idag publicerar SvD en debattartikel av Försvarsminister Sten Tolgfors.

Jag vill gärna bemöta hans debattartikel, som faktiskt inte tillför så
mycket i debatten, utifrån min synpunkt som civilingenjör i Datateknik.

Det är tråkigt att se att Tolgfors inte alls lyssnat på de mycket goda
argument som kommit fram i debatten.

Tolgfors skriver:

"FRA spanar inte på enskilda svenskar"

Jo, det gör de. All trafik som korsar Sveriges gränser (den mesta) kommer
att granskas och avlyssnas. I det ögonblick som avlyssningen sker så kränks
den enskilda och den personliga integriteten.

Tolgfors skriver:

"Därför är det bra att FRA kommenterat ett antal konkreta exempel på hur
verksamheten varit till gagn för Sverige. Därmed faller också de påståenden
som den nya signalspaningslagens motståndare gjort om att det inte finns
exempel på nyttan av FRA:s verksamhet. "

Kritiken har aldrig varit mot klassisk signalspaning (som exemplen
behandlat), som faktiskt behövs. Kritiken har varit mot den massavlyssning
av svenska folket som nu kommer ske, med efterföljande nedmontering av den
personliga integriteten, meddelarskyddet och brevhemligheten.

Vidare så går det inte att kontrollera de uppgifter som Åkesson gått ut i
media med. Jag har själv försökt få ut uppgifterna; med beskedet att de är
hemligstämplade. F ö är det anmärkningsvärt att Generaldirektör Åkesson går
ut med hemligstämplade uppgifter i media i eget politiskt syfte.

Tolgfors skriver:

"FRA använder mycket avancerade sök­begrepp avsedda att finna just det FRA
söker om yttre hot mot landet. Allt annat ska sorteras bort. Sökbegreppen är
inte uppbyggda av ord, utan av tekniska variabler. Den trafik som inte
träffas av sökbegreppen passerar således obehandlad förbi och kan då inte
lagras. "

Problemet är att kränkningen sker i det ögonblick som granskningen av
trafiken sker.
Vidare så är det väldigt svårt att skilja på svensk och utländsk trafik, för
att inte säga omöjligt.
För det tredje så kommer vanliga svenskar att fastna i nätet. De filter som
används är inte tillräckligt förfinade.

Detta är min bestämda uppfattning som civilingenjör med inriktning
Datasäkerhet samt Kommunikationssystem, och jag tror inte att Tolgfors kan
hitta en oberoende IT-expert som säger annorlunda.

Tolgfors skriver:

"Den nya tidens bredare hotbild som vi måste kunna upptäcka, förstå och
skydda Sverige mot omfattar bland annat militära incidenter, men också
terrorhot, spridning av massförstörelsevapen, it-attacker och hot mot
svenskar i internationella insatser.
[...]
För närvarande och under överskådlig tid finns inte ett militärt hot av den
gamla typen riktat mot Sverige."

Tolgfors menar invasionhot, och han har helt rätt här. Hotet är litet.
Svenska terrorexperter bedömer terrorhotet mot Sverige som lågt.
Internationella kriminella organisationer och MC-gäng samt nazi-verksamhet
kan avlyssnas med stöd i andra lagar, som beskriver tvångsåtgärder som
buggning.
Vad det gäller IT-sabotage och hackers så finns det andra preventiva metoder
och också andra metoder för att hantera angreppen när / om de kommer. T ex
IDS (Intrusion Detection Systems) osv. Här ligger vi långt framme i Sverige,
och vi bör nyttja de här metoderna istället för att avlyssna hela svenska
folket.


Tolgfors skriver:

"Säger man nej till den nya signalspaningslagen säger man ja till en
återgång till en oreglerad situation för signalspaning i luften, med
avsaknad av integritetsskydd."

Det här är fel i två avseenden. För det första så är etern inte oreglerad
idag.
För det andra är det ett fult argument; signalspaning och reglering behövs
(med ett mycket starkt integritetsskydd), massavlyssning av svenska folket
är oacceptabelt.

Tolgfors skriver:

"Riksdagen beslutade i mitten på juni för att stärka Sveriges säkerhet om
den nya teknikneutrala signalspaningslagen. "

Det talas mycket om teknikneutralitet som försvar för FRA-lagen.
Problemet ligger delvis i att den tidigare signalspaningen inte skett i
medium som normalt använts av vanliga svenska medborgare. Det kommer ske nu.
Det skickas färre och färre brev på Posten idag i Sverige. Istället har
e-post tagit över som den kommunikationsform som dominerar.

Jag personligen sköter all min kommunikation via e-post. Fakturor, brev,
kontakt med media, samhällsfunktioner och rättsliga funktioner (Polis m.m).

Ska vi vara riktigt teknikneutrala med FRA-lagen bör vi alltså på Posten
installera apparater som elektroniskt scannar av alla brev, och göra samma
sökning i dem...

Det finns andra alternativ. De alternativen bör i lugn och ro diskuteras med
landets ledande IT-experter, integritetsexperter och terrorexperter i en
utredning, efter det att FRA-lagen har rivits upp. Men vi kan aldrig
acceptera massavlyssning; scanning av alla våra brev, eller all vår e-post
och internettrafik.


Tolgfors skriver:

"Avancerade terrorgrupper krypterar sin kommunikation, har någon invänt.
Självklart gör många aktörer det och det är alla länders
underrättelsetjänster medvetna om och förberedda för att hantera."

Efter den debatt som nu varit så kommer naturligtvis "terroristerna" att
använda kryptering och anonymiseringstjänster, som redan finns idag på
Internet, korrekt.
Att FRA skulle kunna knäcka dagens moderna krypteringsmetoder i strid med
vad ledande krypteringsexperter och matematiker säger anser jag inte vara
trovärdigt, eller rimligt (jag är ö h t tveksam till att Tolgfors har en
examen i kryptoteknik). Alternativt kommer de påstådda hoten att använda
andra kommunikationsmetoder.

Någon slags reglerad och kontrollerad signalspaning behövs i Sverige. Vad
som inte behövs är avskaffandet av grundläggande demokratiska rättigheter
och massavlyssning av svenska folket, som den nuvarande FRA-lagen rent
tekniskt kommer resultera i.


Mvh
N N