lördag 26 juli 2008

Som sagt - gör om gör rätt...

Thomas Gür skriver att regeringen har möjlighet att rädda ansiktet från den taffligt skötta FRA-lagsdebatten.

"Vill regeringen Reinfeldt rädda ansiktet, undgå att alienera sina förtrupper inför valet 2010 och undvika att skada svensk underrättelsetjänst, kan den arbeta om FRA-lagen i enlighet med Europadomstolens utslag och CFR:s kritik."

En koncis sammanfattning av det hela. Tack! Hoppas att fler (hinthint...) läser och tar del och agerar.

Det går inte att fortsätta vara på sin egen fråga. Varför behövs signalspaning? Det vet vi och ingen säger något om just den saken heller. Däremot verkar en del av oss förstå tekniken bakom det hela lite bättre än vad många företrädare för lagen ger uttryck för. Det finns anledning att lyssna på den kritiken, vad som händer och vad det innebär att genomföra lagen. För oss som enskilda människor och vår egen privata sfär. Jag vet inte hur många gånger jag skrivit - Gör om - gör rätt. Naturligtvis tror jag inte att det är jag allena som sitter inne med någon slags universell sanning detta förbjuder min ödmjuka inställning. Men det går inte att påstå att jag är ensam om min synpunkt i alla fall. Men tjatigt är det. Repetition, repetition är dock all kunskaps moder.

Fast observera - ingen signalspaning i våra mail förstås. Som påpekas i nedanstående kommentar. Läs Peters inlägg här. Definiera signalspaning. Inte in i vårt privatliv förstås.

(intressant)

Många bloggar om den här lagen, de senaste från min kontaktyta är. Farmor Gun, Tantrablog, Rick F, Tomas, Emma, Blogge om borgerlighet - mycket intressant fundering.

3 kommentarer:

stefan cronberg sa...

Att Thomas Gürs förhoppningar bara blir fromma tyder nog denna regerings agerande hittills på. Skolade i ungdomsförbund och gjorda karriärer som unga "genier" så torde det vara hart när omöjligt att erkänna att man haft fel eller tänkt fel.
Tyvärr!

Peter sa...

Stopp och belägg! Inte behövs "signalspaning" i den meningen att man massavlyssnar svenska folket utan domstolsbeslut efter brottsmisstanke.

Det är avlyssning det.

Signalspaning kanske behövs, då handlar det inte om innehållet utan om trafikmängd, angrepp, och så vidare. Den typen av kontroll av nätet kan med fördel utföras av nätägarna, men möjligen samordnas av någon myndighet. Kanske då inte FRA som visat sig ständigt begå lagbrott.

Någon "signalspaning" i vår mejl behövs inte.

Mary sa...

Peter - naturligtvis - måste nog formulera om mig...

Ingen signalspaning i mejlen, men min egen mejlär för närvarande avstängd då...