söndag 17 augusti 2008

Vi är alla små skitar i universum...

Henrik Alexandersson aka HAX gör en intressant betraktelse idag. Han menar att ingen är bättre än någon annan och att tro att politiker är en särstående sorts människa är en felaktig slutsats. De är helt enkel människor som vi alla andra och borde betrakta sig själva ur den vinkeln. Han menar också att det är bättre att vara ärlig och köra med raka rör. Ibland gör man fel och då är det bra att stå för det. Det finns helt enkelt inte alltid någon plan. Jag själv skrev en artikel om rationalitet tidigare i sommar.

"Sverige och EU konspirerar inte mot den personliga integriteten. De tar de steg de kan ta utan att möta allt för mycket motstånd. Helt enkelt för att information kan vara "bra att ha". Att detta sedan landar i saker som är oacceptabla i en demokratisk rättsstat, det hade man nog helt enkelt inte riktigt tänkt på. Eller också tog man en rövare." (HAX)

Liksom HAX tror jag på brutal ärlighet även när det inte gynnar mig själv. Man får ta såna smällar, det är bara att bryta ihop och gå vidare, oftast bemöts man med större respekt när man erkänner att man kan haft fel. Det är trots allt mycket sällan man sitter ensam på hela sanningen om allt. Att tillstå sina brister är om något ett tecken på verkligt mod.

"I politiken är det likadant. Tänk om statsministern kunde erkänna att det här med FRA inte var så jävla bra – men att just nu ser han ingen väg ut ur beslutet utan att tappa ansiktet. Jag tror det skulle funka bättre än att bara vara kinkig. (Sett i backspegeln tror jag att regeringen och de borgerliga riksdagsmännen knappast har detaljstuderat, eller i vart fall inte förstått, FRA-lagen och dess konsekvenser.)" (HAX ibid)

Det finns alltid andra perspektiv och aspekter av världen än de man själv besitter, det är en bra livsinsikt. Vad gäller just FRA-lagen så har det länge diskuterats här på min blogg om att det stora skulle vara att backa och börja om nu när man fått så många nya aspekter av lagens konsekvenser. Exempelvis så är det helt uppenbart att inte alla företrädare för lagen haft klart för sig hur internettrafik fungerar exempelvis. I början av sommaren stod man och försäkrade och garanterade att svenskars trafik inte skulle kontrolleras alls. Numera vet väl alla att det inte är möjligt att särskilja varifrån trafiken kommer och går utan att kontrollera den. Det syns inte utanpå. Det finns inga utländska frimärken att söka på.

Individen och informationssystem - nätverkande

Dataföreningens Christer Berg tycker att det bör skapas en motkraft till bland annat FRA-lagen. För faktum är att det FRA ska göra i princip kan göras av vem som helst som kan lite om smarta samkörningar och tillgång till någon av internets knutpunkter.

Med all den samlade kompetens som finns inom IT-branschen skulle man säkerligen kunna få fram andra metoder att söka efter vettig underrättelseinformation menar Berg i ena rtikel i Computer Sweden. Dataföreningen vill skapa en intresseorganisation som verkar för en balans mellan individer och ägare av informationssystem. "För vad skulle hända om vi ställer kravet på landets underrättelseverksamheter att de måste klara sina uppgifter utan att massavlyssna?" undrar Christer Berg. Han menar att det skulle utvecklas nya lösningar om exempelvis företag inte får samla in och lagra information om sin kunder.

"Utan att behöva tumma på vår nationella säkerhet, skulel vi kunna bli världens öppnaste land med världens bästa skydd för den personiga integriteten" Christer Berg.

Det är precis den andemening Kvällspostens politiske redaktör Peter J Osson gör gällande. (han har en läsvärd blogg) . Gör Sverige till vad Schweiz är för banksekretessen, gör Sverige till ett land där den personliga integritetsskyddet är bäst i världen.

Dataföreningens medlemmar vill nu starta ett nytt nätverk bland sina 25.000 medlemmar (IT-proffsen i Sverige) som ska arbeta för individen rätt i Sverige. Jag har självklart anmält intresse för att deltaga där. Det gör man genom att maila till helena.nordenfeldt@dfs.se. Det kan bli en ritkigt bra sammanslutning om man också ser till att koppla in lite jurister i det hela förstås. Det finns redan idag ett omfattande ramverk av lagar som ger skydd och det kan alltid vara av intresse att dra fram även dessa i ljuset.

Kunskap är bra - som det står i Havamal - "ej bättre börda man bär på vägen än kunskap mycken". Ny kunskap vidgar vår världsbild och den är lika viktig och bra för politiker som för gemene man. Politikers kunskapsbrist kan dessvärre få förödande effekter för oss andra genom att det är de som fattar besluten. Att tala om syften och inte vilja erkänna konsekvensen av beslutet som fattats med syftet i åtanke kan få förödande följder.

PS. Av någon konstig anledning så finns inte Christer Bergs artikel utlagd på nätet. Jag läste den i senaste Computer Sweden och har sökt efter den. Man kan tycka att just dessa organsiationer borde vara lite snabare med att lägga ut sina alster på nätet. Man kanske ska skylla på semester?DS.

(intressant)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

1 kommentar:

Erik Josefsson sa...

Dataföreningens Christer Berg och Kvällspostens Peter J Osson borde å det snaraste bege sig till Bryssel och Cristoffer Fjellners seminarium om telekompaketet.

Är det nåt som den lagstiftningen inte är tänkt att ordna så är det att Sverige får behålla och utveckla sin Internetpolitik på egen hand.

Seminariet är den 27 augusti. Europaparlamentet röstar nån vecka senare.

Det finns en kampanj på nätet mot paketet.