söndag 14 september 2008

Nu måste vi diskutera hur gamlingarna har det...

Karin Nilsson får inte upp porten och har svårt att baxa upp sin rollator för trappan. Kommunen kan inte hjälpa henne, eller måste i alla fall utreda först. Det är för märkligt detta. Tiden mellan det att problemet uppstår tills dess det är löst finns liksom inte för tjänstemän.

Vad ska Karin göra ska hon stå utnaför porten i fjorton dagar eller ska hon sitta inne i fjorton dagar?

På senare år har jag blivit med en egen pensionär och föralldel där flyter det på ganska bra med hjälpen men problemen som den gamle upplever är ändå ganska stora. Vanföreställningar om inbrottet där någon med nyckel kommer och går och knycker prydnadssaker till exempel. dessa återfinns alltd, ofta på samma ställe där de stod sist. Har vi tagit medicin eller inte, det är ingen som riktigt vet det. Doseringsplupparna ligger lite här och där med sina tabletter och de är fint markerade i liten stil med datum. Men om man inte ens vet om det är natt eller dag och ser väldigt illa?

Nattliga promender ute

När man inte vet vad klockan är så går man ut på natten och när man sen inte vet var man är så blir det förstås extra problematiskt. Det finns ingen garanti att det är en trevlig person man möter och om man inte vet var man bor så kan man inte heller få någon hjälp att komma hem. Ska de ha adresslapp kanske?

Statistiska Centralbyrån

Man får papper från SCB som vill ha in statististiken. De skickar alltid påminnelser och den gamle blir förtvivlad och tror att det ska bli betalningsanmärkning men kan inte hitta inbetalningstalongen. Det finns ingen men ett dokument helt uppbyggt efter de frågor den undersökande vill ha svar på med likkertskala och krångligt byråkratspråk som man nästan måste jobba på SCB för att förstå. I synnerhet när man inte längre kan hålla alla trådana i huvudet blir det besvärligt. En anmaning att inte rita krysset utanför rutan för då fungerar inte inläsningen av materialet. Hur tänker SCB när de skickar ut sådant material till en som är född 1923? Hur giltig kan en sådan undersökning bli?

Jag vill dra en lans för bättre åldringsvård och bättre utbildning särskilt för dem som ska vårda demenssjuka personer.

(Aftonbladet)

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

Inga kommentarer: