onsdag 17 september 2008

Tidningsutgivarnas VD talar om källskyddet... och så Amnesty

"Igår demonstrerade Tidningsutgivarna mot signalspaningslagen. Vi vill uppmärksamma dig på den grundläggande problematiken kring meddelarskyddet. Den som vänder sig till massmedierna kan mot sin vilja komma att få sin identitet röjd genom signalspaningen och efterforskningsförbudet i Tryckfrihetsförordningen sätts i praktiken ur spel."

Hos Klamberg hittar jag en skrivelse från Amnesty gällande FRA-lagen:

"... är att FRA-lagen riskerar att leda till kränkningar av grundläggande
mänskliga fri- och rättigheter, vilka stadgas i bl.a. Europakonventionen om de mänskliga
rättigheterna och de grundläggande friheterna (hädanefter Europakonventionen).
Amnesty ser ett flertal problem med lagstiftningen ur ett rättighetsperspektiv. Amnesty
anser att lagstiftningen inte innehåller tillräckligt med säkerhetsgarantier för att kunna
förebygga missbruk samt skydda berörda människors fri- och rättigheter. Amnesty
bedömer att det finns risk att FRA-lagen inte lever upp till artikel 8 respektive 13 i
Europakonventionen, vilket kommer att beröras mer ingående nedan..."

4 kommentarer:

cnab sa...

Att regeringen i FRA-frågan tar sig friheten att bryta mot svensk grundlag (bl.a. YGL, RF) samt internationella konventioner om mänskliga fri- och rättigheter, understryks av Tidningsutgivareföreningens brev till riksdagens ledamöter angående meddelarskyddet. Det är bara att hoppas på att riksdagens ledamöter ÄNTLIGEN uppfattar att de sitter i sin bänk på FOLKETS mandat, inte på mandat från sitt parti. "All makt utgår från folket" står det i Sveriges grundlagars portalparagraf, vår allra viktigaste lag. Ta den på allvar, tack, annars räcker det med en enda ledamot från de sju riksdagspartierna för att ta riksdagsbeslut och alla övriga 342 kan återvända hem tillsammans med sina politiska sekreterare! Om regeringen nu envisas med kosmetiska tillägg till FRA-lagen, och fortsätter att agera i strid med svensk lag och riksdagen kommer att tillåta det, så sänder det synnerligen märkliga signaler till oss medborgare. Rättsstaten riskerar att ta ordentligt med stryk. Jag hoppas därför att det finns tillräckligt många riksdagsledamöter som snarast upphäver beslutet i FRA-frågan från den 18 juni och seriöst börjar om igen utan massavlyssningsambitioner av den egna befolkningen. Att värna demokratin är verkligen inget att skämmas för. Riv upp, gör om, gör rätt!

Hans J sa...

Jag ber om ursäkt för att jag tar en fräck chans att uppmärksamma Henrik Alexandersson's (HAX) bloggpost om Telekom-paketet i EU som kan innebära avstängning från; filtrering av samt reglering av internet...

HAX har listor med emailadresser till EU-parlamentatiker från olika länder och han ber om att vi mejlar dessa om vi skulle tycka illa om utsikterna för Internet...

HAX bloggpost


Jag tänker göra en insats!
Gör en du också!

Anonym sa...

NAMNINSAMLING FÖR FÖRFATTNINGSDOMSTOL

Vilka säkerhetsåtgärder som än konstrueras för FRA-lagen, blir de värdelösa, om vi även i fortsättningen lever i den "majoritetens diktatur", som Sverige blivit efter ändringarna i grundlagen 1974.

En författningsdomstol behövs som yttersta garant för att skrivna lagar åtlyds av våra politiker och myndigheter. Det är medborgarnas enda möjlighet att övervaka övervakarna.

MEDBORGARRÄTTSRÖRELSEN MRR har nu startat en namninsamling till stöd för en författningsdomstol:

http://www.forfattningsdomstol.se/

Gå dit och skriv under ! !


Sture Åström
Styrelseledamot i MRR

Anonym sa...

Väntalitehurnu... Amnesty var ju positiva till lagen? Åtminstone enligt förarbetet! Vad gäller egentligen?