måndag 6 oktober 2008

Alla på justitiedepartementet bör se den här filmen...

Vi lever i moderna tidern nu, det är inte längre som förr. Skapandet är en sak och informationsflödet är en annan sak. Justitiedepartementet har skickat ut en upplysningsbroschyr om fildelning till skolorna.

Fildelning är nu något som sker på internet det är liksom en av finesserna. Distributionskanaler och affärsmodeller för musik och film har ändrats på senare år, man kan inte leva kvar i det gamla och framförallt inte konservera det. Det tycks bara vara film- och musikindustrin som inte riktigt hänger med här och så kanske justitiedepartementet då. Det vore väl ändå på plats att ändå fundera lite kring hur upphovsrätten fungerar och inte ensidigt hänga upp den på begrepp som stöld och liknande uttryck för den som använder modern tekniks möjligheter.

Broschyren har jag ännu inte läst (uppdatering: nu har jag läst den) men Oscar har skrivit ganska utförligt på sin blogg om vad det handlar om och vad han anser om saken. "Världen är full av människor som gör saker. Skapar. Det finns mängder av musiker och skribenter och kreatörer. Ett fåtal kan leva på det de gör trots att de kan vara vansinnigt duktiga. En del av de inkomsterna är royalties från upphovsrätt. För de flesta en väldigt liten del. För en del rör det sig om enorma pengar. De vill fortsätta tjäna enorma pengar och anser förstås inte att några system skall ändras. System som egentligen skulle kunna göra att fler kreatörer tjänar pengar på kultur.
Att inte kunna leva på sitt skapande är verkligheten för de flesta kreatörer. Det har inget med svag upphovsrätt att göra." (Oscar Swartz)


Moderate riksdagsmannen Karl Sigfrid ställer i samband med broschyren en skriftlig fråga till skolminister Björklund "om vilka åtgärder skolministern tänker vidta för att säkerställa att skolelever får objektiv och allsidig information" eftersom han inte anser att broschyren bygger på gamla föreställningar utan hänsyn till modern teknik.

Själv uppmanar jag alla på justitiedepartementet att se dessa filmer - de handlar om det liv vi är mitt i nu. Det är utbildningsdags nu. Jag vet int eför vilken gång i ordningen jag skickar ut den här filmen på bloggen. Men repetetion är all kunskaps moder. Enjoy.

Se filmen Good Copy Bad Copy här

Fler som bloggar: Copyriot, Falkvinge, opassande, projO

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

2 kommentarer:

minata sa...

Du refererar Oscar och Karl Sigfrid och har själv inte läst broschyren (jag har gjort detta).
Den nya upphovsrättslagen röstades igenom av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet. År 2005 och justitieminister Thomas Bodström plus Vänsterpartisten var drivande i frågan. Det finns en lag och ett riksdagsbeslut taget nyligen. Regeringen, här representerad av justitiedepartementet är den verkställande makten och är fri att sprida information i populär form av en lag. Oscar och Karl Sigfrid är i den här frågan skämtfigurer.

Mary sa...

Nu har jag läst broschyren i sin helhet Minata.

Vem som rösatde fram den hit eller dit är helt oviktigt.

Det som är väsentligt nu är att vi tar itu med hur världen ser ut utanför den traditionella. Internet förändrar många gamla förutsättningar och det måste väl bara vara bakåtsträvare eller helt okunniga som inte ser det.