söndag 16 november 2008

Det här med e-post kan vara knepigt...

Någonstans i bakhuvudet har jag för mig att all post som kommer in till det offentliga måste diarieföras men utgår ifrån att Riksdagens IT-avdelning har koll på den saken. Jag blir därför lite fundersam till om man verkligen får radera 1800 mail? Black Cat ställer samma fråga. Att man sorterar in mail i en särskild mapp är dock inte så konstigt. Det gör väl alla som har lite koll på hur mailprogrammet fungerar. Man kan ju också skicka automatiska svarsmail om man vill.

Däremot är det väl riktigt tveksamt om det på något sätt är så att mail från väljarna raderas. Väljarbrev, även om de kommer som e-post är inte spam det är folkvilja. Allt som händer och sker i riksdag och regering gillas inte och det måste väljare få uttrycka. Vill man vara kvar efter nästa val så bör man nog bemöda sig om att svara. Att slänga mail går inte an.

Att just Fredrik Federley måste stå till svars och få på skallen är kanske inte helt rättvist för jag misstänker att flera riksdagsmän har problem med internetdemokratin och inte minst med att hantera e-posten. Men det kanske är han som har uttalat sig? Jag kan förstå att det kan kännas överrumplande. Men ni har väl administrativ hjälp där på kontoret?

Så småningom lär man sig e-postprogrammet. Men det finns duktiga människor som kan hjälpa till med dokumenthanteringen, de har det som yrke. Finns en känsla här att riksdagen borde ta hjälp av en expert.


Bloggar gör Jinge, Scaber Nestor, den svenska tigern, annarkia,(aftonbladet)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

5 kommentarer:

Anonym sa...

Hej Mary!

Har du sett det här ?!? lite skrämmande...

http://www.corren.se/archive/2008/11/13/jz2keyvi37dpkbq.xml

Mvh. Johannes.

Unknown sa...

Fildelning drar nollkostnad och skall därför vara fritt och gratis. Det är självklart och samhällsekonomiskt optimalt. Artisterna skall ha ersättning för sin produktion, inte för antal kopior av densamma. Konstigare än då är det verkligen inte. För att driva fram denna elementära rättvisa duger det inte med argument, för det är det ingen som tar hänsyn till, utan saken måste drivas med brutal kraft. Bland annat bör man rösta på Piratpartiet.

Anonym sa...

Hej!

Det du har i bakhuvudet stämmer - all korrespondens med myndigheter, liksom Riksdagen (som institution), ska sparas och diareföras. Däremot gäller detta inte riksdagens ledamöter. I egenskapen av förtroendevalda lyder de inte under denna lagstiftning och inte heller under offentlighetsprincipen.

Däremot ska, principiellt sett, mail till dem i egenskaper av myndihgetsföreträdare, t.ex. som ledamöter i myndigheters styrelser, diarieföras och omfattas av offentlighetsprincipen.

Faktum är att det är en ganska rimlig ordning. De folkvalda ska företräda oss gentemot myndigheter och inte tvärtom. I den egenskapen måste de också få ta mot förtrolig information (liksom använda nätet utan att cookies och loggfiler görs tillgängliga, vilket väckte en debatt för något år sedan). Sedan är det ju en annan diskussion med väljarna hur man handskas med inkommande mail.

Samma sak gäller för övrigt de politiskt anställda på partikanslierna i riksdagen. De är inte anställda av riksdagen, utan av partierna och omfattas därmed inte heller av lagar om offentlighet och diarieföring. Partierna är privaträttsliga subjekt (också det ganska klokt om man funderar en stund).

Mary X Jensen sa...

Hnerik - tack för att du klargjorde detta. Det är nog inte så många som tänker på att det är på det viset. Kan var besvärligt. Det märker vi också på lokalpolitisk nivå när det kommer mail till oss på våra privatadresser om ämnen som rör våra nämnder. Visst skall diarieföras. Men som tur är inte allt.

Björn Felten sa...

Riksdagen använder tydligen uteslutande Lotus Notes, och där är det inte fullt så enkelt att hantera "folders" eftersom det inte finns några -- de kallas "views" och bär sig lite annorlunda åt än vad vi som använder ex.vis Thunderbird är vana vid.

Sedan kan man kanske ha vissa funderingar över det lämpliga i att måla in hela riksdagen i en sluten IBM-lösning (hur mycket kostar t.ex. licensen för 349 mailkonton) när det finns öppna lösningar, där man kan ha full insyn i funktioner m.m., att tillgå, men det är ju en helt annan fråga. Med tanke på vilket IT-kompetens riksdagen över lag uppvisar, så kanske det trots allt är säkrast att låta IBM stå för ruljansen.