lördag 21 februari 2009

Mer cancer till alla...

Rubriken är hemsk men det var första reaktionen - rakt i ansiktet på första sidan i morse både i Aftonbladet och i SvD fick man artikel och grafer om hur cancer kommer att drabba oss framöver. En rapport från Epidemologiskt Centrum vid Socialstyrelsen har tagits fram - En nationell cancerstrategi för framtiden.

Efter att ha levt ett liv helt utan cancersjukdomar i närheten, har jag personligen drabbats av denna otäcka sjukdom på ett dramatiskt sätt det senaste året. Dotter, syster, systerdotter och goda vänner. Allt på en gång och mycket traumatiska upplevelser kring det för alla inblandade. Många känner igen sig i det har jag förstått. Artiklarna var som att kasta olja samtidigt som någon tänder på om ni förstår. Det är i dessa stunder man måste ta till sin rationella sida och se hur mycket som ändå pågår inom cancerforskningen och hur många som idag överlever tack vare en fantastisk sjukvård. Därför är det väldigt viktigt med en framstående sjukvård och framför allt att det satsas på forskning inom dessa områden. Vad jag förstått så ligger Sverige väl framme när det gäller den saken, men mer kan säkert göras.

I de fall jag personligen varit inblandad i så har man sagt: Vilken tur att du bodde här i Stockholm för här finns den bästa vården. Det är lite skrämmande eller hur? Att det ska bero på var man bor för att man ska få bra vård.

Det krävs mer rörlighet inom vården så att den blir jämlik menar Filippa Reinfeldt i en rapport som hon ansvarat för att ta fram. "- Vad som pågår är ett mänskligt sjukvårdslotteri där den som har turen med sig får rätt behandling medan den som drar nitlotten blir förpassad till sämre läkemedel. Det är inte att leva upp till hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om vård på lika villkor. Det är orättvist och bryter mot hela idén med en offentligt finansierad sjukvård för alla. Det säger Filippa Reinfeldt, sjukvårdslandstingsråd i Stockholm och ordförande i moderaternas sjukvårdspolitiska arbetsgrupp."

Moderaterna vill lagstifta allas rätt till lika behandling oavsett var man bor någonstans. Det borde vara helt självklart kan man tycka, men dessvärre är det inte så idag så det är bra att frågan lyfts ur sina gömmor. Uppdatering: Filippa Reinfeldt har tillsammans med Per Schlingmann skrivit en artikel i millan, där de menar att landstingens frihet måste minska. Då kanman i förlängningen fundera kring om vi behöver landsting överhuvudtaget. Min spontana reaktion. Samtidigt är det att uppskatta att man tagit steget bort från det instrumentella, formen för vår och i stället tagit itu med innehållet i vården.

En annan moderat som verkar för en god sjukvård är EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark. Då handlar det om patientrörlighet i EU och möjligheten för människor att få den bästa vården där den finns. Att slå fast övergripande riktlinjer, göra effektivitetsbedömningar och liknande, inte att lägga sig i hur operationer genomförs. Det görs bäst på nationell nivå menar Hökmark. Läs mer om detta här.

Uppdatering: David Gottlieb gjorde ett nedslag i rapporten och fann följande fakta kring satsningen på cancerforskningen. Något att fundera kring i det fortsatta politiska arbetet. Det är bra att sätta in saker och ting i ett sammanhang. Ger perspektiv.

"Man nämner också i rapporten att Sverige har halkat efter som cancerforskningsnation. Idag betalar Staten 250 Msek till forskningen, ideella anslag är 460 Msek. Samtidigt säger man att de direkta samhällsekonomiska kostnaderna (vård, läkemedel, forskning, preventiva åtgärder) för cancer är 17.6 Miljarder kronor.
250 miljoner kronor fördelat på 200 cancerformer! Som jämförelse kan man titta på en del poster i den senaste budgetpropositionen: 126 MSek satsas på Konstfacks grundutbildning (exkl. böter), 250 MSek satsas på ”Insatser för skogsbruket”. Man föreslår också att man satsar 6,9 miljarder i ”Gårdsstöd och djurbidrag” inkl. mjölkbidrag, handjursbidrag, stöd för proteingrödor, energigrödor, stöd för kontrakterad stärkelsepotatis, stöd för kvalitetscertifiering samt bidrag från EU för bekämpande av djursjukdomar. "(intressant)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

4 kommentarer:

Mike sa...

Mitt råd till dig.

Mycket grönt i kosten.
Ingefära Färsk riven i mjölk eller te.
Kisel tabletter.
MMS clorine dioxide.
Ph balans.
Indium sulfat.
Kollodialt Silver.
TCM.

Waldemar Ingdahl sa...

Cancer är hemskt, men det finns ofta inte en enda anledning till cancer. Det är multifaktoralt som det heter. Och... en av de främsta skälen till ökningen är inte miljöberoende utan att vi lever så länge att vi får cancer. Cancern bryter igenom när vi är gamla främst

Mary sa...

Min egen erfarenhet de senaste året är att cancer slagit till på väldigt unga människor. Men det är säkert som du säger och som rapporten också visar, att eftersom vi lever så länge så ökar ju risken. Vem vet hur mmånag av oss som går omkring med latenta sjukdomar överhuvudtaget.

Mike - tack för din omtanke. Jag pysslar med en del sånt där.

Kraxpelax sa...

Patientens rättigheter och friheter måste värnas. Det är INTE legitimt, att i "jämlikhetens" namn inskränka dessa. Att människor med höga inkomster och högutbildning får bättre sjukvård är självklart; det är aktiva och kapabla människor som gör vad de kan själva för att få bästa möjliga vård, och det vore ju märkligt om inte detta gav utdelning. Rögröna rötan ondgör sig häröver, och det är förvisso bra, om de sämre ställdas sjukvård förbättras. Det är emellertid INTE bra, om i stället de bättre ställdas sjukvård försämras, för att därigenom öka "jämlikheten". Jag är själv inte särskilt välunderrättad om sjukvårdspolitik, men vissa enkla grundresonemang tycks behöva föras. Parollen "INGEN FÅR HA DET BÄTTRE ÄN DEN SÄMSTE!" väcker inte min entusiasm. Det gör däremot krav på mångfald och valfrihet i sjukvården. Det handlar, för den enskilde patfienten, inte bara om principer och ideal, utan om ren och skär överlevnad. De sjuka skall icke vara hjälplöst utlämnade åt ett offentligt sjukvårdsmonopol, vars verksamhet styrs av priviligierade och synnerligen maktsugna pampar falskflaggade med Ideologi.

- Peter Ingestad, Solna