lördag 28 mars 2009

Vad vill Hökmark göra i EU...

Gunnar Hökmark är Europaparlamentariker och delegationsledare för moderaterna i Europaparlamentet sedan 2004 samt vice ordförande för EPP-ED, parlamentets största partigrupp. Han har tidigare varit riksdagsman och partisekreterare för moderaterna. Han berättar här om sina planer:

Den 7 juni är det val till Europaparlamentet. Majoriteten i parlamentet kommer att avgöra vilken väg Europeiska Unionen kommer att välja under kommande år. Ökad öppenhet och konkurrenskraft genom forskning och nytt företagande eller regleringar och protektionism.Valet börjar faktiskt redan den 20 maj. Då börjar nämligen förtidsröstningen och för utlandssvenskar med rösträtt gäller då att det beroende på var man bor blir möjligt att rösta redan då. På många platser runt om i världen stänger man valmöjligheten någon dag innan än i Sverige så det är lika bra att passa på så snabbt som möjligt.

Här (se högermarginalen här i bloggen) kommer det finnas information om var man röstar i olika delar av världen. I den här
Facebookgruppen kommer vi att lyfta fram information om var man röstar samtidigt som jag gärna vill understryka för dig varför det är viktigt att rösta moderat och gärna, om du vill, kryssa mig, eftersom det är ett särskilt viktigt stöd för mitt politiska arbete.

Jag vill att Europa ska stå starkt i världen genom en öppen ekonomi präglad av fri handel, och där EU är ledande i världen för att åstadkomma fri handel.

Jag vill att vi ska slå vakt om rörligheten för arbetstagare. I en tid när socialdemokrater och andra vill riva upp de existerande reglerna för den fria rörligheten och på det viset försvåra för enskilda att få arbete i ett annat land inom EU vill jag behålla dagens regler och dessutom agera för att den ska gälla alla medlemsstater lika mycket så snart som möjligt.

Jag är inte nöjd med det nuvarande tjänstedirektivet. Det försvårar för handel och konkurrens över gränserna. Jag vill att vi ska öppna upp hela kunskaps- och tjänstesamhället för den inre marknaden. Då kan Europa bli den mest ledande kunskapsekonomin i världen, även om det kommer ta lång tid, men vi ska sätta det målet.

Jag vill att vi ska nå det målet genom att medlemsstaterna ökar sina insatser för forskning, istället för att nu använda miljarder till statsstöd för gammal industri. Jag vill att EU ska avveckla sina jordbrukssubventioner och istället börja med att fördubbla den gemensamma forskningen. Jag har i parlamentet fått stöd för en forskarpeng som kommer innebära att forskare som söker sig till ett annat land och spännande forskning där ska kunna föra med sig en säck med pengar för att också finansiellt bidra till det forskningsprojektet.

Jag vill att vi ska genomföra en ny småföretagarpolitik som skär bort onödig byråkrati och som gör den inre marknaden lika tillgänglig för små företag som i dag för stora.

Jag tänker ta strid mot protektionism och har i parlamentet fått igenom tydliga krav på hur statsstöd ska begränsas och nu i tider av kris inte få ges så att det snedvrider konkurrens, mellan olika länder, mellan gamla och nya företag och mellan konkurrenter. Jag har som rapportör för min partigrupp drivit igenom krav som skärper synen på statsstöd, stabilitet i offentliga finanser och som använder offentliga resurser till att öka investeringar i infrastruktur nu, inte betala för att subventionera gamla jobb.

Jag vill ha en utrikespolitik som står stark för försvaret och frihet och demokrati och som gentemot Ryssland säkrar att alla medlemsstater kan föra sin egen politik utan politiska eller ekonomiska påtryckningar. Därför har jag också verkat för en gemensam energimarknad där vi binder oss närmare varandra och blir mindre beroende till olja från andra länder.

I den här
Facebookgruppen tänkte jag återkomma med mer information och svarar gärna på frågor, så fort jag hinner, men jag lovar att göra vad jag kan.

Allra viktigast är att du röstar. Rösta gärna moderat och jag är tacksam för ditt kryss. Det gör min politiska agenda desto starkare.

Gunnar Hökmark
Delegationsledare för moderaterna i Europaparlamentet

Mitt stöd har Gunnar definitivt. Mer om vad Gunnar tycker hittar du här på hans hemsida - han är också hedersmedlem i moderata ungdomsförbundet, inte fy skam det heller.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

Inga kommentarer: