fredag 1 maj 2009

Våra olika begreppsvärldar...

Man hör det man vill höra. Så brukar det vara. Man förstår det man förstår och det man inte förstår finns inte i ens begreppsvärld så man förnekar att det finsn för det gör ju inte det. Men kanske i andras. Det är ungefär så det känns när vi diskuterar internet och integritet. För vissa finns det inga problem alls med saken eftersom man har vitt mjöl i den egna påsen och det kan väl inte vara så farligt att nån hör vad man snattrar om i telefonen. Sen finns det där Facebook där alla exponerar sig vitt och brett i alla fall, så vad är problemet? Det spelar väl ingen roll. Tycker vissa i alla fall, vad man inte tänker på är att det inte är den egna uppfattningen om vitt mjöl i påsen som gäller - det är andras...

Den personliga integriteten är viktig i en demokrati, den ska skyddas. Det finns konventioner kring detta, grundlagar som posthemlighet med mera. Det gäller allmänt. Utom när det gäller internet. Där verkar det vara fullständigt fritt fram att hålla kontrollen. FRA får numera massavlyssna vår digitala kommunikation, det har de uppenbarligen gjort tidigare också, men nu har det i lag blivit tillåtet. Hur konstigt är inte det, att det blir tillåtet? Sen att särintressen och då en hel underhållningsindustri får tillåtelse att göra detsamma är väl ändå i konstigaste laget?

Att människor värnar om sin personliga integritet har väl inte minst visats av den bombmatta av åsikter kring den saken som funnits i såväl tidningar som i bloggar det senaste året. Detta trots att vissa personer velat slå hål på den kraften. Annars skapligt kunniga personer sammanblandar piratpartister och pirater i Somalia! Snacka om att begreppsvärlden var trång där. Jag trodde nog att i alla fall ledarskribenter hade koll på att det handlar om diskurser och att man inte kan jämföra precis vad som helst.

Ett annat sätt att slå hål på protesterna har varit att rycka på axlarna och påstå att det bara är unga män i trettioårsåldern och finniga tonåringar som protesterar mot ingreppen i integriteten, bara för att de vill ha allting gratis. Hur fel är inte det om man ser till att det finns många av oss som passerat både ålder och epitet med råge. Se på mig som är mormor, se på Farmor Gun och många många andra med oss. Vi strider för den personliga integriteten och friheten att få både röra oss och uttrycka oss anonymt. Även på internet. Grundläggande demokratiska självklarheter som nu luckras upp.

Piratpartisterna har hittills betraktas som såna där som vill ha allt gratis och bara knycker från andra. Jaja, har de etablerade partierna sagt, den ungdomen den ungdomen. Eller än värre, de är tjuvar allihop. Det är en nästan oförsvarlig förenkling. Man får inte ta andras grejor det vet väl alla, i princip alla. Upphovsrättslagen och äganderätten är viktig. Självklart är det så. Ingen har väl sagt något annat heller. Det är kontrollmetoderna a la överhetspolis i särintresseformen vi protesterar emot - att alla oavsett de gjort något eller ej ska betraktas som presumtiva gangsters och kunna sättas dit på tämligen lösa grunder. Det finns även här ett rabiat fyrkantstänkande som är riktigt obehagligt avgränsat.

Omvärldsanalyser
I nästan alla andra sammanhang tycker jag att regeringen gör bra omvärldsanalyser kring sina ställningstaganden, man ändrar åsikter ibland när man ser att kartan inte stämmer med verkligheten. Det är klokt att göra så. Men i fallet med integriteten på internet så är det bara huvudet i sanden som gäller. Jag begriper det inte. Men när jag läser Gunnar Hökmarks senaste bloggpost så ramlar det ner en talgdank – det handlar om helt olika diskurser. Viljan att ens försöka fundera över vad den andra egentligen säger saknas. Man har bestämt sig i förväg och därmed har det fastnat. Man förstår inte varandra eftersom man utgår från olika begreppsvärldar. Det gäller från båda hållen.

För mig är det uppenbart att Gunnar säger att han vill reformera upphovsrätten så att den anpassas till moderna förutsättningar, men också att han tycker att det är viktigt med äganderätt. Det är bra. Varför lyssnar man inte på det? Han har en klo här som dessvärre kommer bort i den allmänna debatten och tystnaden från övriga politiker ska förstås inte förringas. Varför regeringen bara håller tyst kan man inte annat än förundras över.

” Min uppfattning är att det går att göra förändringar som förenar Internets struktur och den etik som växer fram där med hederlighet och respekt för upphovsrätt. Så länge vi är överens om att upphovsrätten ska respekteras kan vi komma långt. Det handlar om teknikens utformning, affärsmodeller och frågan om lagstiftningens proportionalitet. Om man bedriver piratverksamhet i kommersiellt syfte är det självklart något annat än om någon enskild individ laddar ner en fil för egen användning, även om även det står i strid med upphovsrätten”. (Hökmark)

Kritikerna är hårda, kanske beroende på att de tar avstamp i att det inte finns någon förändringsvilja. Vilket i sig förmodligen beror på hur frågan har hanterats. Med vonobentystnad. Helt utifrån ståndpunkten att alla pirater vill förstöra äganderättens grundprinciper och ska sättas dit så att det ryker. Så är det inte om man läser på och funderar lite bakom orden av det som sägs bland annat i Piratpartiets program. Ovilligheten att försöka förstå den andre gäller båda sidor.

Gunnar Hökmark är en av de moderata politiker som tänker en meter längre i den här frågan och inte bara fastnar i ägande- och upphovsrätt. Men även framhåller att det också är en viktig variabel i diskussionen. Man kan inte bortse från upphovsrätten menar han för då kommer man inte vidare. Det är säkert så det måste vara – det handlar om att ge och ta för att komma vidare. Jag tycker att han har rätt i det och är förvånad över att diskussionen inte startade här.

"Jag har den gångna veckan bokstavligen sett till att det blev en tydlig paragraf i telekompaketet som slår fast vad som måste gälla när det handlar om avstängning och legala processer. Se nedan i tidigare blogg. Det kunde jag göra eftersom jag är ordförande i den arbetsgrupp i min partigrupp som inför parlamentets beslut tar ställning till vår linje. Och vår linje, blev genom den diskussion som jag och Christofer Fjellner drev fram, att det var ett oavvisligt krav inför slutförhandlingarna att det som uttrycktes i ändringsförslag 138 skulle med. Nu står detta i telekomlagstiftningens första paragraf, som en följd av detta, med uppbackning från alla de tre partigrupperna." (Hökmark)

Debatten har varit något svart/vit från båda håll kan man säga. Särintresseadvokater som utlovar lagändring, TPB-rättegången med märkliga syften, hot mot antipirater är obehagligt särskilt mot enskilda personer, men det är lika läskigt med oproportionerliga repressiva lagar som inte stämmer med demokratiska grundidéer.

Internet mer än nedladdning
När det gäller internet så handlar det verkligen inte bara om att ladda upp och ner upphovsrättsskyddat material som många verkar tro, eller den tanke många har valt att fastna i. Det finns en stor fara i att göra denna avgränsning då internet i stället borde betraktas som en infrastruktur där den personliga integriteten borde skyddas till varje pris. Internet är också platsen där vi sköter våra bankaffärer, våra kontakter med läkare, myndigheter och andra saker som vi inte vill ha i offentlighetens ljus av olika skäl. Och skälen behöver inte vara dunkla utan helt enkelt vara sådant som vi vill behålla privat. Alla är väl medvetna om att redan idag kan exempelvis försäkringsbolagen neka personer att teckna försäkring om man haft någon viss slags sjukdom, cancer exempelvis? Då blir man en risk för bolaget, trots att det kanske är då man verkligen behöver en försäkring. Väldigt cyniskt, eller hur? Dessa uppgifter går att få fram redan idag, men vad händer när försäkringsbolagen kräver lika långtgående möjligheter att sitta och kolla vad som sker via IP-nummer som nu underhållningsindustrin fått via Ipred-lagen. Hur kan man säga ja till den ena och inte till den andra? Ändamålsglidningen är inte långt borta det är ett som är säkert.

Kanske dock att partierna vaknar upp av de senaste opinionssiffrorna som visar att frågan om personlig integritet på internet är stor - det handlar verkligen inte bara om illegal fildelning som vissa har bestämt sig för. Det handlar mer om en globalisering av mänskliga kontakter och kunskapsöverföring som snarare kan göra detta till en bättre värld en till en sämre. Det är egentligen skandalöst att särintressen och rabiata fyrkantstänkare ska få styra detta.

Det är lite bekymmersamt när det stora partierna säger att andra frågor är viktigare än internet finanser och arbetslöshet. När de säger att ungdomar och internet går bra ihop så kan det med en hel del undantag stämma. Men frågan är om det är så klokt att bortse från ungdomarna i så fall. Det är lite gubbigt tycker jag som är tant och har en annan åsikt.

Samuel Sirén som inte heller han är en av de unga fildelande tonåringarna som nu tidningar och andra vill framställa oss som kämpar för den personliga integriteten på internet och därför inte gillar de möjligheter till totalkontroll över vårt digitala liv som lagar som exempelvis FRA och Ipred. Samuel är liksom jag själv en person som inte själv fildelar film- och musik men som ändå reagerar på konsekvenserna av de repressiva lagarna.

Sirén skriver i millan så här:

"Orsaken till att jag nu med eftertryck väljer piratpartiet är förstås att alla andra partier helt uppenbart är beredda att införa sinnessjukt oproportionerligt repressiva lagar och kontroller för att en ganska oväsentlig näring (nöjesindustrin) under några år till skall kunna klamra sig fast vid en fullständigt obsolet och förlegad affärsmodell"


Internet är viktigt på många plan
Piratpartiet får siffror som är markerande för läget. Integritet på internet är viktigt. Det ser nu ut som att PP kommer in i EU-valet och blir en part att räkna med. Anna Troberg meddelar att Piratpartiet idag har över 41.000 medlemmar/sympatisörer och menar att det rent av kan bli fler piratpartister än Christian Engström som får fara till EU. Men ännu är det för tidigt att ropa hej. Man vet aldrig med EU-valet, valdeltagande brukar vara lågt, men å andra sidan så har förespråkarna för internet visat att de på ganska kort tid kan mobilisera sina krafter. Något för övriga partier att tänka på och egentligen är det ganska lätt – försök lyssna bakom ordet "gratis" . Där finns det massor av respekt att hämta.

Själv tror jag fortfarande på att moderater och Gunnar Hökmark kan göra skillnad i EU i de här frågorna, det verkar också som om det redan händer även om det tar tid. Hur det blir med moderaterna och regeringen här hemma är dock svårare att förstå, då menar jag huruvida viljan att öppna upp för fler aspekter kring integritetsfrågor kommer att utkristalliseras. Men jag är envis som fan… och tror mer på repetiton av argument än på konfrontation för att uppnå förändring. Även om dessa både storheter också kan komplettera varandra.

Slå hål på fördomarna
Tänk om vi nu kunde sluta med alla dessa fördomar och inte kalla regeringen för Stasi-influerade och försöka förstå varför de har så begränsat synsätt vad gäller frågan om ett fritt internet. Förmodligen handlar det om avgränsning och ett sätt att bara se frågan ur ett perspektiv. Det handlar om kunskapsbrist och en viss oförmåga alternativt ovilja att vidga perspektiven och tänka en meter längre här Det är bara att konstatera. Varför inte ta och ladda ner professor Lawrence Lessigs senaste bok Remix - Making art and commerce thrive in the hybrid economy . Han är också mannen bakom Creative Common License där upphovsrättsinnehavaren sätter villkor för användandet av exempelvis bilder och texter. Själv köper jag boken ty det är lättare att läsa på papper än på skärm för mig i alla fall.

Tänk om regeringen (det får här vara samlingsnamn för dom som fattar beslut om ett avlyssnat internet) kunde öppna ögonen och se på internet ur ett vidare synfält och inte begränsa sig till att upphovsrätten och äganderätten ska skyddas på bekostnad av andra minst lika viktiga värden. Den personliga integriteten måste komma först här. Det är inte OK med avlyssning även om det är möjligt med modern teknik. Skyddet av upphovsrätt kontra äganderätt måste kunna ske på annat sätt än att ge särintressen möjlighet att blanda in alla i sin verksamhet, skyldig eller oskyldig. Vi vill inte ha en Internetfientlig regering säger Kullenberg – så är det inte alls menar infrastrukturminister Torstensson som har andra åsikter, dessutom på tvärs emot EU-politikerna. Förstår inte att hon tar en strid för detta. Även om tanken att beslut som berör Sverige ska tas i Sverige så går det inte att bortse ifrån att det inte räcker med att vi själva tycker så. Sverige är en del av världen, man får inte glömma det. Jag har betydligt större tilltro till Gunnar Hökmark och andra i det här fallet.


Kalla inte mig för gratisälskare - det är att komma för lätt undan. Däremot får ni gärna kalla mig integritetskämpe. Det är jag stolt över att vara.(SvD) Moons Aftonbladet Paul Lindquist Kent Persson Leo Emma Oscar Expressen


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

9 kommentarer:

Sargoth sa...

Well put. Om alla tänkte som du så skulle vi inte behöva något piratparti. <:

Widham sa...

Bra analys Mary. Det är klart det är begreppsvärldarna som är problemet. Men hur ändrar man en begreppsvärld. Du som är gammal pedagog, har du några idéer.

Mary X Jensen sa...

Man kanske kunde börja här:


"I know that you believe that you understood what you think I said, but I am not sure you realize that what you heard is not what I meant. (Robert McCloskey)"

Det gäller åt båda hållen. Jag menar att tradtionell media alltför ofta hemfaller åt att vara envinklade - det är synd.

En annan sak jag funderar på är om avgränsningen av olika frågor alltid är så bra. Man ser inte sambanden med annat då.

Tor sa...

Hej Mary,

Jag tror säkert att moderater som Hökmark skulle kunna medverka till att stoppa en del tokigheter i EU. Men är de tillräckligt insatta och engagerade för att aktivt kunna driva saker i rätt riktning?

Jag har respekt för de som tycker att upphovsrätten ska skydda på icke-kommersiella som kommersiella användningar av verk - att man ska försöka bibehålla privatmarknaden för digitala kopior. Men man måste ju också fundera över vad upphovsrätten är till för. Är det verkligen rimligt att gynna särintressen på allmänhetens bekostnad? Hur långa skyddstider är verkligen nödvändiga för att skapa tillräckliga incitament? Det är skillnad mellan att företrädas av någon som bara reagerar på de värsta avarterna till förslag och någon som agerar och försöker driva saker i rätt riktning istället för att bara försvara status quo. Det är i slutänden alltid de som aktivt driver en linje som kommer att flytta fram positionerna.

Hökmarks tal om äganderätt ger en antyden om ett synsätt på upphovsrätten som en naturrätt snarare än ett stimulansmedel.
Angående den där förändringsviljan så är den väldigt svår att förlita sig på så länge det inte ges uttryck för några konkreta idéer om vad man vill förändra. Exemplet Centern visar ju ganska tydligt hur tjusig retorik snabbt kan förvandlas till en helt motsatt politik om det inte finns ett ärligt engagemang som bär upp idéerna.

Widham sa...

@Mary - Men problemet ligger väl djupare än så. Det grundar ju sig på historien om hussen och hunden:

-- Jag har lärt min hund vissla!
-- Jaså, vad häftigt! Får höra?
-- Jag sa att jag lärt honom vissla, inte att han lärt sig.

Alltså, den som inte vill byta begreppsvärld, den som är bekvämt inbodd i sin gamla trygga bild av världen är ju mycket sår att ens få till stånd ett samtal med.

Å ena sidan behöver man skrika eller hota eller skrämmas för att tvinga personen att titta på sina ingrodda föreställningar md nya glasögon. Å andra sidan behöver man vara artig, lyssnande och lyhörd för att samtalet inte ska bli en batalj, en klassisk debatt där ingen är bered att vika sig en millimeter.

Hur gör man?

Gun Svensson sa...

Tack Mary! Det var ett livselixir, som kom när jag behövde det, sedan jag kastat in handduken inför dagens uppgift att påverka MEP:er i Telekompaketet. Jag är dock inte så förhoppningsfull som du när det gäller Gunnar Hökmarks insats i EU. Jag kan ha fel, men jag får dåliga vibbar när jag tycker mig se att det pågår ett spel. När medborgare krymps till att bara vara kunder på en marknad hänger jag inte med längre.

Unknown sa...

Hej
Mary

Kanon bra inlägg!
Hoppas du förstår att ett långt inlägg genererar en lång kommentar. Att det blev långt beror väl på att det några tror rör sig om fildelning, pirater och lite integritet eg är så mycket mer. Men allt det andra viktiga får så lite utrymme.

Integriteten.
Som du börjar med är väl det viktigaste i hela diskussionen? Något man borde ta fasta på och utgå med i alla diskussioner. Människans fri och rättigheter först sen vad för begränsningar människan ska ha. Nu är fokus på marknaden och människans rättigheter får inget utrymme alls.

Till integritets frågan hör också censurering, yttrande frihet, demokrati, mänskligrättigheter och rätten att röra oss fritt. Att begränsa eller inskränka dom här sakerna. Som är vad vårat samhälle är uppbyggt på har mycket större negativa effekter för ett demokratiskt samhälle än den eventuella vinsten för en marknad som vägrar anpassa sig. Den marknaden som lagt allt krut på att försämra för sina användare men inte lagt en krona på att underlätta för sina kunder.

När saker börjar censureras är det inte längre en demokrati. Vad för åsikt du än har så ska du ha rätten att ha den och uttrycka den. Är din åsikt brottslig så är det reglerat i lagen och ska hanteras efter den. Australiens skandal visar väl hur farligt det är med att filtrera internet. Som du vet så har en liten grupp bestämt sig för att det jag tycker och tänker också ska filtreras och jaf har aldrig sett så mycket illvilja och påhittighet för att förstöra för någon nånsin. Bara för att man har en humanistisk åskådning och vågar stå för att alla är människor oavsett ursprung. Trots det så har några försökt göra mig till allt ifrån komunist till höger extremist. och jag har blivit kallad allt ifrån nassist till blatte älskare. Vad de har lyckats ljuga ihop att jag är idag har jag ingen aning om? För ingen verkar våga berätta det. En väldigt märklig företelse i en demokrati. Men jag kan gå ed på att jag inte ser någon åt skillnad på någon människa utan de är just människor. Att vi låter i Sverige låter de svagaste i samhället lida och att man blir censurerad när man påtalar det är en skrämmande utveckling.

Upphovstätt, Rättighetshavarna.
Här har Hökmark tur som har dig. Du förklarar riktigt bra hans ståndpunkt något som jag aldrig sett någon annanstans. Så bra så jag nu iaf måste ta reda på mer och nästan skulle kunna rösta på han nu. Försökt förklara ungefär samma sak. Att marknaden köper inte "gratis" och fildelarna köper inte vad marknaden säger. Kvar är vi i mitten som får våran integritet förstörd.

Till slut.
Stasi-politik, KGB, Kina-samhälle, 1984 mm. Såklart är varken regeringen eller politiker i en demokrati ute efter att skapa något av de ovan nämnda orden. Samt att alla som säger dom idiot förklaras direkt. Men vad blir eg slut resultatet och vad ska man kalla det? I den här kapprustningen av åtgärder för att försvåra fildelning samtidigt som fildelarna kommer med motmedel. Så finns det bara en vinnare och det är "anti-organisationerna". De som nog tjänar mest på alla artisterna och på upphovsrätten just nu. Det utan att spela en not eller sjunga eller ens äga ett verk.

Alla som tycker det är värt att forsätta på det här sättet kan försöka förklara för mig vad som kan tänkas bli kvar. När allt gjorts som krävs för att ingen ska kunna lyssna eller se något gratis och det inte längre går att utveckla fildelningsprogramen så de fungerar att fildela med.

Vi integritetskämpar förstår att då behöver ingen något snabbare internet än vad ett gammalt modem levererar. För vem vill vara på internet då? och vad finns kvar att göra?


Mvh
Jonas

Gunnar Hökmark sa...

Hej, tack för goda reflektioner. En förvirring som ibland uppstår är om äganderätt och upphovsrätt är samma sak eller kan jämföras. Nej, de är däremot olika typer av rättigheter, just därför att de inte är samma sak.

Vad är då en upphovsrätt eller intellektuell rättighet. Ja, det är rätten till en innovation eller ett verk som skyddas under vissa givna förutsättningar. Så är det för övrigt även med äganderätten som ju också förenas med allemansrätten.

Den styra brytpunkten i denna debat går mellan dem som anser att upphovsrätten kan och bör transformeras in i det digitala samhället och de som anser att den inte riktigt hör hemma i det digitala samhället. Jag har noterat att efter viss diskussion är det relativt få som vill avskaffa den med hänvisning till den digitala tekniken. Väljer man namnet piratpartiet får man dock också klargöra vad det är man i så fall vill pirata.

Det finns ingen på förhand given upphovsrätt. Till exempel röstade vi i förförra veckan mot en förlängning av upphovsrätten, en förlängning som dock genom vårt motstånd i alla fall blivit en kortare förlängning. Det är en förändring som jag inte förstår logiken bakom. Dagens upphovsrättsliga tider räcker mer än väl.

Men i och med att vi diskuterar tiden klargör vi också att det finns något att diskutera. Det är en insikt som bör prägla alla inriktningar av debatten. Och den kommer att prägla min. Och det är en inriktning som jag har funnit kan finna brett stöd.

Hälsningar,

Gunnar

Unknown sa...

Det inhumana som ingen får se finns här och läsa På Flashback ttp://chilp.it/?a4a791