lördag 13 juni 2009

Riksdagsmännens uppgift...

Det diskuteras ofta numera om huruvida en riksdagsman ska vara självständig eller följa partipiskan eller snarare regeringens vilja.

En riksdagsman som tagit konsekvenserna av rådande omständigheter är Anne-Marie Pålsson. I en intressant artikel i Svensk Tidskrift diskuterar hon saken. Numera kan hon kalla sig före detta förresten, hon hoppar av. Själv tror jag att det behövs fler självständigt tänkande politker överhuvudtaget. Inte minst visade EU-valet på detta. Marit Paulsen, Alf Svensson och Gunnar Hökmar. Politiska profiler alla tre. De gick framåt. Väljare vill ha starka profiler hellre än tjänstemannatyper som gör som deblir tillsagda och anser sig själva av Gud utvalda. Jag mötte nyligen en ung man som ansåg att jag borde lyssna till dem som vet. Nu råkar jag veta en hel del och en sak är säker att den killen har ingen chans här. Det är han som ska lyssna till mig, anser jag.

"Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen."
1 kap. 6 § regeringsformen

Läs Pålssons artikel i Svensk Tidskrift.

Det hon tar upp är viktigt. Det gäller alla partier även om ett råkar stå i centrum just här. Hur vill vi ha politiken? Vi bör diskutera det nu. Det är en viktig demokratifråga.

Uppdatering - se vad jag hittade hos Karl Sigfrid - han berättar om en socialdemokrat som tycker att fria val är onödigt. Vilka knäppgökar det finns egentligen. Uppdatering 2: Socialdemokraten kallar Karl Sigfrid för fjant - stopp och belägg, det säger väl en del, och då inte om Karl Sigfrid. Nej - just det. Töntigt är ordet, men dessvärre så bekräftar det bara att en del politiker tappat landkänning.


Henrik Alexandersson. Erik Laakso, berinder, Otyget och Kent Persson

1 kommentar:

Aewheros sa...

Håkan Juholt tycker inte att fria val är onödigt. Däremot tycker jag att Håkan Juholt är onödig.