måndag 10 augusti 2009

Ett dilemma för kommunerna...

De flesta kommuner vill ha fler arbetstillfällen. Det gynnar alla. Som företagare väljer man att placera sitt företag på ett ställe som gynnar verksamheten.

Det finns att välja på. Lockar inte erbjudandet så söker man sig vidare. Detta är ett dilemma. Hur skiljer man på vad som är särbehandling eller inte? Vad är att gynna? Vem gynnas, den enskilde eller kommunen som i sin tur gynnas av att det skapas arbetstillfällen. Vilka variabler ska användas? Är rättvisa det som är viktigast? Självklart lika inför lagen men...

Detta är en fråga?

Obs! Jag anser absolut inte att man ska bryta mot lagar bara så att det blir klart.

Uppdatering: Krohn tar upp frågan om offentliga upphandlingar och problemet med om politiker låter lokala företag gå före i kön och säger att det är att slösa med skattebetalarnas pengar. Självklart är det så.


(Aftonbladet) (SvD)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

3 kommentarer:

norah4you sa...

Det får ALDRIG vara så att önskan av mer arbetstillfällen lokalt gör att Svensk Grundlag och svenska lagar inte följs! Så enkelt är det.

Det är helt ointressant vem som gynnas eller missgynnas. Kan inte politiker visa att de förstår de målkrav som finns på godkänt betyg i ämnet samhällskunskap, då har samma politiker missförstått och bör ställa sin plats till förfogande. Svensk lag gäller i Sverige även i Sveriges kommuner!

Joakim sa...

jag kommer från en bruksort från början där ett stålverk var den dominerande arbtesgivaren under stora delar av 1900-talet. Komunen var/är en av dem rödaste men man såg till att särbehandla stålverket vilket ledde till att mer eller mindre allt var beroende av dem. Annan företagsamhet fanns nästan inte. Så när stålverket lades ned och allt såldes till Kina försvann även dem småföretag som var underleverantörer. Arbetslösheten blev en av dem största i landet på grund av att det fanns för lite andra företag i området. Man gräver en grop för sig själv om man gynnar bara ett stort företag i kommunen.

Andreas Krohn sa...

Dålig upphandling är slöseri med skattepengar. Att stjäla från folket. Jag har utvecklat det här: http://krohniskt.wordpress.com/2009/08/10/dalig-upphandling-ar-stold/