onsdag 26 augusti 2009

Moderaternas ställningstagande för närvaron i Afghanistan

Pressmeddelande

2009 08 26

Främja demokrati och mänskliga rättigheter i Afghanistan

Uttalande av Moderaternas partistyrelse 26 augusti 2009.

Sverige ska föra en aktiv utrikespolitik som väcker respekt i omvärlden. Det kräver en politik som formas av tydliga värden, ambitioner och målsättningar. Demokratin, folkrätten och de mänskliga rättigheterna är den moderata utrikespolitikens hörnstenar.

Sverige har en lång tradition av en aktiv utrikespolitik som också innebär att vi deltar i internationella insatser för att främja frihet, demokrati och mänskliga rättigheter i olika delar av världen.

Sverige deltar idag i den av FN beslutade insatsen ISAF för det afghanska folkets skull, för att bidra till ökad säkerhet och samhällsuppbyggnad i en mycket orolig del av världen och för Sveriges egen säkerhet. I en globaliserad värld går det inte att låta länder falla sönder och upplåtas som bas för förtryck och terrorism. Problemen kommer då, som visade sig den 11 september 2001, att nå omvärlden och kunna drabba också Sverige och svenska medborgare.

Den svenska Afghanistandebatten behöver perspektiv. Det har just hållits presidentval i Afghanistan, ett land som före 2001 kontrollerades av en av de mest extrema diktaturer världen sett. Ett par miljoner flickor går nu i skola, andelen av befolkningen som har tillgång till hälsovård har tiodubblats och Afghanistan leds numera av en demokratiskt vald regering och president. Allt detta vill extremisterna stoppa. Ofta glöms det bort att de som värst drabbas av extremismens våld är Afghanistans egen befolkning.

Utan Sveriges och ISAFs närvaro skulle demokratin i Afghanistan snabbt gå förlorad, kvinnor och flickor skulle förlora de rättigheter de nu börjat vinna och landet skulle än en gång komma att utgöra bas för träningsläger för internationell terrorism. Detta skulle bidra till att destabilisera hela regionen, inklusive Pakistan, och komma att påverka också oss.

Den militära insats som 42 länder - däribland Finland, Norge och Danmark - gör tillsammans på FNs uppdrag gör stor nytta men är inte tillräcklig för att hjälpa Afghanistan till en bättre framtid. Det krävs också diplomatisk närvaro, stöd till rättsstatsuppbyggnad, fria medier och bistånd för ekonomisk och social utveckling. Det är särskilt angeläget är att utöka stödet till uppbyggnad av landets eget rättsväsende, polis och domstolar. Genom att bidra till uppbyggnaden av Afghanistans eget försvar och polis stärks landets regerings möjligheter att ta ansvar för den egna säkerheten.

Sveriges närvaro är långsiktig. För att bättre möta riskerna och bättre kunna skapa säkerhet över hela ytan i den del av Afghanistan som Sverige ansvarar för kan det militära bidraget behöva öka jämfört med idag.

Varje internationell militär insats är förknippad med risk – annars skulle en militär insats inte vara nödvändig. De svenska soldaterna agerar mycket professionellt och löser sina uppgifter väl. Försvarsmakten bär ansvar för att riskerna möts med rätt utbildning, övning och utrustning för de svenska soldaterna.

För alla som anser att mänskliga rättigheter inte bara ska vara text på ett papper, utan något som skall tillkomma varje människa, borde den FN-beslutade insatsen i Afghanistan vara grundläggande.

Kontakt:
Moderaternas pressjour
0736- 82 80 00

2 kommentarer:

Anonym sa...

"Demokratin, folkrätten och de mänskliga rättigheterna är den moderata utrikespolitikens hörnstenar."

Var vänlig börja med de hörnstenarna inrikes också...

Anonym sa...

Man kan hålla med, men jag förstår inte varför detta ska finansieras av våran biståndsbudget.

Sedan kan man ju undra över hycklandet över att ingen vill anfalla vartenda land på arabiska halvön om man nu ska befria kvinnorna från religiösa extremister då det händer att dom hellre låter flickor brinna inne vid brand än att låta män se dom.

Eller varför inte vatikanstaten som verkligen är ett extremistiskt land.
/Daniel A.