fredag 30 oktober 2009

Malin kandiderar också...

Jag tänker ge utrymme för mina moderata kolleger att skriva här. Om vad som helst egentligen - det som intresserar dem helt enkelt och kan ge en bild av deras visioner... Först ut är Malin L från Täby.


Hej!


Nu har moderaterna i Stockholms läns valkrets startat provvalet till Riksdagen. Mary och jag är två av kandidaterna och jag vill tacka Mary för möjligheten att gästblogga hos henne om varför jag kandiderar.

För mig är det vikigt att vi har en bra blandning av politiker med olika bakgrund och erfarenheter. Sedan 2008 är jag riksdagsledamot i trafikutskottet men för mig är det inget självändamål att vara riksdagsledamot. För mig handlar det om att göra nytta, kunna påverka, förbättra och vara en bra förebild. Jag är teknologie doktor och jag har lång erfarenhet av mina stora politiska intressefrågor som är trafik och infrastruktur. Frågor som diskuteras, men inte alls så mycket som vi egentligen borde med tanke på den påverkan trafiken har på Stockholmsregionen och Sveriges utveckling och min och din vardag.

Fungerar inte trafiken kan vi inte bryta utanförskapet genom fler jobb i fler företag, och därmed inte heller upprätthålla vår välfärd. Det handlar också om att få vardagen för den enskilde att gå ihop med jobb, familj och fritid. Alliansen gör mycket, men vi kan göra än mer. Det handlar om att satsa på investeringar och drift och underhåll, men också på att effektivisera planprocesser och anläggningsbranschen, här finns potential för att frigöra skattemedel för ytterligare infrastruktursatsningar.

Självklart finns det flera andra viktiga politiska frågor och min politiska vision är att förenkla vardagen för den enskilda människan. Valfrihet och rätten att själv styra sitt liv måste vara det centrala. Arbete och utbildning ska löna sig och vi måste avskaffa värnskatten och skatteutjämningssystemet.

Den största skälet till att jag kandiderar till riksdagen är för att vi behöver fler politiker som har trafikbakgrund och faktiskt kan området och har kontakterna. Det är så vi kan skapa trovärdighet för vår trafikpolitik.

Vill du veta mer eller komma i kontakt med mig är du välkommen till min hemsida www.moderat.se/Malin_Lofsjogard

Inga kommentarer: