lördag 24 oktober 2009

Disruptives twitterkonferens förebild för den framtida skolan...

Jag har under veckan haft nöjet att vara med på flera olika tillställningar. Den som gjorde särskilt intryck på mig var Disruptives twitterkonferens. Många har skrivit om den och vad den innehåller - det kan man inte minst läsa om på disruptivebloggen. Här finns bilder, filmer och länkar. Det var så oerhört intressant alltihopa helt enkelt och jag tror att de flesta som deltog tyckte det. Det gjorde också de som deltog utifrån kan meddelas. Jag känner flera, bland annat min man och min son som satt klistrade vid sina datorer hela dagen bara för att det var så spännande.

Det blev verkligen en Really Realtime Disruptive Media Conference. Jag har nog aldrig varit med om något häftigare i konferensväg i mitt liv och då har jag varit med länge och tillbringat mycket av mitt yrkesliv på just konferenser ska man veta.

Några av talarna var Emanuel Karlsten och Simon Sundén. Många andra var också där.

Ett annat perspektiv - skolans...

Själv tänker jag ta mig an konferensen utifrån ett annat perspektiv. Jag är i grunden beteendevetare med pedagogik som huvudämne och av den anledningen så är jag nästan alltid fokuserad på vad som skapar mening i tillvaron, hur lärandet ser ut i olika situationer. Att hamna på den här konferensen gav mig en häftig vision av vad den nya skolan skulle kunna vara.

Den gamla katederundervisningen känns tämligen ute, ordning och reda är jättebra men kan inte vara huvudsaken i en skola. Det måste vara lärandet om står i foukus. Ungar av idag kan en hel del mer och annorlunda saker än det Piaget beskrev i sin stadieteori. En teori som fått starkt fäste i den svenska skolan. Vi har åldersindelningen i olika klasser och det är ine säkert alls att det är optimalt för det är klart att det är skillnad kunskap på en unge som är född i januari jämfört med en som är född i december samma år. Att barn och människor skulle ha kunskaper och talanger beräknat utifrån ålder är mest en social konstruktion och rent nonsens det förstår vilken normalbegåvad person som helst. Piaget har fått en del kritik för att han studerade sina egna barn, men också finns funderingar över hur relevant det är att fullt ut jämföra den tiden med nutid. Däremot så tror jag på Piagets tankar kring assimilation och ackommodation. Den teorin behöver inte ha med ålder att göra utan kan vara lika aktuell tanke för vuxna. Var och en av oss vet väl hur det känns när man plötsligt upptäcker att man förstått något på ett nytt sätt. Man lyfter till en ny nivå.


Undervisningen borde enligt min mening vara helt individstyrd. Med hjäp av datorer kan den också vara det. Det talas ofta om datorer som teknik, sladdar, programmering och investering, det är det traditionella sättet. Istället borde vi tala mer om innehållet inte datorprogrammen så mycket som innehållet på internet - här finns såna enorma möjligheter till kunskapsinhämtning så att det är rent fel att inte använda sig av det. Det är feltänk. Barn lär sig mycket av att arbeta med dator, de utvecklar också en hel del kompetenser som det inte talas så mycket om. Dett alas mest om faran med datorer, tyvärr. Det handlar om finmotorik, språkförståelse, att kunna ta instruktioner, matematik, strategitänkande, samarbetsförmåga, lateralt tänkande, informationssökning, kreativitet, färg och form. Listan kan göras lång.


När jag hamnade på Disruptivekonferensen och såg flera hundra människor sitta med datorer i knät och aktivt delta i det hela så blev det nästan en uppenbarelse. Att själv sitta där och twittra ut frågor och svar som kom upp under föreläsningar och samtal på scenen samtidigt som man på ena sidan på en vägg kunde följa hela konferensen och på den andra sidan hela twitterflödet i realtid var nästan magiskt.

"Vi hade dryga 110 000 tittade minutrar under dagen och i snitt 250-300 tittare vid varje givet ögonblick (folk försvinner ju och kommer till). Therese Göterheim (@tesas) håller på med en C-uppsats baserad på gårdagen just i avseende av lärande - lär med sig mer "live" eller via videostreamen?" (Annika Lidne till mig)


Ni kan tänka er vilken koncentration som fanns där i rummet - tankarna, kunskaperna, frågorna flög genom cyberrymden och kom alla till del. Just i det här fallet var alla intresserade av en gemensam sak. Men tänk när våra barn kan få arbeta på det här sättet. Man kan jobba utifrån sin egen nivå och det finns alltid anledning till fokusera på en sak som intresserar. Det innebär att det inte gör något om alla är på olika nivå. Hjälp finns alltid att få och de behöver inte störa andra.

Det finns skolor som har startat med användning av ny teknik, men det krävs både modiga och nytänkande politiker och lärare. Moderate Riksdagsmannen Mats Gerdau berättade om en skola där barnen hade egna datorer och hur han fascinerades av den tystnad och totala koncentrationen som rådde i skolsalen. Förvisso kanske vissa ungar satt och spelade spel för att de var färdiga med uppgiften eller behövde hälp och stöd.

Rickard Gatarski är en annan person som är djupt engagerad i skolfrågor och har en spännande syn på framtidens skola, den kanske inte ens ska finnas menar han. Han visade mig på Årstaskolan i Stockholm som har en mycket omfattande och aktiv webbsatsning. Med väldigt enkla medel har de skapat en aktiv sajt för både barn, vuxna och föräldrar. En annan intressant satsning på skolområdet är Microsoft inblandat i med sin satsning på The Climate Mystery som är ett internetbaserad tvärvetenskapligt spel om att lösa ett klimatproblem. Här gäller tvärvetenskap, många olika områden täcks in och ungarna jobbar tillsammans över och genom åldersgränserna. Det finns lärarhandledning och allt sker över internet. Läs mer här .

Det Annika Lidne skapade med Twitterkonferensen vad gäller lärande, skapande och deltagande, interaktion mellan alla är på ett sätt mer fantastiskt och torde kunna bli en bas för hur en modern skola skulle kunna fungera. Det vore nytänkande - vem vågar testa?

Vad jag förstått så pågår en hel del ute i våra skolor, berätta gärna mer om det ni som håller på.(intressant)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

2 kommentarer:

Richard Gatarski sa...

Tack för att du lyfter frågan och delar dina tankar och ambitioner.
Vill ödmjukt peka på en helt annan "unconference" jag var med om i går kväll. För lärare, av lärare, och naturligtvis även den webbsänd. http://teachmeet.pbworks.com/TeachMeet-Skolforum-09

Mary sa...

Tack Richard som du ju vet så har jag jobbat med utbildning i IT-branschen på olika sätt sedan tidigt 80-tal och fyra år på universitetet och Peddan med kombinationen Multimedia Teknik och Pedagogik sätter sina spår och man börjar tänka. Hur kan det vara. Kul att du också är där...