fredag 4 december 2009

Det var som vi sa... cancersjuka ska inte söka jobb

I ett antal artiklar har sjukförsäkringsreglerna beskrivits som ohemula. Man tvingar cancersjuka människor att söka jobb över hela arbetsmarknaden har vi läst.

På Försäkringskassan har man följt reglerna menar man och Cristina Husmark-Pehrsson har hela tiden hävdat att intentionen inte alls är att allvarligt sjuka ska prövas mot arbetsmarknaden utan få behålla sin sjukpenning. Ord mot ord. Någon slags miss i kommunikationen uppenbarligen. Dock kan jag inte förstå tjänstemän/byråkrater som bara öser på med sina regler, men det är så det är i regelstyrda organisationer å andra sidan.

Jag har alltid hävdat att ändringen av sjukförsäkringssystmet är bra. Att det slår hårt i ytterkanterna blev olyckligt och det gör man nu något åt. Det är bra. Det är så politik ska drivas. Ibland får beslut fel konsekvenser och då får man inte vara sämre än att man ändrar på det. Skulle rent av göras oftare.

Jag är inte alls förvånad över att kommer besked om att man ska titta över det hela och se till att ytterligheterna rättas upp. Jag är dock glad. För jag tycker nämligen att moderaternas politik är människovänlig och att det aldrig varit tal om att att avsikten med nya sjukförsäkringen varit att skjuta på alla som ligger ner. Det är på gränsen till oförskämt men en väldigt tacksam sak för oppositionen att racka ner på förstås. Och till råga på allt så försöker man nu vända det till att (s) har haft bollen. Nåväl Peter ;-). Alliansfritt Sverige går hårt åt ministern och menar att hon redan visste det här. Kanske att hon inte i sin vildaste fantasi kunde tänka sig att FK inte skulle protestera utan bara köra på som maskiner? Kommunikationen måste ha brustit. Vi är alla människor trots allt och det är inte ens självklart att vi svarar på den fråga som ställs för att vi tolkar den som något annat. Minns dessa mina favoritord: "I know that you believe that you understood what you think I said, but I am not sure you realize that what you heard is not what I meant. " (Robert McCloskey)

Det finns många sätt att se saker på. Nu blir det ändring ...
Bloggar: Kent Persson , Betraktelser från en skogsbacke , Viktor Tullgren , Resursbloggen ,

(intressant)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

(SvD)
DN (SvD) SR (SVT)

5 kommentarer:

Björn Fridén sa...

Nu protesterade ju i och för sig Försäkringskassan så till den milda grad att generaldirektören avgick i protest. Det var säkerligen aldrig syftet att döende människor skulle tvingas till arbetsförmedlingen, men det var lite för många som varnade för en sådan situation i och med den nya lagen för att ansvarig minister ska kunna säga sig vara ovetande.

Men det är minst sagt märkligt att man backar nu, efter så lång tid. Och just när medistormen tar fart på allvar.

Mary sa...

Avgick i protest? Var det så? Verkligen?

Mediestormen har väl pågått till och från. Jag tycker att det är utmärkt inte konstigt att man ändrar sig. Bättre sent än aldrig.

LeoB sa...

@Mary:

Det låter ju fortfarande som om sjuka människor ska provas mot hela arbetsmarknade (om de nu inte är mycket allvarligt sjuka). De ska alltså kunna bli tvingade att flytta t ex. Sannolikt hamnar de under betydligt större press än de som är friska eftersom de pga sjukdomen ofta har sämre ekonomi. Det är väl knappast bra för tillfrisknandet?

Jag ser ingenting i t ex Axéns uttalande som motsäger detta. Gör du?

Kraxpelax sa...

Alliansrehgeringen reagerade ju snabbt och adekvat på larmrapporten om missförhållanden i försäkringskassan, medan Mona Sahlin som vanligt bara stod där som ett fån och glodde. Vilket hjälplöst RUNDNINGSMÄRKE hon är.

Kampen mot stupstocksregeln måste fortsätta!

Dagens kris motiverar ett nytt, hängivet, men samtidigt kyligt rationellt intresse för andlighet. Lästips:

INFÖR VATTUMANNENS TIDSÅLDER

Nytt fokus: de konstiga "omräkningar" av "sjukförsäkring" (våra makthavarna har ju virrat till begreppen fullständigt) som just nu äger rum. Nyckelord: KONFISKATION.

- Peter Ingestad, Solna

Kraxpelax sa...

God Morgon, högern! Bland de politiska bloggarna är det två jag fattat lite tycke för, Godistantens och Peter Anderssons. Därför kommenterar jag gärna här och där.

Åsiktsskillnader har jag inngenting emot, inte ens skarpa sådana, och jag respekterar meningsmotståndare. Tant Godis tycker att Moderaterna för en människovänlig politik. Jag är som bekant av diametralt motsatt uppfattning, men där skall framföras skarpa sakargument med undvikande allt slags svepande formuleringar typiska för buskvänstern.

Men rätt skall vara rätt, och i ETT avseende har jag glädjen att leverera medhåll. Nämligen framhävandet av kompetensens betydelse i arbetslivet, såväl vad avser turordningsregler som lönedifferentiering. På sikt och i det vida sammanhanget blir följden att bättre arbete utförs, vilket gagnar alla, det lönar sig att visa engagemang och bjuda till, vilket gagnar duktiga anställda, och framför allt leds vi ut ur det system av "inlärd hjälplöshet", vartil rödgröneriet bidragit genom idologisk slapphet och en robotiserad floskelretorik på stilistisk paddnivå. DET är i egentlig mening människovänligt. Med mödosamt uppbådande av all min goda vilja kan jag väl säga ungefär så här: allt blir vad man gör det till, och om Moderaterna inte är ett människovänligt parti, så kan det likväl alltjämt BLI det, åtminstone i princip.

Jo, ett beröm till sen: moderaterna är i alla fall vakna, reaktiva, observanta, såsom nyss visat sig. Även detta kontrasterar skarpt mot den schablonmässigt ideologiserade AUTISM, vari rödgrönsalladens samtliga tre partier synes obotligt sjuka.

- Peter Ingestad, Solna