tisdag 30 mars 2010

Beskattas pensionärer orättvist?

Beskattas pensionärer orättvist?


Trots att alliansregeringen nu lagt fram en ny skattesänkning för pensionärer, protesterar PRO fortfarande högt och olika massmedia har hängt med och blåst under missnöjet utan att ens försöka beskriva hur verkligheten ser ut.

Den nuvarande beskattningen av pensionerna är faktiskt lägre än vad den var under förra regeringen. Dessutom höjdes pensionen så sent som förra året. I år blev det däremot en sänkning och det beror på den internationella finanskrisen. 2009 växte inkomstindex med hela 6,1 procent, men för 2010 blir siffran bara 1,4%, och det påverkar pensionerna. Orsaken till att vi har inkomst normen är att alla får mer pengar än vad de egentligen skulle ha när pensionen räknas ut första gången. Man får alltså ett förskott på Sveriges framtida tillväxt och som naturligtvis måste justeras.

För 2010 slår alltså den s.k.bromsen i pensionssystemet till och det beror på att tillgångarna i pensionssystemet är lägre än skulderna, d.v.s. summan av alla utfästelser. Regelverket tillåter inte att vi skall blunda för verkligheten. Skall Sverige ha sunda finanser, så att även morgonda-gens pensionärer skall kunna få jämförbara pensioner måste anpassning till verkligheten ske. Alliansregeringen har försökt skydda de som har den lägsta pensionen och gjort viss höjning samt en skattesänkning som riktar sig till denna grupp.

Vad vill man då med sina fortsatta protester mot jobbskatteavdraget? Man har hävdat att pensionen ska beskattas lika som en löneinkomst dvs. samma skatt på lika bruttoinkomst. Ett av skälen som nämns i den av PRO beställda utredningen är att pensionen bör betraktas som uppskjuten arbetsinkomst. Detta är helt felaktigt. Pensionen är en statsfinansierad ersättning till personer som uppnått pensionsåldern även om man inte haft någon förvärvsinkomst. Allt enligt det pensionssystem som med stor majoritet fattats av Sveriges Riksdag.

Den i särklass viktigaste faktorn för pensionerna är att vi får en uthållig tillväxt och sunda stats-finanser. Här spelar jobbskatteavdraget en viktig roll. Eftersom våra pensioner idag och i morgon är beroende av att fler arbetar mer är det viktigt att de yrkesverksamma får en morot i form av ett jobbskatteavdrag. Genom att det blir lönsammare att arbeta kommer fler att söka sig till arbets-marknaden.

Många som idag sitter fast i bidragsfällan behövs ute i förvärvslivet för att vi skall klara vår framtida välfärd. Under flera år har många tyckt att det inte lönar sig att arbeta och blivit kvar i bidragsfällan. Detta måste vi ändra på!

Ingenstans redovisar PRO:s utredning hur man kan påstå att skillnaden mellan en löntagares nettoinkomst och en pensionärs ”till största delen” beror på jobbskatteavdraget. Det är natur-ligtvis omöjligt att göra en sådan ”bevisning”, så då nöjer man sig med ett ogrundat påstående

Om vi får ett arbetande Sverige tack vare bl.a. jobbskatteavdragen och en förtagarevänlig politik kan vi återerövra vår plats som en av ledande nationerna när det gäller bruttonational-produkt per invånare och då skapas möjligheter till både högre löner OCH högre pensioner!

Jobbskatteavdraget är inte orättvist gentemot pensionärer utan tvärtemot alldeles nödvändigt för uthållig ekonomisk utveckling. Och därmed också ett kraftigt skydd för pensionerna!

Britt Tryding Carl Erik Hedlund
Styrelseledamöter i Moderata Seniorer Stockholms stad.

Inga kommentarer: