torsdag 15 april 2010

Utlandsröster är viktiga i valet...

Många av mina läsare bor utomlands - det är viktigt att ni röstar i det kommande valet. Moderaterna kommer att göra en historisk satsning på att finna utlandsröster till det här valet. Det kommer att startas föreningar utomlands och den som bor i utlandet och vill vara med kan maila till christina.heikel@moderat.se så kommer ni med i nätverket. Kolla in mer hos moderaterna.

Per Schlingmann och Carl Bildt var över i London och presenterade en ny rapport om moderaternas satsningar på utlandssvenskar. Ni kan läsa den nedan.

Den som vill veta hur man ska göra kan läsa här hos Val.se.

Här kan ni se hur läsarna till MMK är spridda. Jag blev förvånad när jag såg det första gången. Ni kan själva lägga upp en sån här karta på er egen blogg via Cluster Maps. Klicka på länken här .

Här kan ni läsa rapporten som moderaterna tagit fram kring utlandsröstning, jag tog mig friheten att kopiera in texten för att ni ska slippa PDF. Många gillar inte det. Och den som tycker att jag är partimegafon just nu har rätt. Idag är det så. Men det här är viktigt


EN SVENSK RÖST I VÄRLDEN
– Utlandssvenskarna och valet 2010

Valet i höst handlar om framtiden. Sverige står inför ett vägskäl mellan två mycket olika regeringsalternativ. Vi moderater tror på Sverige och vill göra vårt land bättre. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan göra Sverige till ett föregångsland på flera olika områden. Det handlar om att sätta värde i arbete, utveckla välfärden, bryta utanförskapet, gå före i att möta klimatutmaningen och att ha en självklar roll i Europa och världen.

Historiskt sett har Sveriges roll som öppen handelsnation fört många svenskar utomlands och idag lever hundratusentals svenska medborgare utanför landets gränser. Länder som Storbritannien, Norge, Spanien, USA och Thailand lockar många.

I en globaliserad värld där gränser allt mer suddas ut är utlandssvenskar en mycket viktig grupp. Både som ambassadörer för Sverige i andra länder, men även genom de kunskaper och erfarenheter som de besitter och som bidrar till att stärka Sverige på olika sätt.

Vad som förenar utlandssvenskar i alla delar av världen är viljan att det ska gå bra för Sverige. För många handlar det inte minst om Europasamarbetet och vårt agerande i omvärlden. Inför valet i höst vill vi med denna rapport visa vilka idéer och lösningar som vi tror kan göra Sverige ännu bättre i framtiden. Oavsett om man har valt att bo här eller någon annanstans.

Enkelt och viktigt att rösta från utlandet

Ibland beskrivs Sverige bäst av dem som längtar hem. Ett land som är bra för barn att växa upp i och ett samhälle som håller ihop. Vi lever i ett rikt land med ett fungerande välfärdssamhälle. Generöst och ansvarstagande. I framkant när det gäller ny teknik och klimatansvar. Sverige är ett fritt och öppet land. Och trots att vi är ett relativt litet land har vi en stor röst i världen. Kort sagt – Sverige är ett bra land att tillhöra och att bo i.

Vi är övertygade om att svenskar som för tillfället, eller på längre sikt, valt att bosätta sig utomlands fortfarande är måna om att det ska gå bra för Sverige. De flesta har släktingar, familj och vänner kvar i landet. För andra är det viktigt vilka politiker som företräder Sverige i internationella sammanhang. Många tycker dessutom att det är viktigt att rösta ur demokratisk synpunkt.

Det är viktigt och enkelt att rösta från utlandet. I tidigare riksdagsval har tyvärr en mycket liten del av utlandssvenskarna utnyttjat sin rösträtt. I valet 2006 röstade mindre än en tredjedel. Under augusti och september kommer alla svenskar – båda de som bor och befinner sig tillfälligt utomlands – att kunna rösta på 285 olika ställen i världen. Det finns även goda möjligheter att brevrösta eller att förtidsrösta i Sverige.

Samtidigt är det viktigt för oss som parti att finnas nära väljarna, var de än finns. Vår ambition är att växa och utöka vår internationella närvaro. Moderaterna har idag aktiva föreningar och nätverk i London, New York, Oslo, Zürich, Paris, Bryssel och Shanghai. Vi kallar dem ”Moderater i Utlandet”. Under valrörelsen spelar våra aktiva i utlandet en viktig roll för att nå ut till väljare med kampanjer och aktiviteter. För att kunna möta väljarna på än fler platser kommer Moderater i Utlandet också att vara aktiva på nätet genom olika sociala medier. Den 6 juni kommer vi att bjuda in till firanden av Sveriges Nationaldag i bland annat London, Bryssel och Oslo.

Svenskar utomlands är en viktig del av Sverige och därmed en viktig del av moderaternas valrörelse 2010. Genom vår rapport till svenskar utomlands vill vi därför berätta om några av våra viktigaste prioriteringar framåt.

Före gångslandet Sverige

Sverige är på många sätt redan ett fantastiskt land. Men Sverige har också en stor potential att bli bättre på en rad områden. Där vi är framgångsrika kan vi bli ännu lite bättre. Och där vi har problem finns stora utmaningar och möjligheter till förbättring. Vi tror att Sverige kan bli ett föregångsland. Föregångslandet Sverige handlar om framtiden.

Vi vill att det ska löna sig att arbeta och vara enkelt att starta och driva företag i Sverige. Det är det bästa sättet att minska arbetslöshet och bryta utanförskap. Den internationella finanskrisen har inneburit enorma utmaningar för världens länder. Även Sverige har drabbats med varsel och arbetslöshet. Därför är arbetslinjen nu viktigare än någonsin. För att alla ska kunna komma till sin rätt i vårt land måste fler få möjligheten till ett eget arbete.

För att Sverige ska kunna utvecklas och bli bättre är det även viktigt att stärka kvaliteten i välfärden. Det betyder till exempel att sjukvården måste hålla högre kvalitet och bli mer tillgänglig, oavsett var i Sverige man bor.

En annan viktig del i att stärka välfärden handlar om att skolan och utbildningsväsendet ska hålla världsklass. Vi vill se ett tydligt ökat fokus på kunskap i skolan. Att alla barn och ungdomar ska lämna skolan med fullgoda kunskaper ska vara en självklarhet.

För att säkra goda pensioner, bra villkor och en trygg omsorg för våra äldre och pensionärer krävs att vi fortsätter föra en samlad och långsiktig jobbpolitik. Det kräver att vi slår vakt om drivkrafterna som tryggar välfärden. Att Sverige idag tillhör världens främsta IT-nationer har bidragit till svenska företags stora framgångar på världsmarknaden. Genom satsningar på utbildning, forskning och ett bra företagsklimat vill vi utveckla Sveriges och svenskarnas konkurrenskraft ytterligare.

I ett föregångsland ska ingen behöva känna sig otrygg. Därför är insatser för ökad trygghet mot våld och brott en av de viktigaste prioriteringarna för oss moderater. Genom EU-samarbetet har vi också stärkt våra möjligheter att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten. Det internationella samarbetet innebär att vi kan sätta in mer effektiva insatser mot trafficking, organiserade stöldligor och knarksmuggling.

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. Samtidigt kan ingen lösa problemen på egen hand – ett effektivt gränsöverskridande samarbete är avgörande. I ledningen för alliansregeringen har vi format världens mest ambitiösa klimatpolitik. Nu vill vi gå vidare så att Sverige även i fortsättningen kan vara drivande för globala lösningar och samarbete på klimatområdet.

I dag har fler människor rösträtt än någonsin. Världen innehåller fler demokratier än för 30 år sedan när det kalla kriget upphörde. EU har blivit större och ger ett avgörande bidrag till frihet, fred och stabilitet i Europa. Men samtidigt finns det nya utmaningar och problem. Människors frihet och grundläggande rättigheter hotas på olika platser i världen. Moderaterna ska alltid stå upp för mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och andra grundläggande demokratiska värden. Såväl runtom i världen som i Sverige.

Detta är några av de områden som vi vill fortsätta att arbeta med så att Sverige kan bli en bättre plats för alla. Ett föregångsland.

Sveriges självklara Europaparti

För att nå många av de mål som kan göra Sverige till ett bättre land för alla krävs ett starkt samarbete med andra länder. En av de viktigaste arenorna för internationellt samarbete är Europeiska Unionen. Moderaterna har länge varit Sveriges Europaparti. För oss är det en självklarhet att Sverige tydligt och klart ska tillhöra kärnan i det europeiska samarbetet.

Mellan den 1 juli till den 31 december 2009 var Sverige ordförande i Europeiska unionens ministerråd. Under moderaternas och de andra allianspartiernas ledning var Sverige en stark aktör både internt inom EU och externt. Det svenska ordförandeskapet hade särskilt fokus på frågor som Östersjön, klimatarbetet och grannskapspolitiken.

Vi vill fortsätta att arbeta för ett EU som är öppet, effektivt och dynamiskt. Inom ramarna för det europeiska samarbetet kan vi verka för svenska intressen som ökad frihandel, en effektivare miljöpolitik, mindre byråkrati och samverkan mot grov internationell brottslighet. Genom att arbeta för en fortsatt utvidgning kan vi dessutom bygga vidare på en av EU-samarbetets hittills största framgångar. Detta är också viktigt för att arbetet med mänskliga rättigheter kan fortsätta och utvecklas.

Samarbete för trygghet

Bekämpningen av den gränsöverskridande brottsligheten är en av en de viktigaste uppgifterna för det europeiska samarbetet. Det är mycket positivt med ett allt starkare flöde av människor, varor, kapital och tjänster över gränserna men det underlättar tyvärr också för de personer som vill bedriva kriminella aktiviteter över gränserna. EU ländernas rättsliga myndigheter samarbetar därför för att bekämpa grov, gränsöverskridande och organiserad brottslighet.

För att bekämpa den grova organiserade brottsligheten behövs ett kraftfullt och gränsöverskridande rättsligt samarbete. Inom EU finns idag ett välfungerande samarbete att bygga vidare på. Trots att unionen har kommit långt på flera viktiga områden finns det fortfarande brister som kan åtgärdas och områden där vi kan bli effektivare. Kriminalitet ska aldrig tolereras, oavsett var den förekommer. Vi vill arbeta vidare för att ge EU bättre verktyg för att kunna vinna kampen mot kriminalitet och terrorism.

Ja till Euron

Moderaterna är övertygade om att Sverige skulle tjäna på att införa euron – såväl politiskt som ekonomiskt. Allt fler länder väljer att gå med i valutaunionen. I dag är 16 av 27 medlemsländer med och ingen tvivlar längre på att Euron är en världsvaluta. Vi har kunnat se att eurosamarbetet fungerar och kan konstatera att samarbetets politiska betydelse vuxit.

Eurofrågan har även aktualiserats i samband med den internationella ekonomiska krisen. Vi har kunnat konstatera att Sverige, trots välskötta statsfinanser, är känsligare än större valutaområden som just eurozonen och därför drabbas hårdare av oro på internationella finansmarknader.

När gemensamma regler utformas av eurozonens ledare får de samma effekter på oss som på andra medlemmar, men vi saknar formell rätt att påverka hur reglerna utformas. Sverige vill vara en del av Europeiska unionens kärna men står utanför just när frågorna är viktigare än någonsin.

Svenskt deltagande i eurosamarbetet är ett svenskt beslut och ska vara det. Vi vill att euron införs i Sverige samtidigt som vi fortfarande respekterar resultatet från folkomröstningen 2003.

Ett litet land med en stark röst

Moderaternas och alliansregeringens utrikespolitik under mandatperioden har präglats av ett intensivt engagemang i de stora globaliseringsfrågorna. Arbetet med att främja demokrati, grundläggande fri- och rättigheter samt hållbar utveckling genomsyrar den svenska utrikespolitiken.

Ett starkare skydd för mänskliga rättigheter har stått högt på dagordningen. Sverige har varit en stark röst mot övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. Bland annat har vi höjt Europeiska unionens profil ytterligare när det gäller försvaret för yttrandefriheten på Internet.

I Norden har säkerhetssamarbetet runt Östersjön förstärkts och initiativ har tagits till en fördjupad säkerhetspolitisk dialog med Norge och Finland bland annat i syfte att uppnå ett närmare försvarssamarbete.

Internationelltnellt ansvarstagande

Syftet med Sveriges engagemang i internationella fredsfrämjande insatser är att bidra till att upprätthålla internationell fred och säkerhet och därmed underlätta för en rättvis och hållbar global utveckling. Sveriges närvaro i Afghanistan är ett viktigt bidrag till fred och säkerhet för det afghanska folket.

Svenskt deltagande i fredsfrämjande insatser handlar ytterst om att främja vår nationella säkerhet och svenska intressen. I dagens globaliserade värld förblir inte konflikter isolerade i regioner långt borta. Terrordåden i New York, London och Madrid visar tydligt hur konflikter sprider sig och påverkar även oss i Europa.

En modern och reformerad utrikesförvaltning

Ambassaderna och konsulaten hanterar den största delen av den service utrikesförvaltningen ger till svenska medborgare i utlandet. För oss är det viktigt att svenskar utomlands alltid ska få ett bra bemötande och kunna känna trygghet. Våra ambassader och konsulära närvaro ska kännetecknas av öppenhet och god service för svenska medborgare och intressen.

Sverige har idag en hög beredskap för att hjälpa svenskar i händelse av kriser eller katastrofer utomlands. Samtidigt har gränsen för var statens ansvar går och vilket ansvar den enskilde har, tidigare varit oklar. För att tydliggöra detta har regeringen föreslagit en ny lag som ålägger staten att genomföra en konsulär katastrofinsats när ett stort antal svenskar drabbas.

En utredning har också tillsatts för att titta på hur vi kan åstadkomma en modernare och mer flexibel utrikesförvaltning, som lättare kan fokusera på prioriterade frågor. Den ska ge rekommendationer om kriterier för var i världen Sverige bör finnas närvarande och den ska också titta på hur vi ska modernisera förvaltningen i syfte att möta nya krav som följer av globaliseringen.

Utrikesdepartementet ser kontinuerligt över sin utlandsorganisation utifrån förändringar i omvärlden och från ett budgetperspektiv. Detta medför att Sverige ibland öppnar nya eller stänger befintliga ambassader och konsulat. Nya ambassader har tidigare öppnats i Bagdad, Kabul och Khartoum. Under 2010 avser regeringen att öppna 10 nya ambassader, bland annat i Kosovo, Georgien och Bolivia.

Sverige har varit även varit mycket aktivt i arbetet med att forma Europeiska unionens nya utrikesförvaltning, EEAS.

Bättre Bättre och effektivare bistånd

När vi moderater tillsammans med de andra partierna i Alliansen vann valet 2006 markerade det början på många stora förändringar i svensk politik. På samma sätt som vi vågade tänka nytt inom den nationella politiken har vi utmanat gamla föreställningar om hur en svensk biståndspolitik måste vara uppbyggd för att bidra till verklig utveckling. Under mandatperioden har svensk biståndspolitik genomgått den största förändringen någonsin sedan verksamheten etablerades på 1950-talet.

Vårt engagemang för att förbättra biståndspolitiken bygger på en tro på alla människors rätt till frihet, trygghet och rättvisa och övertygelsen om att utveckling ytterst drivs av människors egen vilja och förmåga. Biståndets uppgift ska vara att bidra till att skapa förutsättningar för människor att lyfta sig ur fattigdom och förtryck.

Moderaterna arbetar därför för att biståndets innehåll måste kunna breddas för att på allvar möta fattiga människors behov. Investeringar i svensk läkemedelsforskning, klimatförbättrande åtgärder eller demokratibyggande i vårt närområde får inte uteslutas som möjliga insatser på grund av fyrkantiga regler för vad som får kallas bistånd. Biståndet behöver även klimatsäkras, inte minst då klimatförändringar och miljöproblem i större utsträckning drabbar utvecklingsländerna med deras små resurser.

Vi har åstadkommit mycket under mandatperioden, men mycket återstår att göra. Därför vill vi nu gå vidare i arbetet för ett bättre och mer effektivt bistånd. Möjligheterna att kunna följa upp vad enskilda insatser faktiskt inneburit och gjort för nytta måste förbättras. Hanteringen av biståndsmedel måste bli än mer ansvarsfull med högre krav på resultatuppföljning, samtidigt som kampen mot korruption i de miljöer där biståndet verkar måste intensifieras. Vidare måste handels-, jordbruks-, försvars-, utrikes- och migrationspolitiken samverka i högre utsträckning. Sverige kommer aldrig att kunna göra allt överallt, men vi ska göra allt vi kan för att bidra till en rättvis och hållbar global utveckling.

Fri rörlighet – en självklarhet

Svenskarna är ett rörligt och utåtriktat folk. Moderaterna uppmuntrar fri rörlighet. Det handlar om att underlätta för svenskar att kunna bo, studera, arbeta eller tillbringa ålderdomen utomlands. Det handlar även om att tillhandahålla en effektiv och fungerande utrikesförvaltning, bland annat gällande ambassader och hantering av konsulära frågor. Självklart är också bra infrastruktur och fungerande kommunikationsmöjligheter, patientrörlighet och möjlighet att flytta med pension och förmåner viktiga delar i detta.

Vårt arbete, framförallt inom EU, syftar till att göra det möjligt för medborgare att enklare kunna röra sig och flytta mellan olika medlemsländer. Vi strävar därför bland annat efter att harmonisera sjukvården inom EU för att det ska bli lättare att kunna nyttja vård i annat EU-land.

Även rörligheten för tjänster måste bli bättre. Också på detta område är EU-samarbetet mycket viktigt. Genom det omfattande reformpaket som kallas tjänstedirektivet har den fria rörligheten för tjänster inom EU förbättrats avsevärt. Det har lagt grunden för fler jobb i Sverige och bättre och mer prisvärda tjänster för konsumenterna.

Patientrörlighet och sjukvård över gränser

Vi har länge arbetat för människors rätt till sjukvård i hela Europa. Det är en rättighet som redan finns idag, men inte alltid tillämpas. Vi anser att det ska vara möjligt att söka vård i ett annat EU-land ifall en behandlingsform inte finns i hemlandet, kan tillhandahållas i tid eller om en patient bor på gränsen mellan två länder.

Det är viktigt att fri rörlighet över EU:s nationsgränser gäller både för läkare och för patienter i behov av sjukvård. Genom att aktörer som erbjuder sjukvårdstjänster har goda möjligheter att etablera sig och verka över hela EU kan patienterna få bättre tillgång till sjukvård. Stärkt patientrörlighet minskar också nationella köer och tillåter specialisering medlemsstaterna emellan. Dessutom kan ett ökat samarbete skapa arbetstillfällen genom att forskning och utveckling inom sjukvårdsområdet stärker Europas konkurrenskraft.

Sverige är en ledande nation inom den medicinska utvecklingen och bör ta tillvara den tillväxt- och exportpotential som sjukvården har. Dessutom kan ett ökat samarbete skapa arbetstillfällen genom att forskning och utveckling inom sjukvårdsområdet stärker Europas konkurrenskraft. Detta innebär dock inte att EU ska ha en gemensam sjukvårdspolitik. Medlemsstaterna ska även fortsatt vara ansvariga för organisering och finansiering av sin hälso- och sjukvård.


Särskild inkomstskatt – SINK

Personer som bor utomlands beskattas normalt för sina svenska tjänsteinkomster, till exempel arbetsinkomster, enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). Skälet för SINK är att det behövs en enkel beskattningsordning för anställda och pensionärer som bor utomlands för såväl dem själva, som för arbetsgivarna och Skatteverket.

Generellt sett leder SINK till ett mer gynnsamt resultat för den enskilde än om han eller hon beskattas enligt inkomstskattelagens regler. I det fall SINK skulle leda till högre beskattning än en beskattning enligt inkomstskattelagen, kan den som bor utomlands i stället välja att få sina tjänsteinkomster beskattade enligt inkomstskattelagen.

Enligt skatteavtalet mellan Sverige och Spanien får pensionsutbetalningar från Sverige till mottagare med hemvist i Spanien beskattas i båda länderna. Den dubbelbeskattning som därmed kan uppkomma undanröjs genom s.k. ”omvänd avräkning”, dvs. genom att den spanska skatten får avräknas från den svenska skatten. Detta innebär att de svenska pensionärerna i Spanien måste ligga ute med skatten. Vi har full förståelse för de svårigheter som detta medför. En ändring i den nuvarande ordningen kräver att skatteavtalet mellan Spanien och Sverige tas upp till förnyade förhandlingar. Den svenska regeringen har under årens lopp vid flera tillfällen tagit upp frågan med Spanien, men någon lösning på frågan har ännu inte nåtts.

Under mandatperioden har regeringen i flera led sänkt inkomstskatten för pensionärer. Pensionärer bosatta i utlandet kan i stället för SINK välja att betala inkomstskatt. Vi har förståelse för att pensionärer som betalar SINK upplever att de inte har fått skattesänkningar i samma utsträckning. Normalt är det dock ändå förmånligare att betala SINK än inkomstskatt. För att omfattas av de inkomstskattesänkningar som alliansregeringen gjort under mandatperioden, måste man välja att få sina tjänsteinkomster beskattade enligt inkomstskattelagen. Det innebär att den som bor utomlands, är över 65 år och som väljer att betala inkomstskatt också får det förhöjda grundavdraget.

Pass och viseringar

De nya biometriska passen är i många avseenden en bra utveckling för att underlätta såväl resandet som de tusentals passkontroller och viseringar som dagligen utförs. Men vi är också medvetna om att detta har medfört ett del problem för de svenskar som är bosatta utomlands. Teknikutvecklingen går emellertid framåt och de nya mobila biometristationerna som har utvecklats är en sådan teknik som i framtiden kommer att underlätta för utlandssvenskar som behöver förnya sina pass.

Nya möjligheter för svenska företag och entreprenörer

Det svenska välståndet har byggts och bygger fortfarande till mycket stor del på handel och öppenhet mot omvärlden. Därför prioriterar Moderaterna en politik som bygger på fri handel, att ta vara på Sverige intressen internationellt och att frigöra den fulla potentialen på EU:s inre marknad.

Det handlar om att möta en dynamisk och globaliserad värld i omvandling och ta vara på de möjligheter det ger för ett litet, innovativt och öppet land. Genom fri handel öppnas nya marknader och möjligheter för svenska företag, stora som små. Det skapar arbetstillfällen och tillväxt och kan bidra till en hållbar utveckling i världen.

Vi vill gå vidare med att riva hinder för människors och företags rörlighet. Det är en förutsättning för att stärka Sveriges internationella konkurrensförmåga.

Enklare att starta och driva företag

För att svenska företag ska kunna växa internationellt och för att Sverige ska vara ett attraktivt land för utländska direktinvesteringar måste företagsklimatet bli ännu bättre. Det har varit en prioriterad fråga för Moderaterna och de andra partierna i Alliansen under mandatperioden.

Under mandatperioden har det också blivit enklare och lönsammare att vara företagare i Sverige. Företagens administrativa kostnader, skatter och avgifter har sänkts med nästan 50 miljarder kronor sedan 2006. Viktiga steg har tagits för att skapa ett företagsklimat i världsklass, bland annat genom sänkt bolagsskatt, slopad förmögenhetsskatt, förbättrade 3:12-regler och regelförenklingar. För att stärka företagens förmåga att ta tillvara på globaliseringens möjligheter har stödet till exportfrämjande insatser ökat. För att möta svenska företags behov av exportfinansiering har Svensk Exportkredit fått ökade resurser och ramen höjts för Exportkreditnämnden.

Viktiga satsningar har också gjorts på forskning, utveckling och innovation och bättre samverkan mellan näringsliv och universitet. Svensk fordonsindustri har fått stöd för omvandling, teknikutveckling och konkurrenskraft. Sverige rankas idag som världens främsta IT-nation och på detta område har vårt land stärkt sin ställning under mandatperioden.

Nu vill vi gå vidare. För att ge Sverige ett företagsklimat i världsklass krävs ytterligare åtgärder och satsningar på bland annat energiområdet, IT, infrastruktur och utbildning. Därtill måste vi också bli mycket bättre på att ta vara på den stora kompetens och de erfarenheter som finns hos nya svenskar med utländsk bakgrund.

10 punkter som vi vill arbeta vidare med :

Vi vill göra Sverige till ett föregångsland i världen genom att värna arbetslinjen med en samlad
politik för fler jobb, stärkt kvalitet i välfärden med rättvisare sjukvård, en skola i världsklass samt trygga villkor och pensioner för våra äldre.

Vi vill ta krafttag mot den internationella brottsligheten. Sveriges samarbete i EU och andra internationella sammanhang ska stärkas för att effektivare kunna bekämpa trafficking, droghandel och annan grov gränsöverskridande brottslighet.

Vi vill få på plats globala lösningar för miljö och klimat. Sverige ska driva världens mest ambitiösa klimatpolitik som bygger på effektiv teknikutveckling, marknadsekonomiska verktyg, internationellt samarbete, forskning och kunskap

Vi vill stärka den fria rörligheten för människor och tjänster, bland annat genom patientrörlig het och sjukvård över gränserna.

Vi vill att Sverige ska vara en tydlig röst i världen genom ett starkt engagemang för frihet, demokrati och mänskliga rättigheter.

Vi vill ta ansvar internationellt och upprätthålla fred och säkerhet bland annat genom freds främjande insatser som den i Afghanistan.

Vi vill fortsätta att reformera och utveckla svenskt bistånd till att bli mer effektivt och resultat orienterat.

Vi vill utveckla en modern och effektiv utrikesförvaltning som präglas av öppenhet och service i bemötandet av svenska medborgare i andra länder.

Vi vill göra det enklare för svenska företag att växa både hemma och internationellt genom att
riva handelshinder, fortsatta regelförenklingar och förbättrade villkor.

Vi vill slå vakt om Sveriges topposition som global IT-nation samt fortsätta arbetet med att göra Sverige till ett attraktivt land för utländska direktinvesteringar.

 
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

3 kommentarer:

Scary Devil Monastery sa...

Glöm inte, Mary X, att uppskattningsvis 6-7% av svenska medborgare använder VPN - vilket gör att "inloggningslandet" för dina läsare kan vara vilket som helst.

Och för att vara riktigt rättvis - röstar man M (eller Alliansen) så blir det huvudsakligen fler försök av Ask och Pehrson att avveckla oskuldspresumtion och grundlag, samt fler försök att införa massövervakning.

Det har det varit hittills, så om inte du kan säga att partiledningen byts och folk börjar lyssna på dig och Karl Sigfrid...?

Trodde inte det, nej. Att den rödgröna sörjan inte är mer lockande precis, kan man inte säga något om, men just nu verkar striden inför valet stå mellan vilka block som är minst usla, eller trollar bort korten bäst.

Hemlige sa...

Vad betalar Moderaterna för utlandsrösterna?

Anonym sa...

Jag konstaterar att bland de 10 punkter som (m) vill arbeta vidare med finns inte sänkt SINK.
Kan tyvärr bara konstatera att där gick genast tre röster förlorade. Rösterna kommer att gå till ett parti utanför Riksdagen, ett parti som inte är utvandrarfientligt.