lördag 11 september 2010

Det kanske behövs lite justeringar i sjukförsäkringen...

Nu är det sista valveckan och det dra spå. Socialdemokraternas ständiga kort är hur eländigt allting blivit och de tar till sjukförsäkringen som i princip är byggd på deras egen utredning. Så den som tror att förändringarna kommer att bli så stora vid en socialdemokratisk valseger kan nog se sig i stjärnorna.

Så när Mona Sahlin skriver på Brännpunkt om hur dåligt allting är så glöm inte att det mesta av det alliansen genomfört i sjukförsäkringen är socialdemokraternas egna idéer. Så tro inte att det blir så stora förändringar där om de kommer till makten. Läs Anna Hedborgs utredning. Den startade innan den borgerliga regeringen fick förtroendet. "Vid sammanträde den 23 september 2004 beslutade regeringen om direktiv (dir. 2004:129) som gav en särskild utredare i uppdrag att göra en genomgripande analys av socialförsäkringarna i ett brett perspektiv. Utredningen har antagit namnet Socialförsäkrings-utredningen." Läs mer här

Det har tidigare varit för många som blivit insorterade i sjukförsäkringssystemet utan att komma ur det. Därför är det bra att det riktas upp. Sen verkar inte rutinerna ha fungerat fullt ut, en och annan har blivit hårt drabbad av detta. Så har det dock alltid varit. Det är sorgligt att det är så, men det går att rätta upp i efterhand. Alla refomer har i början brister. Det vet alla.

Det finns två sidor på mynten - apropå sjukförsäkringen

Administrativa förändringar kan ske även med en alliansregering. Sjuka ska inte jobba meddelar Fredrik Reinfeldt. Människor går före systemen säger han och jag utgår ifrån att han menar det. Men det örat vill ingen lyssna på vad det verkar. Det som beskriv är de som har fått det dåligt och det är enskilda fall, det finns också de som har fått det bra. Vi hör för lite om dem.

Uppdatering: DNs ledare behandlar ämnet sjukförsäkring på ett övergripande sätt och ställer de rätta frågorna. Hade någon trott att 100% av de sjukskrivna skulle återgå till arbete? Svaret är naturligtvis Nej. Men alla som gör det är en vinst både för samhället och för sig själva. Extremfallen som belysts i media är trots allt undantag om än så illa. När socialdemokraterna tar till en läkare som vill vara sjukskriven på 25%  och jobba 75% och inte får det kan man undra hur de tänkte. En läkarlön på 75% motsvarar ganska mycket pengar som den är i sig. Läkare är höginkomsttagare som tjänar betydligt mer än de flesta andra yrkesgrupper. Varför skulle en sådan person fylla ut med skattemedel som kan gå till andra som bättre behöver. Det finns många som väljer att arbeta 75%. Ska de också ha medel från staten för att fylla ut sin lön till 100%?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

7 kommentarer:

Anonym sa...

Felet är enkelt. Med nu gällande regler är det för svårt att gå över från sjukskrivning till förtidspension. När personer som varit arbetsoförmögna i 10+ år utan att någon ifrågasatt bedömingen plötsligt blir "friska" efter som reglerna inte tillåter dem att vara sjuka längre.

Då är det något sjukt med systemet.

Nu sparkas människor som borde varit förtidspensionerade för länge sedan ut på arbetsmarknaden.

Om någon varit arbetsoförmögen pga sjukdom i många år är oddsen försvinnande små att vederbörande någonsin kommer att komma in på arbetsmarknaden.

Det är en realtitet som Reinfeld med fler inte vill ta i med tång.

/Hoffa

Astmaliv sa...

Hej
Jag tycker det behövs mer än justeringar. Om man läser statistik från Försäkringskassan och arbetsförmedlingen har endast 370 personer (av 18000) kommit ut i riktiga arbeten (dvs utan lönebidrag etc) Det är ca 2%. Justeringar? Ja tack

Anonym sa...

Sjukreformen var/är nödvändig. Ekvationen världens friskaste folk = världens mest sjukskrivna folk går inte ihop. Kan vi komma ner till OECD:s nivå på förtidspensionerna så kommer ett par 100 tusen som i dagsläget har sk varaktig förtidspension att få den omprövad och överflyttad till arbetsmarknadsåtgärder i stället. Ingen kan jobba med allt men alla kan jobba med något. Det gäller långtidssjuka med.
I övrigt är det bra att du belyser de här frågorna Mary. Det visar på ett stort engagemang i frågan och på att en del sjuka har mer arbetsförmåga än de vill medge.
Anna Lundgren, m-väljare

Anonym sa...

Inte den den tröttsamma lögnen igen. Det finns ingen motsättning mellan världens friskaste folk och världens mest sjukskrivna folk.

I längden är det, hör och häpna, bra för hälsan att inte behöva arbeta eller oroa sig för sin ekonomi när man inte är frisk.

/Hoffa

Monika Ringborg sa...

Det handlar väl inte om att dissa det faktum att det gått bra i enstaka fall. Det handlar väl om hur man genomfört detta och med vilken ton man har.

Är man sjuk skall man inte jobba. Men när är man sjuk enligt Reinfeldt?

Jag anser t.ex. att om man går in i väggen är man sjuk. Anser Reinfeldt det eller vill han att de skall jobba lite grann ... Det skadar mer och kan förlänga tiden tillfrisknande och längre rehabiliteringstider med flera år.

Det har blivit så märkligt på många områden. Man underkänner lärar- och läkarkompetensen och låter tjänstemän och politiker avgöra. Skall lärare och läkare bara vara politikens verktyg?

Anonym sa...

Alla måste bidra! Alla KAN bidra med något! Endast de som är så sjuka att de måste läggas in på sjukhus kan göra NÅGOT. Jag tycker staten bör bygga ut Samhall till ett ställe för rehabiliteringsjobb där långtidssjukskrivna människor som arbetsmarknaden inte kan ge jobb åt får anpassade jobb efter förmåga. Likaså bör Samhall anställa ALLA flyktingar och invandrare som inte har skaffat jobb från dag 1. Detta för att förhindra att de blir fångade i passivitet och bidragsberoende och för att slå ihjäl den unkna kvinnosyn som binder många av våra nya landsmaninnor i hemmen helt beroende av sin man. Betalningen för jobbet skulle vara densamma som det bidrag/ersättning de annars okritiskt tilldelats. Inget bidrag eller ersättning skall okritiskt betalas ut utan egen insats.
I ett sådant system skulle Sverige gå från världens sjukaste till världens friskaste folk och småföretagarandan skulle spira!

Jenny sa...

Visst har socialdemokraterna absolut ett delansvar i de hårdare tongångarna mot sjuka som började höjas 2004-2005 efter att OECD pekade ut att Sverige hade för många i personer i sjukförsäkringen. Senare forskning har tydligt visat att dels berodde på de långdragna och svårbehandlade stress-sjukdomar som följde i 90-tals krisens fotspår samt ett haveri för rehabiliteringen när varken arbetsgivare, försäkringskassa eller arbetsförmedling tog sitt ansvar.

Men den nu gällande utförsäkringslagen är helt och fullt alliansregeringens ansvar.

Jag utmanar er moderater att läsa Resurs brev till statsminister Fredrik Reinfeldt, även om jag antar att ett seriöst svar så här i valtider är för mycket att räkna med.

Brevet finns här:
http://korta.nu/resurs

Med bästa hälsningar,
Jenny Fjell