lördag 25 september 2010

Jag var på Bokmässan i helgen...

På uppdrag av Jarl Hjalmarssonstifltelsen var jag på Bokmässan i Göteborg och talade om ett fritt internet. Det är en intressant och mycket viktig fråga som har fler sidor. För å ena sidan så skapar internet såna oerhörda fördelar genom snabb information och möjligheter att komma i kontakt med andra människor, kulturer, kunskaper som man aldrig hade en möjlighet att göra före nätet.

Jag vill också framhålla baksidan och det är möjligheterna till kontroll av informationen också. Vi ser lite varstans hur olika instanser vill kontrollera vårt flöde över internet. Vi behöver jobba fram motkrafter här och vara rädda om demokratin. Att kunna uttrycka sig anonymt måste vara möjligt även på internet.

Läs mer om Jarl Hjalmarssonstiftelsen här.

Inga kommentarer: