onsdag 27 oktober 2010

Moment 22 - aldrig rätt... om media får bestämma

Moderaternas nya partisekreterare Sofia Arkelsten har varit på bjudresa med Shell skriver media idag. Det kan handla om mutbrott. Kan handla om alltså. Det vet man ännu inte, men svängarna tas ut rejält i alla tidningar. Har man väl fått en politiker på kornet så ska denne fällas till varje pris.

Låt oss fundera lite på det här. Hur ska en politiker få del av det som sker i världen utan att delta i den? Ska en politiker sitta på kammaren och läsa utredningar skrivna av tjänstemän efter givna mallar? Det blir nämligen kontentan av det hela. Vad skulle hänt om Arkelsten åkt på skattebetalarnas bekostnad?

 Thomas Hartman är socialdemokrat och skriver att det finns en obehaglig underton i den här typen av moralpanikartiklar. Jag håller med honom om det. Självklart är inte mutor acceptabelt överhuvudtaget, men är verkligen allting att betrakta som mutor? Är en bjudresa självklart alltid en muta? Det behöver sättas in i ett större sammanhang det här och inte alltid falla på en enskild politiker. Dessutom så gäller oskuldspresumtionen även för politiker. Media tar alldeles för lätt på detta och utser människor som skyldiga innan dom fallit. Det är bedrövligt.

Oskuldspresumtion (rätten att betraktas som oskyldig till dess att skuldfrågan avgjorts) är en grundläggande rättighet som fastställs i Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (nedan kallad Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna...)  Källa: Eur-lex.europa.eu

Uppenbarligen bör det finnas en antimutjurist som går igenom alla resor som görs av politiker och som kan sätta en OK-stämpel på var och en, i såna här fall krävs rutiner för att få fastställt vad som är vad i resväg. Det är inte alltid det är rätt att låta tidningarna dra iväg med sina misstankar om mutor hur som helst. Jag är helt övertygad om att Arkelsten rest i gott syfte och tycker att det rent allmänt är bra med politiker som sätter sig in i verkligheten och inte bara läser promemorior och fattar viktiga beslut utifrån dessa. Har hon gjort fel så låt det bli ett lärande för alla och se till att rutinerna ändras och blir klara och tydliga. För det är där vi måste börja. Politiker är människor med allt vad det innebär. Har vi skelett i garderoben? Ja, det vet man inte alltid förrän media eller någon antagonist utpekat dem. Förvisso finns det förprogrammerade robotar numera men är det såna vi vill ha? Politiker lever verkligen som i ett moment 22 - byråkratiska låsningar.


Lägg ner det här nu och ägna er åt viktigare saker som exempelvis hur de hemlösa ska få tak över huvudet i vinter. Det är en riktigt väsentlig fråga. Ja, jag hade tyckt så även om det var Mona Sahlin som åkt på resan, detta är inte bara en moderat fråga utan en fråga om hur riksdagsmän i allmänhet ska förhålla sig. Hur ska man dra gränser för vad som är privat och vad som är tjänste för en person som är förtroendevad att vara i tjänst dygnet runt 24 timmar per dygn? Svåra frågor.

Vill man veta mer om mutor, korruption, omnipotens och elände ska man läsa Robert Eringers blog om livet i Monaco. Dit har vi långt och jag tror inte att en konferensresa för en politiker är i närheten av att bli upprörd över i jämförelse. Distans och perspektiv ska man ha på allt.

Uppdatering: Staffan Dopping ger Sofia råd i Resume. Var tydlig och tala ut och avgå inte.

Aftonbladet  DN Expressen SvD SVT


Motbloggarna: Alliansfritt Sverige  Peter Högberg , Johan W - det lär väl bli fler.
OurComments

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

17 kommentarer:

PW sa...

Riksdagsledamöter förväntas vara insatta i många frågor och de med specialuppdrag förväntas vara ännu mer pålästa. Sofia A hade lätt kunna åka för på skattebetalarnas pengar på nämnda resa men valde att göra det för Shells. Jag ser inga konstigheter alls med det. Annorlunda hade det varit om alternativet varit att själv stå för resan

frekar06 sa...

Håller med dig i det du skriver. Det är inte medias uppgift att döma i sådana här fall. Här handlar det om misstanke om mutbrott. Brott utreds mig veterligen inte av media utan av polis, åklagare och domstolar. Om Arkelsten gjort sig skyldig till mutbrott eller inte ska inte avgöras av media utan av rättsväsendet.

LeoB sa...

Suck, om jag begrep hur man får trackbacks att funka. Du får en direktlänk till min kommentar om varför jag inte helt håller med dig och Thomas:

Hur man kanske lurar Arkelsten

Pontus sa...

"Vad skulle hänt om Arkelsten åkt på skattebetalarnas bekostnad?"

Kritiken mot politiker som reser på skattebetalarnas bekostnad brukar gälla de som åker på rena semesterresor, eller tar med sig släkten på resor. Det finns en mindre grupp som klagar på allt vad politiker gör med skattemedel, men det är en liten grupp.

Till skillnad från dig ser jag inte något moment-22 här.

Mycket enkelt.
En rikdagsledamots resa för att förkovra sig skall inte betalas av ett företag och en semsterresa skall inte betalas av skattebetalarna.

Mary X Jensen sa...

Pontus - jag menar hur media hade hanterat en resa likt denna om den skett på skattebetalarnas bekostnad.

Pontus sa...

Riksdagsledamöter åker väl titt och tätt på resor för att förkovra sig, få en bättre bild och dylikt? De sitter ju inte alla fast i Stockholm.

Jag kan inte minnas särskilt mycket kritik mot vad ses som korrekta resor betalda med skattemedel? Kan du? Beroende på resans karaktär (tänk förtäckt semesterresa) hade nog allt media varit helt ointresserade om den varit skattebetald.

En resa där en riksdagsledamot vill bilda en uppfattning eller förkovra sig bör väl inte betalas av en någon med intresse i frågan? Det håller du väl med om?

Hemlige sa...

Om Arkelsten åkte som talesperson i miljö- och klimatfrågor för Moderaterna, så skulle naturligtvis Moderaterna ha stått för kostnaden, det är därför de politiska partierna får partistöd.

Mary X Jensen sa...

Sofia har idag själv sagt att hon ansåg att resan föll väl inom hennes uppdrag som miljötalesman. Jag tror att hon hade goda avsikter med saken.

Nu ska det prövas av högre instans så får vi väl se vad som händer. Det är bra att reglerna blir riktigt tydliga och att rutiner finns sen så att detta inte händer igen.

Pontus sa...

Har du några exempel på att media har kritiserat riksdagsledamöter för skattefinansierade resor som varit korrekta? Dvs inte förtäckta semesterresor eller dylikt?

Fredrik i Sollentuna sa...

Bra skrivet Mary, läs även min tolkning och åsikt.

http://fredrik.vartsollentuna.se/2010/10/27/konstruerad-gul-rod-hoststorm/

/Fredrik i Sollentuna

Marius sa...

Jag förstår inte varför det är så svårt att bara tacka nej och fixa sin egen research? Vill man lära sig något har jag svårt att tro att man får ut mest av att bli matad av information av Shell. Får man bo på hotell i vackra sydfrankrike så blir man givetvis påverkad. Det går inte att vara politiker, ta såna här beten och sedan tro att man är självständig.

Det är ju bra att media tar upp de tveksamma fallen. Syftet kan vi inte ta hänsyn till eftersom jag är övertygad om att alla tror de har ett gott syfte. De mjuka gråzonerna måste bort för att politiker ska hamna i såna här fällor så lätt.

Pontus sa...

Men Mary, du har delvis rätt. Om hela resan visar sig vara inget annat än en PR-resa för Shell, då hade det inte spelat någon roll vem som betalt för den, skattebetalarna eller Shell. Hon hade fått kritik.

Men det har att göra med resans karaktär, inte finansieringen. Och Arkelsten säger själv att det inte var något fel på den delen.

Mary X Jensen sa...

Pontus - jag tog inte mitt uttalande från specifikt fall så det behöver inte bevisas. Men rent allmänt så blir det ett himla liv om skattepengars användning, det vet du ocksp. Det har väl blivit diskussioner när någon använt regeringsplanet exempelvis. Men just nu kommer jag inte på något specifikt.

Pontus sa...

Det finns ett antal fall av mediakritik mot politiker som bjuds på resor av olika intressen. Det finns ett antal fall av mediakritik mot politiker som använder sig av skattebetalarnas pengar för vad som visar sig vara semesterresor. Jag kan inte komma på ett enda fall där media kritiserat en politiker för en korrekt skattefinansierad resa, och du verkar inte kunna göra det heller. Så jag kan ju bara se ett motiv till att du drog upp den biten i ditt blogginlägg.

Användningen av regeringsplanet brukar kritiseras när det gäller slöseri, eller att det inte används för vad det är till för. Om tex Reinfeldt eller Kungen använder det brukar det inte kritiseras, och de har båda använt det med måttlighet. Att Lars Danielsson hade klippkort för resor med det, att Ringholm använde det för att ta sig med från Fotbolls-EM 2004, att Bodström använde det för semester eller att Persson använde det för ta sig till socialdemokratiska möten har med all rätt kritiserats. I alla dessa fall så borde de ha flugit reguljärt. Och Ringholm och Bodström skulle betalat sina resor själva medans sossarna skulle betalt Perssons resor.

Jag hoppas att du kan se skillnaden?

LeoB sa...

Måste säga att jag är en smula förbluffad över diskussionens inriktning. På sätt och vis skiter jag i hur resan är finansierad. Det viktiga är, tycker jag, om det indikerar att otillbörlig påverkan, som gör Arkelsten mindre omdömesgill, har skett.

Jag vet naturligtvis inte, men det finns skäl att befara det, menar jag.

Mary X Jensen sa...

Leo du har ätt det är lustigt hur diskussioner kan fastna i spår. Sofia Arkelsten är enligt min mening en hedersam person som verkligne vill väl. Hon såg resan som ett bra tillfälle till förkovran och kontakter vad jag förstått. Det räcker för mig.

Om det finns anledning att fundera kring annat så ska det utredas och sen får vi veta. Alla kan och måste få göra misstag om det nu är ett sådant. Vi vet inte det ännu.

LeoB sa...

Mary, problemet är förstås att Arkelsten ägnade så mycket tid, energi och kontakt att förkovra sig i ena sidans argument.

Naturligtvis har hon chans att ta lika mycket tid, energi och kontakt till andra sidans argument.

Det vore intressant om hon kommenterade det, speciellt då kritiken mot Shells verksamhet i Nigeria.