tisdag 16 november 2010

Jag har hittat nye (S)-ledaren - han heter Persson...

Göran Persson intervjuas i Computer Sweden. Det är en sannerligen intressant intervju. Man inser inte förrän efteråt att båset nog varit tomt ett tag. Han är för tusan en ledare. Oavsett vad man nu tycker om honom och hans politik så har han kollen och åsikter.  Inte minst om IT-politik. Det imponerar faktiskt på mig.

Bland annat säger han att det onödigt med en IT-minister. Kanske att han har rätt i det, kanske inte. Dock borde väl den helhetsomfattande positionen funnits för länge sedan kan man tycka. Även under Perssons tid. Tekniken går framåt och gör allt större insteg i samhället och inte minst i våra personliga liv. På den tekniska sidan och hur vi ska effektivisera samhället finns det idag många krafter igång redan. Det är den instrumentella sidan av saken som diskuteras i hög grad, och visst IT är en del viktig del av vår infrastruktur. Men det räcker inte.

Numera är dock tekniken så djupt involverad i våra liv att det finns anledning att ha en minister med ansvar för vad den gör med oss som individer. Alla fördelar som finns med ny teknik måste tas till vara förstås, men minst lika viktigt är det att vi skyddas från alla integritetsintrång som nu blivit möjliga. Staten måste skydda medborgarna inte minst mot sin egen iver att ha kontroll över oss. Jag tänker på vad gamle Gösta Bohman hade insikter om redan på 70-talet när han sa

"Ju mer myndigheterna i effektivitetens intresse samkör dataregister, ju mer de telefonavlyssnar, ju mer de flygspanar, ju mer de detaljkontrollerar och luskar i människornas privata livsföring, desto nödvändigare blir det att garantera hundraprocentig rättssäkerhet i gammal god mening. Ingenting är viktigare än detta rättsstatens krav. Vi vill inte leva i ett genomreglerat samhälle. Vi vill inte leva i en polisstat. Människans krav på skydd mot statens anspråk är viktigare än statens ekonomiska intressen … Rättssäkerhet ingår i demokratins kvalitetskrav. I sin tur är detta beroende av synen på individen. Är han eller hon till för staten eller är staten till för de enskilda människornas skull?”Samtidigt måste det finnas en beredskap att ta tillvara den ökande kunskap om både vår omvärld och vår personliga färdigheter som ges med hjälp av att kontakter öppnas upp via internet. Människor äver hela världen får kontakt med varandra och skapar möjligheter som aldrig tidigare funnits. Den här helhetssynen saknas på något sätt. När man tar en titt på skolpolitiken och tvärsäkra uttalanden från minister Björklund om rabbelpedagogik blir man lite förundrad. Visst är det bra med uttantillläxa men det måste alltid sättas in i ett sammanhang och skapa en mening. Det är inte alltid självklart att den meningen skapas genom utantillärning av namn och detaljer. Det är nämligen olika hur man lär sig.  Det behövs fler beteendevetare/pedagoger i politiken. Persson nämner vikten av att näringslivet och läroinstitutionerna kommer närmare varandra. Det är bra tänk. Man behöver inte utgå ifrån att allt som inte kommer från byråkrater är dåligt. Men däremot kan de hålla kollen och ställa krav.
Persson säger också att sociala medier inte har någon betydelse ståendes för sig själv. Håller med honom där. De sociala medierna är bara en del i hela opinionsbildningen. En viktig del dock för här pågår det politiska samtalet osorterat och det behövs. Den tillrättalagda opinionsbildningen når inte fram till medborgarna på så sätt att den kommer åt känslorna och det som betyder något. Det blir mer som vilken reklamkampanj som helst. Det är i de sociala medierna vem som helst kan få ge luft åt sina tankar och sina känslor. Sammanvävt med andras tankar så kommer det ut något av det hela i slutänden. Det lever sitt eget liv. Nästa val kommer vi förmodligen och förhoppningsvis att se ännu fler engagerade i politiken. Kanske inte på det sättet som partierna vill ha det, definitivt inte som det alltid varit. Det kommer bli svårare att sätta agendan. Som alltid när fler gör sin röst gällande. Tolkningsföreträdet kommer att breddas och hamna på fler händer. Det blir inte lika givet. Det har visat sig inte minst i den senaste valrörelsen att det inte blir så givet som man har tänkt sig även fast man försöker. Samtliga partier lärde sig nog det..

I samtliga medier diskuteras det just nu en möjlig efterträdare till Mona Sahlin. Det är många namn som kommer upp här. Krohniskt funderar på om det verkligen är rätt att rösta på gamla spöken och nämner både Margot Wallström och Bodström. Det finns uppenbarligen fler som kan vara intressanta. Sture Nordh som avgår som TCO-ordförande. Jan Nygren som var på tapeten förut men nobbade på grund av barnen. De har blivit större nu så tiden finns numera. Han är en kompetent person. Lugn och sansad. För moderaternas skull så vore han kanske rent av lite farlig.

När alla talar om förändring så betyder det inte alltid föryngring. För allt de yngre har är inte bättre och vise versa. De gamla ska inte proppa till och de nya ska inte tas som gisslan. Det handlar snarast om att få fatt på en person som har helhetsbild och kan se

Valberedningen består av erfarna personer som har hängt med ett tag och frågan är hur modiga de är nu i sitt val av ny partiledare för socialdemokraterna. Nåväl man ska inte underskatta erfarenhet. Förnyelse är inte bara föryngring. Det är inte åldern som gör att man stelnar till utan att man stannar för länge på samma ställe och blir hemmablind. Låser in sig i grupp och utvecklar Groupthink.

Sätter en femma på Persson som träder in och reder ut problemen - eller Jan Nygren förstås. Lyssnar de sen på  Johan W, Annika Högberg, Alexandra, Sandro Wennberg , Peter L Andersson och Kulturbloggen samtliga tillhörande de sociala medierna så kanske det kan bli ordning så att vi andra får lite politik att opponera emot. Det är dags för det nu. Har varit alldeles för mycket  tjafsande om personer hit och dit. Persson kom tillbaka och visa vilken tölp du kan vara, det verakr behövas lite ordning. Detta på sätt och vis sagt som en komplimang, lite både och men du vet vad jag menar. Det verkar behövas lite ordning. Så kan de andra hålla på sen. Regeringen behöver en opposition.

aj aj aj inga fler tomater nu... du där låt bli burkarna... jag bara tycker... än så länge får man göra det...

Uppdatering: Bloggaren Fetsmart poängterar att jag tidigare dissat Persson sm återkommande partiledare. Det var innan jag insåg att han är den ende av samtliga personer som uttalat någon slags politisk åsikt. Det blev en tankeväckare. Man är väl inte sämre än att man kan ändra sig.

SvD Aftonbladet  Expressen

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

2 kommentarer:

Mattias Lönnqvist sa...

Jag gillar mycket med Persson; fler saker än jag ogillar till och med.

Under en kort period, innan jag blev politiskt aktiv 1997, hade jag till och med funderingar på att rösta på sossarna 98 -- trots att jag alltid röstat borgerligt. Nu blev jag istället Folkpartist 97 och sedan dess har jag röstat på FP i alla val.

Dock menar jag att han har fel när han pekar ut just IT-minister som oviktig. Infrastrukturfrågorna har ett annat perspektiv när det kommer till IT-frågor, så även utbildningsfrågor. Därför finns en poäng att lyfta upp dessa frågor på en specifik minister.

Däremot är det mer tveksamt med en jordbruksminister (även om man kallar det glesbygsminister) -- vilket om inte annat märks när man jämför skogs- och jordbruks del av BNP jämfört med IT-sektorns del av BNP.

Kraxpelax sa...

(s)jukfeminismen