torsdag 28 april 2011

Äntligen en nubbe till sillen...

När man är 83 år gammal borde man få bestämma en hel del själv hur man vill ha det. Bland annat om man vill ha en nubbe till sillen. Det är en sånd är tabubelagd sak. Nu verkar det dock som om det är på gång att äldreboenden ska få servera vin och sprit, en utredning lämnas nu över till regeringen i saken.

Min egen gamling blev galen när hans nubbeflaska var borta och anklagade andra för att ha knyckt den. De hade gjort också, personalen och de frågade mig om han hade problem med alkoholen (sic!). De ville inte ha några oregerliga personer där på äldreboendet. Saken är den att flaskan nog var tio år gammal och hans vrede över att den var borta handlade nog snarast om att hans integritet över att inte få bestämma själv kränktes.

Just den där rädslan över att gamlingarna ska ha för kul vid sina måltider tror jag har tagit överhanden på många boenden. Det ställer till det för personalen förstås om de ska behöva ta hand om berusade gamlingar i rullstolar. Man kan se det framför sig rent av.

Visst är det så att vissa åldringar tappar omdömet med gamlingssjkdomar som Alzheimer och andra liknande glömskesymptom. Men som vuxne omgivning bör vi inte tappa respekten för dem för det utan snarare försöka förstå att i vissa lägen begriper de lika mycket som tidigare. En och annan snaps till sillen torde muntra upp dem för som en dag på min gamlings boende sa till mig  - Du ser hur vi har det här, det är inte för muntert inte". Det säger en hel del om situationen. Personalen gör nog vad de kan utifrån de förutsättningar som finns.

DN

1 kommentar:

Niklas sa...

Varför ska äldreboenden ha serveringstillstånd? Jag förstår inte problemet. De äldre bor på äldreboendet och har rätt att förvara vad de vill i sina rum och dricka vad de vill. Om inte personalen respekterar det är det snarast där problemet ligger och inte i vilka rättigheter äldreboendet har att sälja alkohol.

Jag har jobbat på åtskilliga äldreboenden och jag har tyvärr mött en del moraliserande. Dock har jag aldrig upplevt något moraliserande kring alkohol utan tvärtom har det på alla äldreboenden jag jobbat funnits boende som haft alkohol tillgängligt. Personalen i allmänhet har snarare följt den alkoholkulturen i samhället och trugat de äldre som haft alkohol, t.ex. "Ska du inte ha en liten nubbe till maten idag?". På ett boende var det dock en kvinna som uppenbart hade alkoholproblem och det var extraproblematiskt eftersom hon även tog tabletter som inte borde kombineras med alkohol.

Min upplevelse är alltså att alkohol är ett möjligt alternativ för den som vill, men också att alkohol inte är den påbjudna måltidsdrycken som det är i många andra sammanhang. Och jag tycker man har rätt att inte utsättas för tryck att dricka i sitt hem. På alla boenden jag har jobbat har det funnits personer som haft egna alkoholproblem eller under sina liv farit väldigt illa av andras alkoholprolbem. För dem är det en trygghet att det är naturligt att inte dricka alkohol på äldreboendet.

Så. Självklart ska myndiga människor få bestämma dryck själva, men varför ska äldreboenden ha serveringstillstånd? Jag tror vi behöver färre serveringstillstånd i samhället, inte fler.