lördag 2 april 2011

Från passiv till aktiv offentlighetsprincip...

Regeringen vill öppna sitt arbete för allmänheten och det är jättebra. Per Schlingmann skrev en artikel till Dagens Industri som valde att inte lägga ut den på nätet. Lite signifikativt dock att inte låta en artikel som hamnar om sociala medier publiceras där den hör hemma, på internet. Viss pappersmedia har problem den saken är klar. Nåväl - jag fixade texten och lägger ut den här nedan. Till Per - skriv en ny text och lägg ut den i en tidning som publicerar på nätet och inte låser in materialet i tron att läsarna ska prenumerera för 2000 spänn om året eller vad det kostar. Information om nätet bör publiceras just där nätmänniskorna finns.

Socialdemokraterna har fått spatt och tycker nu att moderaterna tar för stor plats och tänker ta över allt informationsflöde från regeringen och göra den helt moderat. I Aftonbladet på ledarplats lägger man upp ett internmeddelande för att visa på hur hård styrningen nu kommer att bli. Det är precis tvärtom som jag uppfattar det. Regeringen är folkvald så att den sätter informationsagendan är på något sätt självklart. Nu kan både du och jag och vem som helst delta i det demokratiska arbetet. Det betyder inte att man alltid får precis som man vill, men mankan ha åsikter i alla fall. Det är väl kanonbra? Den som deltagit i de öppna möten som Anna-Karin Hatt har haft vet vad jag menar. Man kan sitta och delta i mötet hemifrån! Sånt som vi nätmänniskor sysslat med länge och det är alldeles utmärkt att det börjar få utrymme.
Läs Pers artikel nedan:

I regeringens kommunikation och dialog med medborgarna är öppenhet grundläggande. I detta finns flera dimensioner. En är att vara öppen med politikens begränsningar och dess effekter. Detta präglade exempelvis regeringens agerande under finanskrisen. Till skillnad mot flera andra länder valde den svenska regeringen inte att ge sken av att det fanns mirakelkurer som kunde konservera Sverige som det varit och rädda varje enskilt jobb. I stället var regeringen tydlig med politikens begränsningar och Sveriges utsatthet i den globala ekonomin. Detta bidrog till att främja omställningsförmågan och till att alla aktörer tog ett gemensamt ansvar.


En annan dimension är att vara öppen med information. Medborgarna har rätt till information om hur regeringen agerar och hur våra gemensamma resurser används. Med information kan människor ta ställning, ställa krav och förhålla sig till regeringen. Så kan medborgarna bilda sig egna uppfattningar, på egen hand tolka skeenden och få en chans att bidra med idéer.


Öppenhetsarbetet intensifieras nu när regeringen fortsätter att ta tillvara de möjligheter som teknikutvecklingen ger. Transparens kommer att få en allt större betydelse i framtiden. Vi har redan sett exempel på dess betydelse; hur den snabba digitala utvecklingen gör det svårare att begränsa och hålla inne information och hur brist på transparens och öppenhet kan bidra till och förstärka kriser.


Regeringen och Regeringskansliet har tagit flera viktiga steg på detta område under senare tid. Utrikesdepartementets arbete med bland annat Twitter, Flickr och UDbloggen är just nu högaktuella exempel, där vi har kunnat se hur stor roll sociala medier kan spela för att sprida viktig information och föra en dialog med både medborgare och andra intresserade - något som för UD ställdes på sin spets i och med händelserna i Nordafrika och Japan.


Utrikesdepartementet är nominerat till Guldlänken 2011, en tävling som belönar den mest innovativa svenska e-förvaltningsutvecklingen i offentlig sektor, för sitt arbete med sociala medier. Utrikesdepartementet offentliggjorde i februari nästan femhundra sidor tidigare hemligstämplade ambassadrapporter från perioden då de baltiska länderna blev fria. Flera utlandsmyndigheter använder Facebook för att föra dialog med svenskar i sina regioner. Ett exempel är hur ambassaden i Bangkok under askmolnskrisen använde Facebook för dialog med de svenskar som var strandade i Bangkok.


It- och regionminister Anna-Karin Hatts sätt att utarbeta en digital agenda för Sverige är ett annat exempel på regeringens öppenhet och transparens. Bland annat har flera av ministerns tematiska rundabordssamtal med organisationer, myndigheter och företag direktsänts och finns nu också tillgängliga på regeringens hemsida. Alla medborgare har möjlighet att delta med synpunkter och idéer. Därtill har regeringen etablerat ett nyhetsbrev med syfte att lyfta fram aktuella reformer och händelser och sätta dem i ett större sammanhang.


På måndag presenteras ytterligare ett viktigt initiativ när biståndsminister Gunilla Carlsson lanserar en sajt som gör det möjligt för medborgare att få tillgång till information om det svenska biståndet.


På sajten, openaid.se, offentliggörs information om vart svenska biståndspengar går och hur de sedan används på landsnivå. Människor kommer att kunna följa hela kedjan, via beslut och rapporter till utvärdering av insatsernas resultat. Detta ökar den allmänna kunskapen om det svenska biståndet. Det underlättar också för granskning, delaktighet och ett enklare och förbättrat ansvarsutkrävande. Att det sker på biståndsområdet är viktigt eftersom insynen för medborgarna är mycket begränsad då resurser kanaliseras till projekt utanför Sverige.


Sajten är en prototyp och vi inbjuder intressenter att delta i den fortsatta utvecklingen. Ambitionen är också att vem som helst ska få vidareförädla innehållet i egna applikationer eller webbsajter. Detta gör det möjligt för forskare och andra intresserade aktörer att dra ut data till egna analyser.


Här går vi nu från att låta information vara passivt tillgänglig via offentlighetsprincipen till att göra den aktivt tillgänglig. Det är viktigt att regeringens politik präglas av öppenhet, närvaro och framtidsinriktning. När vi nu gör biståndsinformationen tillgänglig så är det ytterligare ett steg i denna riktning.


PER SCHLINGMANN

Jag tycker personligen att det är utmärkt att få den "torra" korrekta informationen direkt från källan. Så kan man dra sina egna slutsatser sedan. Det kommer rent av att vitalisera samtalet på nätet.

Andra som bloggar: Peter Högberg  Alliansfritt Sverige Moberg Johan W Aftonbladet Röda Berget Peter


Intressant

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer: