onsdag 26 oktober 2011

Moderaternas transparenta partistämma...

Har varit i Örebro och moderaternas partistämma. För en moderat är det härligt att träffa så många likasinnade på ett och samma ställe. Så är det förstås alltid när man tillhör en gruppering av något slag, man gillar att vara tillsammans med dem som är ens likar.

Vad som blivit väldigt uppenbart är hur internet och sociala medier förändrat vårt sätt att agera. Under hösten har vi följt flera av de andra partiernas stämmor på webben till och med direktsända i TV. Vi har kunnat lyssna på och i princip deltagit i debatterna om än indirekt.

Denna öppenhet gällde naturligtvis också för moderaterna. Inför samlad ledarpress och en och annan opinionsbloggare (MMK) hölls mötet inför öppen ridå. Debatterna var livfulla och många tyckte olika och uttryckte det också. Politisk debatt handlar just om det. Att tycka, att värdera och att lyssna på vad andra har att säga. Att försvara sina egna ståndpunkter med kraftfulla argument. Det är ett nöje att lyssna på detta. Att få in många nya tankar och idéer från andra är det som berikar politiken. Och något moderaterna måste börja förhålla sig till. Allt kan inte rymmas inom M-gruppen och det är inte heller nödvändigt. I en sund omgivning är det tillåtet att ha olika åsikter. Diskussionerna kan vara starka men när de är över går man ut och dricker kaffe. I politiken handlar det inte om personfrågor. Man får hålla undan såna tankar. De mer rutinerade gör det.

Filippa Reinfeldt gick exempelvi emot sin make i frågan om huruvida politiken skulle lägga sig i hur hemarbetet fördelades. Hon vann stämmans gillande och han fick ge sig. Frågan om jämställdhet är naturligtvis större än så och den här gången fick inte partistyrelsen igenom sin förslag om kvotering in i bolagsstyrelser heller. Gustaf Douglas sitter i partistyrelsen och är som bekant tillika företagare av stora mått. Han gillade inte heller kvotering men sa att företagare behöver bli bättre på att se till att kvinnor kommer in på ledande poster. Ja, det är där vi har det tror jag. Det gäller att hitta ambassadörer som går före. Bättre än lagstiftning. Vad det gäller ambassadörer för öppenhet så kan vi hoppas att detta års förbundsstämma också rinner ner på lokalplanet där det inte alltid är så att öppenhet och debattlusta uppskattas. Det är synd för det är så viktigt för att vitalisera politiken att man får företrädare med olika åsikter. Framförallt att de får framföras.

En annan fråga som väckte stor debatt var om unge riksdagsmannen Hanif Bali skulle få plats i partistyrelsen. Det tyckte MUF som talade väl, andra tyckte att vi inte skulle kvotera in en person bara för att. Mot bakgrund av den tidigare diskussionen om kvotering så blev det hela lite smått fånigt. Johnny Munkhammar gick upp i talarstolen och gav en lektion i skillnaden mellan lagstiftad kvotering och självvald. En idé som kom upp var att sätta in en extra stol till Hanif, men den förkastades. Vi kan inte bara lösa allt med QuickFix och bara sätta in en extra stol, vare sig i bolags- eller partistyrelser sa en annan. Nåväl Hanif sitter redan i riksdagen och kan och gör nytta där. Så småningom så kanske även han hamnar i partistyrelsen. Vem vet.

När man lyssnade på debatten som handlade om allehanda frågor under de fyra stämmodagarna så inser man att det är så det ska vara. Högt i tak, olika åsikter, olika vinklar på samma problem. Sen avgör ändå majoriteten och då får man gilla läget i den demokratiska processen. Att ifrågasätta sakfrågor är inte att ge personlig kritik till någon enskild. Olyckligtsvis så hamnar det ofta på den nivån. Öppenheten behöver komma i fokus på alla nivåer för att politiken ska intressera många. Det senaste är vad vi vill, enligt utsago - Moderaterna ska bli ett folkrörelseparti säger Sofia Arkelsten. Vi har en bit kvar, men måste jobba på det tycker jag.

Några andra som var glada som fiskar var två av mina mina favoriter riksdagsledamöter Henrik von Sydow och Johnny Munkhammar som på stämman fick igenom sin motion om reformer för att alla ska kunna bygg e ekonomisk buffert - läs mer om denna tanke på Millan.

Sociala medier och öppenheten

I den ganska nya boken GRATTIS du är förtroendevald skriver Lena Hörngren om sociala medier "...har öppnat nya möjligheter att informera, bilda opinion och föra dialog. När, vad och hur mycket bestämmer man själv. Än så länge kan man välja att inte dela, men den som gör det riskerar att hamna vid sidan om eftersom man inte deltar i det kunskapsflöde som sker i de sociala medierna"

De sociala medierna ställer krav. Det finns de som vill kväsa detta förstås, det är alltid obehagligt att sånt man kanske vill dölja kommer fram. Men det går inte längre att göra så. Här gick verkligen Riksorganisationen i bräschen för att öppna upp och skapa transparens. All information tillgänglig online. Fredriks inlednings tal finns här. Det stora och rejält lysande och kanske det bästa talet jag hittills hört honom hålla kommer inom kort att läggas ut på samma ställe, men den som vill lyssna på båda kan göra det på denna länk där man för övrigt kan lyssna på hela stämman igen om man vill. Dock ett aber här - man måste ha Silverlight för att kunna kolla på webben. Själv hade jag tänkt mig att dra igång stämman på min iphone och samtidigt sitta och blogga på min iPad medan jag lyssnade. Det gick dessvärre inte. Men till nästa stämma kanske det fungerar. Hade jag haft PC hade det bara varit att dra igång ett extra fönster och kört. Men man kan inte få allt och det var inte så illa att sitta lite vid sidan av i lokalen och lyssna direkt heller.

Jag ser fram emot när våra Kommunfullmäktigesammanträden blir som denna stämma. Öppenhet, fria diskussioner, sociala medier och kanske rent av webbsändning med möjligheter för allmänheten att delta i det hela. Tänker Bambuser. En stor twittervägg där meddelande rullar fram. Dessa möten är dessvärre ofta strikt reglerade och att någon oväntat går fram och uttrycker sig är mer undantag än regel och ses med både förvåning och även ibland ogillande. Information differentieras och sänds med dolda sändlistor. Förvisso är informationsövertag ett sätt att behålla makten, men den som inte får tillgång lämnar och går någon annanstans. Idag finns det mesta på internet.

Vill man få människor intresserade av politik så måste man öppna upp för tillgången till den. SCB kommer med intressant statistik idag - de yngre är på internet och befinner sig i de sociala medierna. Det är något att ta på allvar. Det handlar inte bara om yngre förresten, en del av oss andra också.Och här kan man se vilka beslut som fattades på M-stämman.


Böhlmark bloggade. Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

3 kommentarer:

Britta sa...

vad säger du nu när fredrik den store kan tänka sig att skriva om ert alldeles nya ideprogram????

får man göra så i ert parti. Ändra på ett kongressbeslutat program?

Det luktade lite väl mycket historierevision för att vara smakligt eller???

Scary Devil Monastery sa...

Ja, Mary. När du ändå sjunger lovsånger om den nya transparensen får man undra hur historierevisionismen passar in i partiprogrammet.

Att gemene man inte har mycket koll på M's historia ursäktar sannerligen inte att M presenterar ett program där man antyder att man gjort stick i stäv med vad man historiskt har gjort.

Det mest deprimerande är att ingen från moderat håll ens satt sig upp och konstaterat att man numera lägger direkta lögner i sitt partiprogram.

Mary X Jensen sa...

Scary - jag beskriver ovan den transparens som jag ser börjar användas ur teknisk synvinkel. Det är långtifrån klart överallt.

I min egen grupp använder man dolda sändlistor till arbetsgruppen och ser helst att i inte mailar varandra för mycket. Folk vill inte ha mail. Så det är mer den vinkeln ovan här.

I ärlighetens namn när det gäller idéprogrammet så ligger det mer i betraktarens öga att läsa vad som står enligt min mening. Övertolkat.

Det dras ur saker i ett sammanhang och sätts ihop med ett annat sammanhang som inte hör ihop med varandra från början.