måndag 12 mars 2012

Det skulle inte spanas på svenskar...

Ändamålsglidningen vad gäller FRA-lagen tog inte så lång tid på sig. Nu talas det redan om att polisen och SÄPO ska få använda spaningsmöjligheten. Det var ett av kriterierna man använde sig av för att få igenom lagen, att svenskar inte skulle spanas på.

Det är möjligt att SÄPO skulle haft möjligheten redan från början, men eftersom allt blev minst sagt struligt med en massa ändringar hit och dit så blev det som det blev. Beslutet om FRA-lagen gick igenom med det viktiga villkoret - vi ska inte spana på svenskar bara på den information som passerar landsgränsen. Nu vet väl de flesta vid det här laget att mycket e-post passerar gränserna vare sig man vill eller ej, även mailen vi skickar till varandra här i huset. Det är så mycket som beror på här.

Att ingen information som passerade inom landets gränser skulle kollas var liksom klon då för att alla skulle bli nöjda. Det är regeringen tydligen redan beredd på att ändra. Datainspektionen är emot förslaget och tycker att det ska utredas mer. Hoppas att justitiedepartementet med flera lyssnar på Datainspektionen nu.

Det är fler som är justa än som inte är det trots allt.
Kontrollsamhället är inte en bra grund för en demokrati.
Unga människor säger nej till spaning.

DN
Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

8 kommentarer:

Jakob sa...

Det är förstås helt riktigt att övervakningen av svenskar kommer att öka, om polisen tillåts rikta uppdrag till FRA. Samtidigt bör det påpekas, att FRA får avlyssna och kartlägga svenskar redan idag. Några hinder mot detta finns inte i nuvarande lagpaket.

FRA får t.o.m. rapportera angelägen information om fysisk person vidare till Säpo, vilket vi nu vet också har skett. Problemet där har bara varit, att FRA inte kunnat motivera varför man under 2010-11 delgivit svensk polis vissa uppgifter. Granskningsorganet Siun har påtalat detta och menat att FRA vid flera tillfällen helt enkelt brutit mot lagen. (Det behöver dock inte enbart ha handlat om svenska medborgare.)

Idag kan bl.a. KSI (fd IB) helt lagligt uppdra åt FRA att spana mot svenskar. "Utländska förhållanden" är ett vidsträckt kriterium då nationella intressen står på spel. Det lärde vi oss redan på 1970-talet, då deras föregångare var i farten och tillämpade exakt samma "begränsning".

Datainspektionen kunde i sin granskning också påtala att FRA "av misstag" inhämtat svensk inrikestrafik. Likaså framgår det av deras avhemligade rapport (på begäran av Ny Teknik) att FRA under 2009 och 2010 lagrat svenska trafikuppgifter i sin väldiga trafikdatabas. Siun har även konstaterat att FRA inte har förstört information på det sätt som lagen kräver.

Detta agerande från FRA:s sida kommer nu att belönas med att myndigheten får utvidgat mandat. Slarv, arrogans och rena lagbrott leder alltså till att kretsen uppdragsgivare utökas. Så ser beslutsfattarnas logik ut.

Det var faktiskt bara ett enda alliansparti som sommaren 2008 krävde att FRA enbart skulle få avlyssna transittrafik: Centern. Man blev dock nedröstad av FRA-lobbyn i regeringskansliet. Samma parti krävde också att en medborgarkommission skulle granska FRA:s tidigare verksamhet. Även i det fallet fick C vika ner sig. Därefter har partiet enbart agerat ryggradslöst.

Scary Devil Monastery sa...

Tjae...vad kan man säga. Mer eller mindre alla kritiker var redan 2006 överens om att ändamålsglidningen skulle bli ett faktum. FRA övervakar i stort sett 90% av all internettrafik. Alla svenskar som brukar internet övervakas därmed.

Nu står ju Datalagringsdirektivet på tur. Det kommer bli demonstrationer nu den 17/3 varstans i landet. Stockholm, Helsingborg, med mera. Du får ursäkta om jag lånar ditt forum för att upplysa om frågan.

En kul sak med DLD är i och för sig att ungdomsförbunden - samtliga, från ung vänster till moderata ungdomsförbundet - är mycket hårt mot DLD. Till och med sverigedemokraternas ungdomsförbund vill inte ha styggelsen.

Jag kan inte minnas en enda fråga som så hårt har förenat sveriges politiskt aktiva ungdom.

Hade vi haft den uppslutningen till FRA så kanske vi hade kunnat påverka. Som det är nu undrar jag aningen bittert om den knapptryckarverkstad vår riksdag och regering har förvandlats till egentligen fortfarande vet vad en demokrati innebär.

Mary X Jensen sa...

jag tror inte att det finns en massa baktankar och elände från de som klappade igenom lagen. Problemet är väl att det blev så in i bänken komplicerat av alltihop. Som trassligt garnnystan. Man har olika ingångar i problemet. Som när jag häromdagen blev beordrad att lägga undan min telefon - på vilken jag hade möteshandlingarna - för att vederbörande förmodligen utgick ifrån att jag höll på med "sociala medier"... Det är inte samma planet alltid.

Scary Devil Monastery sa...

"...Problemet är väl att det blev så in i bänken komplicerat av alltihop. Som trassligt garnnystan. Man har olika ingångar i problemet..."

Mary, om slutsatsen av en handling är totalt oacceptabel - vilket FRA och DLD båda oundvikligen ger i handen - så finns det faktiskt inga ursäkter att införa det.

I slutänden gäller politik att försöka bygga en bättre värld än den våra föräldrar levde i och den vi lever i. Man kan då inte med någon form av samvete instämma i ett direktiv som vänder upp och ned på begreppen "oskyldig" och "misstänkt".

Jag satt nyligen och läste igenom Orwell's gamla roman. Jag kom fram till den häpnadsväckande slutsatsen att Sverige i och med DLD i praktiken kommer att ha en ännu mer kränkande och på alla plan genomträngande övervakning av sina medborgare än vad "1984" beskrev.

Om det inte finns baktankar och aktiv illvilja från de som klappade igenom lagen så rör det sig om något än värre - nämligen totalt oacceptabel inkompetens från beslutsfattarna.

Vad FRA och DLD tillsammans gör är att ordet "privatliv" har avskaffats i helhet för medborgaren. Lika obehagligt som om staten hade envisats man skulle ha en statlig kamera monterad på dasset eller i sovrummet.

Skall det verkligen vara så svårt att förstå att den här frågan inte är svår? Den är mycket enkel.

Det faktum att många intressen skulle se dessa möjligheter som "bekväma" ändrar inte på den utgångspunkten.

Mary X Jensen sa...

Scary - vi två är nog tämligen överens. Jag försöker bara förstå de andra. Vad kan man mer göra än protestera och påminna hela tiden?

Mary X Jensen sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
Scary Devil Monastery sa...

Mary, du frågar "vad mer kan man göra?".

Orden "väpnat motstånd" dyker kontinuerligt upp i mitt inre. Jag hoppas och ber att det inte kommer så pass långt. Men i sak är har vi redan kommit förbi den gräns där de flesta sunt tänkande länder historiskt har övervägt uppror.

Den enda skillnaden - och den är faktiskt i sammanhanget rätt liten - är att vi i Sverige idag har alla verktyg som Iran, DDR, och Syrien önskade sig att de hade. Vi har bara inte ännu börjat använda dem.

Ser man historiskt, även i Sverige från igår kan man kallt konstatera att missbruket av statliga omfattande register inte är en risk - utan ett faktum. Det sker ALLTID. Och det är aldrig illvilja som ligger i grunden - bara en ovilja att inse att man faktiskt inte vare sig kan eller får göra det så pass lätt för sig att man försöker förutspå vilken eller vilka av antaget oskyldiga medborgare som kan tänka sig att begå brott.

Vi har fått lära oss den läxan åtskilliga gånger men har tydligen synnerligen kort minne.

Under 70-talet härjade IB med ett försök i ytterst liten skala. Tack vare det hamnade tusentals svenskar med prickar i SÄPO's register bara de hade bevistat ett ung vänster-möte eller hade förargat någon fackföreningspamp. Det experimentet, minimalt som det var, sargade förtroendet hos gemene medborgaren gentemot staten i helhet på ett sätt som tog årtionden att lappa ihop.

FRA och DLD sammantaget ger mig stora skälvan i jämförelse.

Det finns ingen ursäkt att stötta vare sig datalagringsdirektivet, eller uppmuntra genom passivt eller indirekt stöd den som förordar det. Likväl förbannat försöker alla göra det just så enkelt för sig - vi kan ta Johan Linander och hans "brasklapp" som ett lysande exempel på ett ryggradslöst medlöpande där han försöker avsvära sig det faktum att han som riksdagsledamot har en och enbart en skyldighet han inte får missbruka - nämligen det han har gentemot sina väljare. Riksdagen har inga som helst skyldigheter gentemot EU. De har skyldigheter gentemot Svea Rikes medborgare. Ett förtroende många av dem kommer att förråda nu på onsdag.

Man kan ta för givet att den riksdagsledamot som nu på onsdag röstar nej blir utkastad från riksdagslistan och svartlistad i sitt parti om det inte rör MP och V. Att göra rätt är i det här fallet att skjuta sin politiska karriär i sank.

Scary Devil Monastery sa...

Det här borde inte få ske så pass tyst. Situationen i sig påminner allt mer och mer om mobbningen på skolgården där det tuffa gänget - i detta fall partierna - styr sina medlemmar mot allt grövre förseelser. Och alla medlemmar som tycker det går för långt är livrädda för att helt plötsligt stå utanför. När det gäller ungdomsgäng slutar detta ej sällan med en våldtäkt på en fest eller en misshandel i en gränd där alla får stå med skuldbördan både för handlingen och för att man tiger om den och skyddar andras rygg - som nu blivit ens egen rygg.

Det osmakliga betéendet att sluta leden för gängets räkning även där man vet att det är fel är något vi som vuxna fördömer hårt - och likväl förbannat har det blivit vardagen i Sveriges politiska krets.

Protestera och Påminna?

Mary, ingen kommer att lyssna om man inte säger exakt vad det rör sig om - att man faktiskt inför ett massövervakningsverktyg som stjäl alla medborgares rätt till skyddat privatliv och att det är varje rikdagsledamots och varje politiskt aktiv persons fördömda plikt att skydda sina väljare från just sådan skamlig lagstiftning.

Nu vet jag redan från början att lagstiftningen i sig är värdelös mot kriminella. Bara varandes en medborgare som värjer min rätt till privatliv vet jag att det för alla med en smartphone räcker med att övergå till en operatör som tillåter Skype så har man redan där förbigått de flesta av datalagringsdirektivets effekter, till råga på allt eventuellt understruket genom VPN. Kriminella farliga nog att tas upp som urskuldande för ett sådant vansinnesdirektiv är inte mer korkade.

Det största hotet mot Svea Rikes medborgare blir nu på onsdag Staten. Det är dags att bli allvarligt förbannad och påpeka för alla som anser detta vara nödvändigt exakt vad man anser om den saken.