onsdag 14 mars 2012

Drömskolan...

Maria Stockhaus är en av moderaternas främsta förkämpar för en bra och modern skola, dels som kommunalråd för skolan i Sollentuna men också aktiv i Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) vad gäller just skolfrågor.  Idag gästbloggar hon här på MMK. Skolan är ett angeläget område och det talas oftast om den i svartvita termer, det är oroväckande för det är i skolan vi skapar grunden för ett fungerande och utvecklande samhälle så visionen om skolan ska inte fastna i för och emot.  En sak är säker och det är att skolan har varit eftersatt på många sätt i många år. Det är viktigt att ta ett omtag nu. Det är mycket som är bra med dagens skola men det finns också sådant som vi behöver ta tag i. Maria Stockhaus vision av skolan delar jag fullt ut...


G Ä S T B L O G G

Min drömskola


Jag funderar mycket på skolan som arbetsplats, den är speciell ur många aspekter men den är också en arbetsplats där akademiker arbetar med kunskapsfrågor och därmed finns det likheter med andra arbetsplatser.

Om jag skulle få skapa min ”drömskola” så skulle det naturligtvis vara en skola där IT, precis som i resten av samhället, är ett självklart arbetsredskap.   En skola där elevernas kunskapsinhämtning är det självklara målet och alla elever möts med höga förväntningar oavsett vad de har för bakgrund. En skola där ingen delar upp arbetstiden i minutrar och diskuterar om undervisningstiden ska delas upp i klocktimmar eller 40-minuters lektioner.  Där alla möten har en tydlig agenda och där information som kan delges med e-post också delges med e-post.

Det skulle vara en skola där arbetslag sätts samman för att säkerställa att det finns ämneskompetens inom alla ämnen som det ska undervisas i.  Arbetslag som själva är ansvariga för sina scheman och kan planera undervisningen så att den passar den grupp elever som arbetslaget ansvarar för.  Arbetslag som har möjlighet att schemalägga så att inte elevernas skoldagar ”snuttifieras” . Vi som är vuxna skulle aldrig acceptera att byta arbetsuppifter var 40e minut, det behövs möjlighet till längre arbetspass.

I min drömskola finns det ingen millimeterrättvisa när det gäller lärarnas undervisningsminuter, där ser det olika ut över tid och man planerar gemensamt för att få till en bra undervisning för eleverna.

Det finns en respekt för lärarnas kompetens och professionalitet i min drömskola, allt behöver inte kontrolleras hela tiden.  Lärarna arbetar tillsammans, lär av varandra och besöker varandras klassrum för att diskutera undervisningen och hur den kan bli bättre. Eleverna involveras i planering och deras delaktighet är självklar.

I min drömskola har bra lärare bra lön och rektorer och lokala fackliga företrädare vågar differentiera lönerna. Det finns tydliga mål för varje medarbetare och löne- och utvecklingssamtal sker lokalt.

Jag skulle faktiskt själv vilja vara lärare i den skolan men än så länge känns den som en utopi. I min enfald tror jag att lärarnas status skulle bli högre och läraryrket roligare om min drömskola kunde bli verklighet.

Maria Stockhaus (M), Skolkommunalråd i Sollentuna
Marias blogg läser du här

**************

DN skriver om den finska skolan som tycks vara mycket framgångsrik. Kanske att vi alla skulle snegla lite åt det hållet.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer: