onsdag 4 juli 2012

Anders Borg om jobben...

Anders Borgs sedvanliga ekonomiseminarium fyllde Wisby Strands stora Kongresshall. Det kom att handla om jobben och den jobbpakt som Fredrik Reinfeldt talade om i sitt stora Almedalstal under tisdagen. Arbetsmarknadens parter och politiken ska i fortsättningen samarbeta helt enkelt. Det gäller att skapa jobben  som behövs och det främst till de ungdomar som nu går arbetslösa. Om tanken är att vi ska jobba tills vi är 74 år som var den siffra som också fanns med på finansministerns OH-bilder så krävs det förstås åtgärder. 
Dock måste man räkna med att det tar tid sa Anders Borg...
Många unga människor har fel utbildning eller kanske ingen alls. De behöver hjälp att få till det första jobbet. Lärlingsplatser där man får 75% av ingångslönen samt fyller ut resten av tiden med utbildning ser Borg som en möjlighet för yngre att komma igång. Det handlar inte om sänkta ingångslöner förtydligade han med emfas. Det är en bild som media gärna förstärker. Men är det rimligt att en person som varken har erfarenhet eller kunskap ska ha full lön medan han/hon går i lära? Det är dock under en begränsad period. 
Anna Kinberg Batra höll ihop seminariet...Det är vi som förhandlar sa Cecilia Fahlberg, Unionens ordförande. Hon underströk att det är kompetensutveckling som är det viktigaste. Många människor byter jobb flera gånger under ett liv. Då krävs det att man har ständigt färsk kunskap. Att 25% av gymnasisterna går ut skolan med icke kompletta betyg är orimligt.Vi är också bra på att förhandla sa Christer Ågren, vice VD i Svenskt Näringsliv. Det är självklart att arbetsgivare hellre anställer någon som kan göra jobbet. Ungdomarna utbildning matchar inte alltid arbetsmarknadens behov. Man ska kanske inte bara tänka på vad man vill göra utan snarare vilken utbildning som kan ge en bra position på arbetsmarknaden.

I ett gemensamt samtal kom det fram att alla parter ville ha till en samverkan för att den som står utanför arbetsmarknaden ska få jobb. Det är en utmärkt ambition.

Egen reflektion:  Jag tänker ofta på hur mycket lättare det skulle vara om arbetsgivare och arbetstagare lättare kunde nå varandra öga mot öga utan alla dessa mellanhänder som finns i form av rekryteringsfirmor, arbetsförmedling med mera. De behövs naturligtvis också, men det är inte utan att byråkratin, fördomar och annat sätter en hel del stopp för människor att få kontakt direkt med varandra. Förr kunde man i större utsträckning göra så. Gå in på ett företag och söka jobb...

Inga kommentarer: