fredag 12 oktober 2012

Att lära utan lärare...

Var tog lusten att lära vägen undrar Johan Norberg. Eller snarare så handlar det väl om att var tog lusten att lära vägen i skolan. Det visar sig att barn lär massor utan lärare. Ge dem en surfplatta och de lär sig visar ett experiment från MIT som gav en surfplatta till två grupper av barn utan bakgund av vare sig el, läskunskap eller nåt. Vitt blad, börja från början men de löste problemen och var i full sving inom kort. Tillsammans eller på egen hand. Lärandet finns runt omkring oss mest hela tiden.

Vad gäller barn och teknik så blev det väl uppenbart när videon kom på 70-talet hur det förhöll sig. Ungarna fixade på nolltid att koppla ihop TVn med Videon. Mina egna barn skrev instruktioner till farmor och farfar som ändå behövde hjälp varje gång de skulle spela in nåt program eller bara kolla på en videofilm. Huruvida det verkligen var så att de inte kunde eller att det var ett sätt att få barnbarnsbesök förtäljer inte historien. Men redan då vändes många gamla sanningar på ände. Det där att vuxna alltid kan bättre... Det är inte alltid sant. Man kan olika. Livet är inte alltid sekventiellt som många vill förklara det. När ungarna kunde koppla ihop tekniken så kunde far- och morförldrarna förklara innehållet och skapa mening i programmen.

Datorer är idag var mans redskap. I synnerhet är ungarna duktiga på att hantera dem, många gånger bättre än de vuxna. Man har olika ingångsvärden. Jag tänker på Margaret Mead och hennes idéer om hur vuxna lär av barn istället för det givna att de vuxna alltid har tolkningsföreträdet. Margaret Mead skrev på 70-talet om vad hon då kallade elektronålder - vi är i hög grad där nu och det är hög tid för skolan att ta tillvara på detta faktum.

Dagens ungdom växer upp i en elektronålder som hittills varit omöjlig att ens föreställa sig. Den äldre generationens erfarenheter från då-världen i långsam förändring är helt inadekvata. Ändå är det de äldre som fortfarande insisterar på att kontrollera de unga vilka formas av en värld de äldre aldrig kände till. Om den drastiska klyftan mellan unga och gamla skall kunna överbryggas måste den äldre generationen avstå något i sin makt, hävdar Margaret Mead ... (Mead M (1970), Kultur och engagemang – En studie av generationsklyftan, Ystad, Rabén&Sjögren…”) 


Det är hög tid att ifrågasätta Piagets stadieteori. Hans forskning bygger på hans egna barn och där ligger också kritiken. Men världen runt omkring har också förändrats i rask takt.

Ordning och reda är för all del viktig. Men varför det är oordning diskuteras sällan. Hur ska/behöver skolan se ut i framtiden? Vad vill vi med skolan? Den gamla skolsalsundervisningen bör ifrågasättas hårdare. Det handlar om deltagande idag, interaktion och det är inte samma sak som flum och heller ingen motsättning till ordning. Skolan behöver ta vara på ungarnas nyfikenhet, inte kväsa den. Det finns många duktiga lärare. De behöver också få chansen att vara nyfikna på jobbet. De behöver också chansen att få vara lärare och pedagoger och slippa vara socialarbetare och stödperson av allehanda slag. Nu vet vi att det finns många lärare som jobbar så här och det är dags att lyfta fram dem i ljuset så att de kan inspirera andra.Kolla in den här filmen - ungen som tar internetvärlden till hjälp för att lösa ett problem.

Datorer och internet skapar helt nya möjligheter för utveckling av samhället. Barn och vuxna med för den delen kan tillsammans lära så mycket mer om de släpps fria än om de stängs in i klassrummens fyra väggar med i förväg utstakade mål för lärande. För den som redan kan blir det trist och för den som inte kan kanske andra inlärningsmetoder än de givna fungerar.

Datorer och internet skapar nya möjligheter låt oss ta vara på dem... och betrakta inte mobiltelefonen som ett störande moment. All världens samlade kunskap finns i den.

Aldrig tidigare har väl Vygotskij varit mer aktuell än nu med sina tankar kring ZPD -
the distance between the actual developmental level as determined by independent problem solving and the level of potential development as determined through problem solving under adult guidance, or in collaboration with more capable peers" (källa) - fast nu gäller den åt båda hållen - vi lär av varandra.

Lusten att lära är nog intakt - men viljan att släppa fram den lusten är det värre med. Det här ingen kritik mot lärare, de är också bundna av strukturerna.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer: