torsdag 20 december 2012

Egenföretagare –morgondagens fattigpensionär?


G Ä S T B L O G G 
Idag är det populärt att starta eget företag. Det påhejas av regeringen, jobbcoacher och inte minst av arbetsförmedlingen. I undersökningar om varför man vill driva eget företag talas det om friheten, slippa chefen, bestämma över sin egen tid och självförverkligande. Mycket av detta kan gå i uppfyllelse, några blir framgångsrika entreprenörer, men många hankar sig också bara fram i en ganska osäker tillvaro!
När man startar ett eget företag är inte den framtida pensionen det första tänker på.  Man har fullt upp med den dagliga verksamheten och  så är man okunnig om vlka  pensionsregler som gäller!
Här nedan är ett exempel på ungefär hur stora skillnaderna kan vara mellan att vara anställd och egen företagare!
Karin  30 år  har  arbetat  sedan 2002. Karin driver ett eget företag.  Hon tjänar 30 000 kr i månaden efter avsättning för egenavgifter.  Hon saknar tjänstepension och sparar inte privatpensionsförsäkring.  Hon får när hon går i pension vid 65 års ålder  16 000 kronor i månaden.
Per 30 år har också arbetat  sedan 2002. Han tjänar också  30 000 kronor i månaden som lön från arbetsgivare. Han sparar inte heller i någon privat pensionsförsäkring. Men hans arbetsgivare har betalt tjänstepension åt honom. Han fårnär han går i pension vid 65 års ålder 22 500 kronor i månaden.
När man har ojämna arbetsinkomster och ingen arbetsgivare som betalar in tjänstepension kan den ringa pension som många kommer att få komma att bli en tråkig överraskning.  En rejäl sänkning av levnadsstandarden står att vänta för många.
Många känner idag inte till hur mycket pengar som bör sättas av till en tjänstepension. Många vet inte heller att det är nödvändigt att ta ut lön för att omfattas av den allmänna statliga pensionen.
Till skillnad från att vara anställd bär egenföretagaren ansvaret för sin egen pension.
Som anställd är man i princip alltid garanterad pensionsrätt, för egenföretagaren beror det på hur mycket han faktiskt har betalat in till Skatteverket!
Som företagare är det också viktigt att känna till att den statliga pensionen grundar sig på den lön man tar ut, men bara till en viss gräns. Förmånerna blir t ex inte högre om man tar ut lön över den gränsen. Därför måste man känna till vilka inkomstgränser som gäller som är pensionsgrundande.
För de företagare som driver aktiebolag och har en större vinst väljer många att ta ut en större del av vinsten  som utdelning genom 3:12-reglerna och får då en lindrigare beskattning.  Ett minskat löneuttag i ett sådant fall kan medföra en kraftig reducering av framtida pension då både vanlig statlig pension och tjänstepension beräknas på den faktiskt uttagna lönen.
När man har ett nystartat företag är det viktigt att i första hand ta del av de förmåner som man kan få från statligt håll. I början när man startar företag finns kanske inte pengar till allt som skulle behövas. Då får man priotera bort det som pengarna inte räcker till.
Vi vet alla hur viktiga småföretagarna är för Sveriges ekonomi.  En insats för att hjälpa dessa med ändrade pensionsregler behövs göras nu. Vi vill inte ha ett stort antal ”Fattigpensionärer” i Sverige.
Tycker Du att det härr låter orättvist? Ja , det är det ! Under  mina tio år som egenföretagare  har det förvånat mig att den som startar eget inte blir bättre informerad om de villkor som gäller!
Så länge reglerna inte ändras så måste i vart fall informationen om detta nås fram till de som tänker starta företag och till de som redan driver företag.
Skillnaderna vad gäller socialförsäkringarna och pensionsförmånerna måste bli mer lika för de som är egenföretagare och anställda.  Då vågar fler starta företag.  

Anne-Christine Carlberg (M), Jur.kand och DIHR

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jag är egen företagare sedan 6 år tillbaka. Har ett aktiebolag där bara jag är anställd.

Jag är kluven till den här frågan, dels för att jag är skeptiskt till när folk säger att Sverige behöver fler företagare, speciellt när orden kommer från de som bestämmer. Jag misstänker nämligen starkt att det handlar om att man pratar i egen sak, d.v.s man vill ha in mer skattepengar för det finns inga som pungslås så oehört på sina inkomster som små företagare.

Att man sätter av pensionspengar tycker jag är helt uppenbart, att överhuvud taget tro att företaget i sig skall vara någon slags pensionsförsäkring är bara naivt för man vet aldrig vad framtiden innebär, man kan bli sjuk om inte annat.

Därför tycker jag det vore mycket bättre att försöka se till att det lönar sig ännu bättre för små företagare i stället. Kanske till och med slopa 3-12 reglerna, eftersom många småföretagare ändå tar ut relativt låg lön bara för att slippa betala så mycket skatt. 30 % i kommunalskatt är inte speciellt mer än 22% i kapitalskatt.

/Henrico

Anonym sa...

Förtydligande,

Vad jag menar är att jag är rädd för att man kommer att devalvera värdet i att vara företagare om skillnaden mellan att vara företagare och anställd suddas ut.

Vem vill då vara företagare? (Med alla risker det för med sig).

Dessutom är 3:12 reglerna utformade på så sätt att de diskriminerar de små småföretagarna gentemot de som redan gör riktigt stora vinster. Som vanligt har politikerna gjort undantag för de redan besuttna och gör allt för att pungslå de och är det något som Sverige behöver är det fler som lyckas och kan bli sina egna riskkapitalister.

Nej, om jag fick bestämma slopade man 3:12 reglerna, allt för att skapa ett bättre och rättvisare företagsklimat.

Men, det är också oerhört viktigt att informera om just hur pensionssystemet fungerar då det finns ganska många som hoppas att företagets kassa skall bli det man lever på när man går i pension.

/Henrico