lördag 19 januari 2013

Hoppas att hon inte har rätt om demokratin...

Heidi Avellan skriver om att locket nu ligger på för lång tid för ideer och visioner i politiken. Hon menar att debatten om centerns senaste förslag till ideprogram hamnade i fel fokus. Jag hoppas att hon har fel. Personligen hoppas jag att det hela trots att det blev sån storm kommer att leda till en större öppenhet där det snarare väckt intresse hos grupper som inte tidigare såg på centern som ett alternativ. Och att det hela snarare vitaliserar partierna än tvärtom genom att fler får vara med och delta genom hela processen och känner igen sig oavsett m det blir som man själv tyckt eller ej. Det är modernt att jobba med Crowdsourcing.  

Vi får se - jag kan ha fel.

Inga kommentarer: