fredag 18 januari 2013

Välfärden och politiker som leker företagare...

En av de mer brandfarliga frågorna i politiken just nu är välfärden och hur den ska bedrivas. Från vissa håll är det just möjligheten till vinst som finns som diskuteras. Å ena sidan de privata intressen som nu lyckas göra vinst och bedriva effektiva verksamheter och å andra sidan de som tycker att det är ohemult hur vissa kan kan bli rika på skattemedel. Det är skattebetalarna som ska ha del av vinsten minsann. Inga enskilda krösusar.

Men tänk till ett varv - Var tog vinsten i välfärden vägen tidigare? Hur kommer det sig att det offentliga inte kunde hantera pengarna så att det gav vinst till skattebetalarna? Om man vill kan man också tänka att skatterna nog är för höga. Eller? Det gillar vare sig privata utförare eller de offentligt drivna verksamheterna att höra. Men krasst så är det väl så trots allt? Egentligen borde även kommunalt drivna verksamheter gå med vinst, eller hur? Det är samma pengar vi talar om. Det skiljer inte särskilt vad gäller kvaliteten utom vid de specifika situationer som media visar upp. Ofta i mening att smutskasta den privata verksamheten.

Ska politiker och offentlig verksamhet leka företag? Kanske inte eftersom de inte är affärsmän som kan hushålla med andras medel. Att de behöver bli bättre kravställare på de tjänster de bedriver är helt uppenbart.

Diskussionen om välfärdssektorn borde handla om kvalitet i första hand inte om vinster och utförare. På LO-bloggen drar man ut saken in absurdum vad gäller vinster. Där har man å andra sidan inställningen att det är det offentliga som är bäst på att sköta det mesta. Här går vi bananas över privatiseringens framfart.

Och så det här med priset på verksamheterna. Fanns det något marknadspris tidigare?

Kvaliteten gott folk - kvaliteten... Var har vi den diskussionen?


Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,
DN
Dagens Samhälle

(intressant)5 kommentarer:

Anonym sa...

Utförsäljningarna kommer att gå till historien och morgondagens ungdomar kommer att fråga hur i h-e det kunde ske.
Alliansregeringen bör anmälas för korruption, trolöshet mot huvudman (skattebetalarna) och jäv i alla de situationer där våra gemensamma tillgångar sålts ut till Moderata kompisar mfl.
Snacket om kvalité är skrattretande men är väl det sista försöket till försvar innan den inre skammen kramar åt samvetet och det bättre vetandet.
Hoppas din hemhjälp väger din blöja och tar duktigt betalt.

Mary X Jensen sa...

när man är anonym behöver man inte stå för det man skriver. Uppenbarligen har du inte ens försökt förstå vad jag skriver. Utan bara tagit din egen föreställning och hävt ur dig. Synd.Anonym sa...

Jo, de här anklagelserna om utförsäljningar är nästan enbart ett luftslott. Det värde som man påstår finns, är ju helt beroende av faktumet att verksamheterna är privata. Är de inte privata så har de ju inget värde.

Du summor som påstås ha "försnillats" kan ju bara bli möjliga om verksamheten blivit privat och drivs effektivt. Det faktiska värdet på det "utsålda" är ju egentligen bara material, kontorsmaterial, möbler och viss medicinsk utrustning. Lokalerna är ju oftast hyrda. Personalen kan ju säga upp sig. Kunderna/patienterna/brukarna kan ju gå någon annanstans, åtminstone i stockholm, där det privata finns mest.

Så hela den här "utförsäljningsretoriken" är fullständigt ihålig. Och det är helt ofattbart hur media snedvisar sanningen. För en normalt intresserad person är det helt omöjligt att få en någorlunda korrekt bild. Utan att själv börja forska på skarpen i frågan.

Istället är det ju så att privatiseringen visar hur dåligt de kommunala/landstingsdrivna verksamheterna har hanterats. Ständig resursbrist och ofta personalproblem. Nu får vi ju något att jämföra med. Och det är mest början på något bra.

I efterhand kan man ju se att priserna varit för låga, eftersom verksamheterna har blivit så framgångsrika. För de flesta är ju detta något bra. För vissa är det förstås otäckt.

-Lars-Erik Benglemo

Mary X Jensen sa...

Tack för bra kommentar... SÅ är det. Innan man sålde så visste man inte vad det skulle vara värt. Så det borde snarare vara en ögonöppnare för många om hur illa vissa offentliga verksamheter drivs.

Anonym sa...

Privata vård/dagis verksamheter konkurrerar inte på en helt öppen marknad. Varje dagisbarn/patient har en skattepeng (inom barnomsorgen ca 100 000kr/barn) som följer dem oavsett om det är kommunal eller privat vårdgivare. Det är alltså våra skattemedel som finansierar de privata vårdgivarna. Vinsten som de stora bolagen gjort har försvunnit utomlands och inte kommit svenska folket till godo. Jag anser det vara likställt med stöld och en skatteplanering som gränsar till ekonomisk brottslighet.