lördag 2 februari 2013

Annie Lööf är en begåvning...

Ofta har jag berömt Annie Lööf för att hon har en genuin politisk talang. Det behövs i pressande situationer när det gäller att inte backa undan när massorna kommer rasande. Så vitt jag vet har väl aldrig något parti fått så mycket uppmärksamhet som centern på sistone bara genom några idéer i ett underlag till partiprogram. Det har skrivits spaltmeter och mitt i allt detta har Annie behållit sitt lugn. Det säger något om karaktären.

Min egen övertygelse är att denna modell av sk. crowdsourcing som centern hamnat i, medvetet eller omedvetet har gagnat partiet. Det är något sunt med att ta in synpunkter innan man gör klart underlaget som det ska fattas beslut på. I synnerhet gäller det i en modern organisation där många har möjligheter att delta exempelvis via internet. Det blir svårt i framtiden att locka intresserade som inte får vara med.

Här tror jag Annie har ett bra försprång före många andra politiker faktiskt. Modernt tänkande. Det måste till för att öka intresset hos unga väljare, de är nämligen fostrade sen barnsben att få vara med och tycka om saken. Piagets stadieteorier där allt sker i en viss given ordning stämmer inte i vår tid. Man blir intresserad av vad som pågår inom centerpartiet - alla andra partiers gång känner man till på något sätt. Det är kanske skakigt just nu men det kommer att ta sig. Är övertygad om det. Men vem har sagt att politik ska vara lätt? Det finns en vitalitet i centerpartiet för närvarande som man kan beundra. En tillåtande attityd för att tycka annorlunda och framföra åsikter.

Heja Annie!

Annies tal

Uppdatering: Kjellberg

Hon får mycket beröm av andra nu. Från alla politiska håll.

Folkbladet  ÖP  Expressen Mikael Andersson SvD
SvD


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Inga kommentarer: