tisdag 12 februari 2013

Även centern omfamnar skolan...

Skolan är ett evigt sorgebarn om man får tro lärare och politiker. Folkpartiet har haft frågan som sin under den borgerliga regeringen. Ett aningens stuprörstänkande med polishämtning av ungar, kepsen i korridoren och liknande inslag. Ordning och reda och väldigt lite pedagogisk utmaning. När man har pedagogik som huvudämne så blir man lite förvånad. Även socialdemokraterna har börjat tala om skolan men mer då i förvaringstermer. Ungarna ska börja tidigt och de ska sluta sent och skolan betraktas utifrån mitt sätt att se mer som en institution där man ska tillbringa sin tid från 2 års ålder fram tills man fyllt 18.

Moderaterna har också tagit omtag om skolan och är inriktade på en modern skola, Men ävenhär kan man se tendenser till hur saker ska göras. Mer gymnastik på schemat osv. Jo, det är nog helt klart att fysisk rörelse är bra och hänger ihop med inlärningsförmågan. Men när det står i moderaternas program 

"En annan viktig förutsättning för en bra skolgång är arbetsro. Lärarnas arbete att skapa en bättre studiemiljö underlättas med möjligheten att omhänderta störande föremål som mobiltelefoner." 

Mobiltelefonen eller snarare den mobila enheten är ett av de viktigaste lärohjälpmedlen som finns idag. I mobilen finns all världens kunskap samlad via uppkopplingen till internet. Det är snarare hur man använder den som ska läras ut. Varje unge borde ha en egen mobil. Så det känns inte jättemodernt moderaterna. En extra timme matematik i veckan för alla hjälper inte självklart eleverna, vissa elever behöver tio timmar extra och för andra räcker det med färre timmar. Det här är såna självklarheter att man inte borde behöva påtala dem i dessa tider. Men det instrumentella tänkandet tar på något sätt alltid över.

Personligen skulle jag vilja se en mer målinriktning på det individuella lärandet i skolan. Alla är inte likadana och det borde inte heller vara önskvärt att det riktas åt det hållet. En skola som tar fram varje individs talang skapar ett starkare samhälle på sikt. För alla behövs.

Även centern tar nu ett tag om skolan och Annie Lööf skriver tillsammans med Ulrika Karlsson (C) om kreativiteten och motivationen som viktiga faktorer i skolan. Det låter intressant. Ordningen och redan kommer med automatik när ungarna är stimulerade och ungar och även vuxna som känner stimulans blir nyfikna och lär sig mer. Det är mer min typ av skola än den där man står på rad med kepsen i hand. Det är synd att man inte kan vara med och påverka mer kring detta. Önskar verkligen att vi som är pedagogiskt kunniga och de som forskar i ämnet skulle komma mer till tals i skolfrågor. Då kanske vi skulle slippa de här populistiska ideerna kring rättning i leden.

Ämnet pedagogik är viktigt för samhällets utveckling, jag har själv ägnat nästan 5 år av mitt liv på universitetet åt detta. Men svårigheten att komma igenom med dessa kunskaper blir allt mer uppenbar... För var ser vi forskarnas idéer i de politiska programmen? Var ser vi pedagogerna mer än som de som vill ha mer betalt. Men ungarnas glädje att lära diskuteras praktiskt taget inte.

(intressant)


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

4 kommentarer:

Anonym sa...

Vem vill inte ha en individualiserad undervisning? Men vem är villig att betala för det? Vad är du villig att satsa? Eller tror du att det är lätt att individualisera med, låt oss säga, 30 elever i klassrummet?

Mary X Jensen sa...

Man kan börja med att ta bort klassrummen och ge ungarna bra verktyg. Man kan lära genom dataspel exempelvis där går det att nivågruppera undervisning utifrån den egna kunskapen.

Anonym sa...

Är du beredd att betala för att bygga om skolorna i din kommun så att klassrummen raseras? Jag kan också rada upp mängder med sätt man kan individanpassa på, det är inte det som är problemet. Det är dock få som låter sig göras inom de ramar vi jobbar efter.

Anonym sa...

Vill lägga till: vad är det för "bra verktyg" du pratar om? Är du beredd att betala för dem?