fredag 15 mars 2013

Bort från det instrumentella i politiken...

Det är sant att det mest talas om ekonomi och skatter och mätningar hit och dit och statistik i politiken. Utanför politiken talas det mer om välfärden, hur har ungarna det i skolan, hur ser de sjukas verklighet ut, de arbetslösas och gamlingarna. Översatt till politik blir det bara siffror och statistik. Hur ska de här två sidorna nå varandra. Är det ens någon mening med att åka ut och lyssna i befolkningen? Om man ändå inte försöker omsätta det man hör till något rörande människan på den inspirerande och medkännande nivån?

Ett antal moderata kommunalråd har idag i en artikel efterlyst moderaterna som ett välfärdsparti. De vill att det ska jobbas mer med det som man i vardagen förstår tolkar jag det som. Historier ställs alltid mot varandra och i media framkommer det ofta de mest hårresande exempel på hur illa människor kan ha det. Det gäller tokigheter i vården, på arbetsplatser och annat. Det fungerar inte att bara bemöta människan med statistik och säga - det är faktiskt så enligt våra siffror att det inte är som du beskriver. Vi satsade 35 miljoner där senast. Det finns myndigheter som fått förstärkningspengar i budgeten som inte använts.

Skirvbordspolitik blir ganska okänslig och det blir så uppenbart nu när några försöker sig på ett annat tilltal än det instrumentella. De nedvärderas i andras ögon. Jag har läst mycket negativt om innehållet i artikeln idag - det går främst ut på att förljliga på något sätt. Det är väldigt tråkigt att ingen säger - Ja just så kan det också vara. Man kan undra om de som kritiserar inte tänker den där metern längre utan stannar upp och menar ojoj, så här kan man inte säga. Det kan väcka vrede. Eller också så förstår man inte utan är nöjd med sifferpolitiken och käner tillit och trygghet i den och bryr sig inte om de rent mänskliga aspekterna,. de mjuka värdena.

I det här landet har vi det bra. Det är i princip ingen som ska sakna tak över huvudet eller mat för dagen. Ändå så sker det av olika skäl. Åldringar har det inte alltid bra och multisjuka människor får vänta på sin vård om de får någon. Det finns armod även här, men kanske inte om man bara ser till siffrorna.

"Vi måste omgående utveckla vårt partis svar på hur skolan, vården och äldreomsorgen ska bli bättre i våra kommuner. Då duger det inte att uppmärksamma skattesänkarlistor och näringslivs­rankningar." (Aftonbladet)

Förra året på Sverigemötet i Karlstad sa Anders Borg att moderata kommuner inte ska sänka skatterna, utan de ska se till att skolan utvecklas för det är med kunskap människor kan få jobb i framtiden. Jag vet inte om det där har följts upp något vidare. Förvisso görs satsningar på skola men nog talar man hellre stolt om skattesänkningar och det är också det man får beröm för.

Vi måste också tala om de mjuka värdena i politiken. Jag anser att den artikel som de moderata kommunalråden är helt relevant av den anledningen. Vill man se konflikter i detta så är det enbart korkat och visar på att man själv inte förstått det man påstår att andra inte begriper. Det hänger ihop. Det är mer en förlängning av politiken än en motsättning. Som jag ser det i alla fall... Vi behöver visa att vi bryr oss på olika sätt - det är faktiskt det Fredrik Reinfeldt alltid säger om sina resor - hur han har lyssnat och hört om en massa problem som han nu vill lösa. Men när det kommer till politiska retoriken sen så handlar det näsan uteslutande om finanserna. Det är väl självklart för de flesta att det finns samband. Dåliga finanser skapar inga välfärdsmöjigheter. Det är de där självklara sambanden som behöver uttalas lite mer tydligt. Att bli bäst på mjuka värden kan inte heller vara fel. Det är många som bryr sig om dem.

IMHO...


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer: