måndag 24 juni 2013

Varför duger inte 50+ i arbetslivet...

Såsom tillhörande dem som har passerat 50 årsstrecket med råge och en god portion erfarenhet och god utbildning i bagaget så är detta en fråga som intresserar mig mycket -  Att det ska vara så svårt att få en anställning i mogen ålder. Detta var inget jag trodde innan jag blev äldre, tidigare var jag övertygad om att det berodde på personen, ett fel vi så ofta gör. Så är det inte, det är snarare väldigt individuellt hur man är. Det är inte givet att födelseåret är avgörande. Många tror det. Men vad har hänt på kontoret under de senaste åren? Ny kaffekokare och en ny version av Word kanske. Det andra sitter i kompetensen och erfarenheten och hjärnan stannar inte efter 40. 

Detta är en viktigare fråga än kvotering av kvinnor in i bolagsstyrelser.  

Anne-Christine Carlberg resonerar kring fenomenet:


G Ä S T B L O G G


Varför duger inte 50+ i arbetslivet?

Den frågan ställer sig många 50+ åringar som har mist sitt arbete idag?

I arbetslinjen följer resonemanget att vi måste arbeta längre än till 65 års ålder. Det talas också om att det kommer att uppstå arbetskraftsbrist i samband med stora pensionsavgångar. Enligt en undersökning gjord av rekryteringsföretaget Manpower varSverige näst sämst på att rekrytera äldre  av 28 länder!  Man har där tittat på andelen arbetsgivare som har en strategi för att rekrytera och behålla äldre arbetstagare i sin organisation.

Bäst på att rekrytera personer var Singapore där 48 % av arbetsgivarna svarade ja på frågan om de arbetade aktivt för detta. Hong Kong  kom tvåa med 24 %. Österrike 21 %. Kina !8 %.

Sämst på att rekrytera och behålla äldre personer i sin organisation  var Grekland med 5 % , Sverige  med 4 % och sist Polen med 3 %!

Men vem är då ”äldre arbetskraft” i den här undersökningen , där Sverige var näst sämst av 28 länder?  Jo, alla som har fyllt 50 år!  Alltså människor som har enligt nuvarande regler bör arbeta tills de fyller 65 år. Upp till 15 år till!  Och till detta förslaget om att alla bör  arbeta till 67 års ålder!

Varför är arbetsgivarna så motvilliga att anställa äldre? Är det pensionsreglerna, LAS eller en allmän attityd om  att äldre arbetar sämre?  Eller är det en allmän åldersdiskriminering som vi har implementerat i Sverige?  Krafttag behövs för att förändra attityderna mot  50+ !

Eller är lösningen då attitydsförändringar inte sker på kort tid kanske att förbättra  och förenkla reglerna för att starta företag?  Om det blir enklare att starta företag  kan nya jobb skapas!  Kanske de som är 50 + och startar företag lättare ser potentialen att anställa andra äldre!  Och kan därigenom på sikt skapa en attitydsförändring i samhället om att 50+ fortfarande duger!

Anne-Christine Carlberg (M), Jur.kand och DIHR

 

Läs även andra bloggares intressanta åsikter om , , , , , ,

1 kommentar:

Börje Andersson sa...

Svaret på svåra frågor är oftare enklare än man vågar tro. De som anställer folk är inte alltid hjärnans giganter. De lider i många fall av svåra fördomar. Mot kvinnor, mot invandrare, mot äldre. Därav följer ju det du själv noterar. En 50-plussare anses med automatik som förbrukad, utan möjlighet till utveckling.