måndag 24 juni 2013

“Nobody puts Granny in the corner”…

Ännu ett inlägg från Anne-Christine Carlberg på ämnet äldre på arbetsmarknaden. Jag håller med henne fullt ut förstås.

G Ä S T B L O G G...

“Nobody puts Granny in the corner”…

Så ser inte arbetsmarknaden ut idag! Och det handlar inte bara om ”Granny”, utan den åldersdiskriminering som råder ute i samhället handlar om ganska ”unga” människor, d v s människor som befinner sig ganska långt ifrån pensionsåldern!
I den politiska debatten pratas det om kvotering för att få in fler kvinnor i bolagsstyrelser. Visst kan det vara bra, men borde vi inte först se till att arbetsföra friska människor, 50+,  inte bara kvinnor som kan vara aktuella för att sitta i styrelser (de är ofta högutbildade och har redan ett välbetalt ”säkert” arbete) får en plats på arbetsmarknaden.
Vad är det som gör att äldre, 50 + diskrimineras?  Är det bemanningsföretagen som sköter rekryteringarna som sållar bort äldre? Min personliga erfarenhet vid anställningsintervjuer som gått via rekryteringsföretag, är att man träffar en 25-årig trevlig tjej som skall avgöra min arbetskapacitet och lämplighet inför en påtänkt tjänst.  Är det så att det är ett mer ”säkert kort” att presentera en 30-åring till ett juristarbete? Men det kanske bara gäller mig?
Hur är det med rekryteringen inom de politiska partierna? Också där får man uppleva att man skulle vara passé när man fyllt 50 år.  Är det inte där som riktlinjerna också sätts inför resten av samhället? Är det en större kvalifikation att varit MUF-are eller SSU-are i några år kombinerat med 20+, än att ha en massa arbetserfarenhet och meriter?
Arbetslinjen förordar att man skall arbeta till 67 års ålder. Ska den fungera i praktiken, så krävs det att vi gör stora attitydförändringar i samhället. Det kanske behövs en lag som förhindrar åldersdiskriminering. Det har USA. Kanske vi ska ha en sådan i Sverige också?

Och då kan vi kanske kunna säga: ”Nobody puts Granny in the  corner in Sweden” – för där anställer vi folk efter kompetens och inte efter ålder!

Anne-Christine Carlberg (M), Jur.kand och DIHR Läs även andra bloggares intressanta åsikter om ,

3 kommentarer:

Anonym sa...

När man möter ung rekryteringsperson som ställer frågan om vad man ville göra efter gymnaiet... Kära nån... det har man redan gjort. Står i CV.

Lisa sa...

När jag sökte jobb via bemanningsföretag fick jag veta att jag skulle gå snyggt klädd (rekryteraren påpekade att det jag hade på mg var en lämplig klädsel) och att jag inte skulle ta långa kafferaster (inte först dit och sist därifrån) och jag tänkte att det där lärde jag mig innan du var född.

Lena sa...

Bemanningsföretag diskriminerar inte pga ålder. Företagen i bemanningsbranschen har inte råd att sålla bort sökanden till jobb på osakliga grunder som ålder, kön, utseende, namn. De måste välja enbart efter kompetens, så att de har alla bra kandidater till kunden. (Bemanningsbranschen har t ex större andel unga och invandrare än övriga arbetsmarknaden.)