fredag 11 oktober 2013

Så var det dags igen då... försöksnominering inför valet 2014...

Numera heter det inte provval utan försöksnominering. Jag hade turen att komma med som möjlig kandidat till alla tre valen. Min egen programförklaring till varje val ser ni nedan. Jag har försökt skriva lite övergripande ty jag inser att det inte alltid går att arbeta exakt med den specifika fråga man önskar. Det handlar om att ingå i ett sammanhang och då får man inte alltid som man själv vill. Jag kandiderade till alla val för att se var jag hamnar bäst och kan lägga mina prioriteringar. Det är den moderata politiken jag vill vara med och driva. Jag tror på ett av alliansen drivet Sverige.

Ni hittar mitt CV här


Riksdagen
Valkrets: Stockholms län

ERFARENHET - FRIHET - TYDLIGHET - mina ledord...

Först nu tycker jag att jag har skapat mig en bra grund vad gäller erfarenheter och kunskaper för att söka mig till statens högre ämbeten. Att bli invald som riksdagsledamot är det finaste man kan uppnå i Sverige. Om man får förtroendet - det söker jag nu.

Varför gör jag det? Jag vill helt enkelt försöka göra skillnad. Beteendevetenskapen behöver in i riksdagsarbetet för att mjuka upp den annars så instrumentella verksamheten. Människans frihet är viktig och den personliga integriteten som följer med i en demokrati vill jag värna om.

Politiker ska inte lägga sig i människors liv på detaljnivå. Istället ska beslut fattas för att underlätta medborgarnas möjligheter att leva och bestämma själva över sina liv.

Jag tror på Sverige som ett föregångsland i världen och vill vara med och bidra till att detta förstärks.


Kommunfullmäktige - Österåker

Jag vill att Österåker ska vara en kommun som man vill flytta till för att det är så trevligt här. Jag är beteendevetare och pedagog och har lång erfarenhet av ledarskap i stora organisationer såväl privata som offentligägda. Jag vet hur man styr och arbetar genom andra och jag vet hur man får saker att hända. Transparens och öppenhet är självklarheter i dagar som dessa - jag vill arbeta för att Österåker ska bli den kommun man talar om vad gäller effektiv service och kommunikation till invånarna. 

Skolan i kommunen ska drivas av framtidstro och ge barn och ungdomar den bästa utbildningen. Det får gärna kosta lite extra. De är vår framtid. Alla ska med Viktiga frågor för mig är bland annat - alla elevers lika rätt i skolan. Det vill säga att skolan behöver utformas mer efter individuella behov. Teoretisk talang ska ha samma värde som idrottstalang. Den som har egenskaper som går utanför det vanliga ska på ett naturligt sätt få den resurs man behöver. Barn med neuropsykiatriska hinder ska inte vänta på besked via skolbudgeten utan få hjälp direkt. 

Infrastruktursfrågorna är viktiga i en kommun där avstånden är stora.

Jag har sammanlagt 20 års erfarenhet av att arbeta med politiskt styrda organisationer. Både som anställd i ledande positioner och förtroendevald. Jag vill och kan göra skillnad med moderat politik som inriktning.Landstingsfullmäktige - Stockholms Län

Jag vill jobba med attitydförändringar, det måste till mer resurser och större öppenhet kring psykiatrin. Vi behöver slå hål på fördomar kring psykiatriska sjukdomar. De ska betraktas som vilket brutet ben som helst och bli behandlade också.

Jag vill att skattemedel ska användas effektivt, inget slöseri. En person ska inte bli gipsad tre gånger vid samma sjukbesök för att sedan lämna sjukhuset utan gips för att det inte behövdes. Då behöver rutinerna ses över. Man kan se ett sjukhus som en flygplats. Där fungerar rutinerna. Alla kommer till rätt plats, får rätt mat och byter resmål på rätt ställe.

Jag anser att vi behöver ett "DrHousesystem" för multisjuka personer. De ska inte behöva vara friska för att orka vara sjuka.

Jag vill att kollektivtrafiken ska fungera på ett enkelt sätt i Stockholms Län. Inte en massa krångel...
Försöksnomineringen startar nästa vecka och sker detta val i huvdsak digitalt från 15:e oktober till 4 november klockan 17.00 - Det är bara medlemmar i moderaterna som kan delta i denna försöksnominering. Detta är en del av nomineringsprocessen. 

Tänk på mig då som er kandidat för moderaterna när ni lägger er röst. 
Jag tackar vördnadsfullt på förhand.
2 kommentarer:

granntanten sa...

Jag röstar på dig på måndag i a f riksdag o landsting. Du behövs

Mary X Jensen sa...

tack snälla gulliga du...