lördag 25 januari 2014

Lite kan du allt lyssna på Piratpartiet Calle...

Carl Bildt blir nu ordförande i en Internationell kommission som ska diskutera fram hur nätfriheten ska fungera och bevaras i framiden. Vissa skakar på huvudet och tycker att det är uppåt väggarna helt. Bland annat Piratpartiets Anna Troberg som skriver Bildt spatserar i bara mässingen i nätfrihetsfrågor. och att han är helt fel man på helt fel plats

Aftonbladet ställer följande fråga:

Du har blivit utsedd till ordförande i Internetkommissionen. Nu undrar vissa om du verkligen är rätt person med tanke på Sveriges nära samarbete med USA inom signalspaning?

Bildt svarar:
– Det har inte med saken att göra. Det är väl ”the usual suspects” som Piratpartiet och vänstern som har en hangup på de här frågorna. Sysslade med internetfrågorna innan de överhuvudtaget kom på dem.


Undra på att det uppstår problem när två världar ska försöka förstå varandra när de har helt olika utgångspunkter. Förvisso handlar det om nätfrihet men ur helt olika perspektiv. Carl Bildt talar om frihet till nätet i relation till andra länder inte i förhållande till underhållningsindustrins önskan om begränsningar av sitt utbud och dess innehåll på internet.

Jag är helt övertygad om att Carl Bildt är rätt man på rätt plats i det här avseendet och förstår att han slår bakut när människor framställer honom som en idiot som inget kan. Det är verkligen inte sant. Han är en av de mer framträdande användarna av såväl nät som sociala medier och förstår nog både det ena och det andra ur ett helhetsperspektiv och det är lite på gränsen till oförskämt att tilltala honom som man gör. Det som står i tidningarna är inte allt som sägs eller görs. Är man utrikesminister så har man kompetenser, kontaktnät och möjligheter som man inte har genom att genom att demonstrera, hytta med näven och kalla folk för idioter. Det är inte en framgångsrik väg helt enkelt. Det är av stor betydelse att man får med sig hela etablissemanget om något skall kunna genomföras, det krävs kunskaper om diplomati, personliga kontakter och annat. Det har Carl Bildt säg inget annat.

Däremot och det tycker jag också är viktigt i sammanhanget att det Piratpartiet står för är också viktigt. Jag delar deras åsikt i många avseenden. Inte att man fritt ska förfoga över andras material som tycks vara där många motståndare till dem har stannat upp vid och slutat lyssna. Det är inte gratis de talar om, utan mer ett annat sätt att se på upphovsrätt, möjligheten till personlig integritet och annat är viktigt. Det senare tycks många andra länder, även USA, diskutera nu efter alla avslöjanden av Snowden om avlyssning av internetanvändare på senare tid. Först och främst måste vi dock ha ett internet...

Jag har arbetat och befunnit mig i mellanrummet mellan teknik och organisation i princip i hela mitt yrkesliv och ser de diskrepanser som finns i framförandet av vad som är vad här. Diskussionerna har gått i stå och fastnat. Så visst vore det bra om det fanns en vilja från båda sidor att försöka förstå vad den andre menar. För det är inte samma sak... Men lite kan nog Carl Bildt lyssna också som den kloka karl han ändå är.  

För internets skull så vore det bra om de olika falangerna slutade slå varandra i skallen... och började prata lite. Ni skulle förmodligen ha mer att ge varandra än ni tror.


7 kommentarer:

Staffan sa...

Bildt är förvisso en på många sätt kompetent person, och han är onekligen en veteran i Internetsammanhang. Han är dock helt fel person att sätta till att ha något med nätfrihet att göra, i alla fall om man vill vara utan massövervakning och spioneri.

Tänk på att Bildt är mannen som i våras sade att "goda länder" gärna får ägna sig åt massövervakning (a la FRA och NSA) så länge det sköts diskret. I min värld är inte "onda" eller "goda" länder någon sorts lagtröja, utan ond är som ont gör - och massövervakning är definitivt av ond natur. Och om jag inte minns fel var väl även du mot FRA-lagen när den var på tapeten?

Mot bakgrund av åsikter som dessa kan jag inte se hur Bildt ska kunna åstadkomma något bra i en utredning i Snowdens kölvatten.

Jag ser heller ingen anledning till att man skulle behandla Bildts ego med silkesvantar och undvika att vara "oförskämd." De flesta politiker på riksnivå skulle må bra av en utskällning lite då och då, och få till samma grad som Bildt.

Anonym sa...

Hej,
när man läser ditt inlägg får man lätt intrycket att Piratpartiets perspektiv bara handlar om upphovsrätt och att Carl Bildts perspektiv är större och mer komplett. Samtidigt tycker du att Carl Bildt ska lyssna lite mer på Piratpartiet.
Min naturliga fråga blir ju då: har du själv lyssnat på Piratpartiet?
Om du verkligen hade det så borde du veta att Piratpartiet inte alls är så snävt att det bara tittar på upphovsrätt. Piratpartiets perspektiv är långt vidare än så.
Men att Piratpartiet och Carl Bildt har olika utgångspunkter kan vi nog vara överens om. Carl Bildts utgångspunkt är att människors privara kommunikation bara får massavlyssnas av "goda" stater, men inte av "onda". Piratpartets utgångspunkt är att människors privara kommunikation ska vara fredad från alla.

wertigon sa...

Jag tycker verkligen det är synd att PPs politik på upphovsrättsområdet missuppfattas av så många. De är fortfarande fast i tänket "PP vill avskaffa upphovsrätten" - när det inte är ens i närheten av vad PP vill göra.

PP anser att upphovsrätt är viktigt att bevara, men att nuvarande lagstiftning inte är kompatibel med ett fritt och öppet internet.

PP anser vidare att upphovsrätten bör utgå ifrån upphovsmannens rättigheter. Vi anser att upphovsrätten skapades för att skydda tre saker; upphovsmannens goda rykte, upphovsmannens rätt till erkännande och som ett skydd mot rovdrift.

Alla dessa tre skydd/rättigheter är värda att bevara, men sättet det görs på idag - genom att ge upphovsmannen ensamrätt på varenda kopia och framförande som skapats - är rakt av utdaterat, när den absoluta merparten av brotten mot upphovsrättsmonopolet sker helt utan vinstintressen.

Fildelare bedriver ingen rovdrift, fildelare brukar i princip alltid berätta vem som har gjort verket som fildelas, och fildelare påverkar inte upphovsmannens goda rykte negativt genom att dela upphovsmannens verk. Alltså bör det vara tillåtet.

Mary X Jensen sa...

Är det någon uanför Piratpartiet som vet vad Piratpartiet står för så är det nog jag. Ovan beskriver jag andras syn på Piratpartiet.

Det är Piratpartiets egen uppgift att förmedla vad de vill ha sagt. Men genom att fördumma Carl Bildt och hans åsikter kommer man ingen vart.

Grafeus sa...

Carl Bildt är absolut kunnig, men han är en ideologisk kameleont, och det är svårt att veta vilken färgkombination som gäller just idag...?

Mary X Jensen sa...

Det är det som kallas att vara erfaren. Att veta vilken knapp som är lämplig att trycka på vid rätt tillfälle.

Patrik sa...

Att vara kompetent sådär i allmänhet är långtifrån tillräckligt för att man ska vara trovärdig att utföra en given uppgift. Trovärdighet handlar om att visa att man förstår uppgiften. Trovärdighet handlar om att visa att man jobbar mot rätt mål.

CB misslyckas på båda dessa punkter. I intervjun med Aftonbladet så verkar det som om han säger att kommissionens arbete inte har något med avlyssning och Snowden att göra - vilket är helt felaktigt. Han gör försvaret mot elaka stater till huvudfråga, och påföljande reglering som kan tänkas vara nödvändig.

För den som är oroad över de frågor som gett upphov till bildandet av kommissionen - Snowdens avslöjande om NSA - så är det här naturligtvis epic fail på båda punkterna, och det gör CB ytterst olämplig att leda kommissionen. Om man inte ens i inledande intervjuer förmår att korrekt förmedla bakgrund och syfte med den uppgift som ska lösas - då har man ingen trovärdighet alls.