måndag 3 mars 2014

Åh alla dessa konflikter vad jag avskyr dem...


Konflikt innebär ett möte mellan sådant som inte är förenligt. Ordet konflikt kommer från det latinska ordet conflictus som betyder sammanstötning, att kollidera, råka i strid.[1] Konflikter kan föreligga såväl inom en människa som mellan personergrupperorganisationer eller stater. Konflikter är också en central aspekt i naturen och dess ekosystem. (Wikipedia)

Varför är vi inte mer civiliserade än så? Konflikter uppstår mest hela tiden i livet och det handlar om att hantera dem. Den diplomatiska vägen kommer man långt med, men alla människor är inte så diplomatiska. En del har det förstås till yrke men vi andra är inte alltid så bra på det. 

Diplomati är den utrikespolitiska eller mellanstatliga underhandlande verksamhet som gäller staters och deras regeringars ömsesidiga förbindelser. Den diplomatiska representationen för ett land kan ha rang av ambassaddelegation eller konsulat. Det övergripande syftet med diplomati är att lösa internationella konflikter på fredlig väg, och i förebyggande syfte genom att upprätthålla maktbalansen. Diplomatin gestaltar sig i dialoger och överenskommelser. (Wikipedia)

Prestige, att vinna, att bli omtyckt och uppmärksammad, att få egna fördelar...

Varför är det så viktigt?

Varför kan vi inte vara mer tillåtande mot varandra?

Människan är verkligen en sammansatt varelse och det är inte bara på gott. Tyvärr...
2 kommentarer:

Unknown sa...

Det är i någon mån förståeligt att Ryssland agerar på en rysk minoritets oro på Krim och i östra Ukraina, men inte på det sätt man agerar.

Anonym sa...

Konflikt är den drivande mekanismen bakom totalitarism, planekonomi, centralstyrning, rödbrun diktatur, maktförsäkring och svensk public service.