söndag 29 juni 2008

Bloggar blir nyhetskälla för tidningsjournalister...

Det blir mer och mer uppenbart vartefter FRA-lagsfrågan drivs framåt. Bloggar skirver om saker som tidningar hakar på och tvärtom. Förvisso krävs källkoll från båda hållen. Men nu jobbar vi ihop, det är väldigt kul och känns modernt. Det snabba drivet som finns i bloggen och internet är av godo för alla. Liksom att tidningarnas bredd och genomslag också är en nödvändig faktor i framgången att sprida kunskap kring olika frågor.

Någon klagade på att det blir för mycket olika sorters inforamtion och att det blir jobbigt av den anledningen. Tänk då att människor förstår på olika sätt så det som inte passar dig passar någon annan. Medborgare på bloggar som bara sitter och tycker säger andra. Människor med mycket kunskap säger jag.(intressant)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer: