fredag 4 juli 2008

Det är inte svart eller vitt...

Det är inte så enkelt som att antingen FRA-lag och FRA eller ingen underrättelsetjänst alls. Detta ständiga dikotomiserande är väldigt oansvarigt tycker jag. Alla vuxna människor vet att det mesta som sker är avhängigt av mer än en sak. Vem har talat om att FRA inte ska finnas och att om de inte finns att det är lika med att vi inte har någon underrättelsetjänst alls. Det finns väl ingen logik i den saken. Underrättelsetjänst torde i sådant fall gå att organisera på annat sätt utan FRA? För det första så var inte idén från början att tillföra de integritetsskydd man nu talar om och som det verkar som om regeringen vill ha beröm för, utan protester så hade man bara slagit igenom lagen utan att blinka vad det verkar.

Det är som när statsministern häromdagen sa att avlyssna alla inte var syftet med lagen och därmed var det fel ställda frågor som kom fram i opinionen. Nej frågan kanske inte är ställd ur det snäva perspektivet, men det är konsekvensen av lagen som blir fel och det är det vi protesterar emot. Rätt upp och ned. Det finns uppenbart andra politiker som kanske drar politiska poänger just nu, men de visar på andra sätt att se på underrättelsetjänst. Bland annat att man inte nödvändigtsvis behöver använda metoden "spray-and-pray", en skytteterm som i princip går ut på att alltid träffar man något.

Det är precis det frågan handlar om. Vi vill inte bli massavlyssnade, vi vill ha vår privata sfär ifred. Är det så svårt att förstå? Det går säkert att göra på annat sätt. Att exempelvis rikta spaningen. Eller hur?

Att inte anta den här lagen som den nu ser ut betyder inte som Jan Björklund tycks mena att hela FRA måste läggas ned om det inte blir som det är sagt. Hallå, de har hållit på i många år hittills. Varför skulle just den nya FRA-lagen vara avgörande för FRAs framtid. Eller är det just det som det handlar om? Det har spekulerats om sådana anledningar under tidens gång, att det är FRAs fortlevnad den här lagen handlar om. Så kan det väl ändå inte vara - för då är vi ute och cyklar.

Men å andra sidan har man i rask takt kunnat lägga ned andra myndigheter och verksamheter utan att blinka så varför skulle just FRA vara heligt? Finns det inte duktiga enheter inom försvaret som skulle kunna sköta underrättelsetjänsten, eller SÄPO eller något annat?

Känns Björklund strategisk? Nej inte här. Livet är inte svart eller vitt. Det står inte mellan FRA-lagen och underrättelsetjänst. Det står inte heller mellan underrättelsetjänst och personlig integritet. Det går att tänka på annat sätt, på tvärsen, på längden, på bredden. Det går säkerligen att göra på annat sätt. Just nu håller jag på Bodströms modell.

"...Det är framförallt tre saker som skiljer. 1. Avgränsningen för vilka som ska avlyssnas. 2. Utomstående kontroll i det enskilda fallet genom tex domstol. 3. En ökande kontroll över FRA:s verksamhet..." (chatt med Bodström i Expressen)

(SvD)

(SvD)


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

1 kommentar:

JorgenL sa...

Underättelsetjänst, ja kanske det.
Även om hemlighetsfulla organisationer alltid är farliga för demokrati och rättssäkerhet, just för att de är så himla hemliga. Jag håller med Dennis Töllborg där, de som jobbar i såna organisationer måste veta att det de gör KOMMER att bli reviderat av utomstående, annars finns alltid risken att de missbrukar sin makt för att de räknar med att inte bli upptäckta.

Med det sagt: Kabelspaning på internettrafik KAN inte bedrivas selektivt, det är en teknisk omöjlighet. Det är inte som när man avlyssnar telefoner, att var och en har en egen sladd. Internettrafik hackas upp i en massa små små paket som alla skickas i samma kabel, och för att veta vem som skickar så måste man pussla ihop dessa paket och titta inuti dem, det enda man kan göra innan dess är i princip att se vilken IP adress som skickar till vilken. Och hur vet man vilken IP-adress Kalle har just idag? Och den hans paket skickas till är tex hotmails server. Nej ställer man kravet på brottsmisstanke så kan man inte bedriva den sortens avlyssning, då måste man lyssna hemma hos folk, eller möjligen i deras telefonstation, innan deras paket blandas med alla andras.