torsdag 7 augusti 2008

Så här kan man kort förklara FRA-lagen...

Försvarsminister Tolgfors svarar på Janne Kallbergs artikel från Expressen igår och menar att kritiken är oseriös och att lagen inte handlar om avlyssning. Kallberg är inte killen som skräder orden, han hårdrar, det kan man förstå när man läser hans texter.

Men snälla försvarsministern - det är det som lagen innebär, avlyssning. Konsekvensen av lagen är avlyssning inget annat. Syftet har vi förstått för länge sedan. Jag har också förstått att ni så innerligt vill ha den här lagen, men jag kan inte begripa varför den blivit så helig och så svår att ändra på.

Tolgfors säger: "Dagens hotbild är bredare än den gamla. Det rör sig bland annat om risk för militära incidenter, terrorism, IT-attacker, spridning av massförstörelsevapen och hot mot svenskar i internationella insatser."

Det är absolut ingen som säger emot detta. Men vi tror att det finns andra metoder än total avlyssning (för det är så det blir oavsett vad ni försöker säga) av hela svenska befolkningen elektroniska kommunikation, mail, telefonsamtal, för att finna dessa orosmoln. De flesta lär väl inte använda elektronisk kommunikation i fortsättningen och då finns det plötsligt en massa andra användningsområden för datorerna på FRA för att inte tala om den datamängd man lyckats samla in. Man måste vara kritisk på längden i såna här viktiga frågor.

Min vän Fredrik Wannheden skickade mig ett brev idag. Det handlar förstås om FRA-lagen och hur man kort och gott skulle kunna förklara den. Bristen på vettiga argument börjar bli lite smått irriterande. Så med Fredriks goda minne så publicerar jag hans brev här.

Hej Mary!

"Att påstå att FRA-lagen inte handlar om elektronisk övervakning är väl inte så lyckat. Artikeln går i kända fotspår - Tolgfors vill fokusera på syftena med lagen, och avlägsna sig från diskussionen om hur denna övervakningkommer att se ut i verkligheten.

Tänk dig Tolgfors eller Åkesson sakligt beskriva lagens praktiska innebörd, det hade inte varit svårt om de bara hade *velat*:

"Grunden i det system som FRA-lagen föreskriver är att en kopia av allsvensk internettrafik som skickas utomlands eller kommer in över gränsen måste skickas till FRA för maskinell och manuell genomsökning. I denna trafik finns meddelanden och annan internetaktivitet från både svenskar och utlänningar. Även svensk inrikes trafik passerar ofta över gränsen på ett oförutsägbart sätt och kommer då också att kopieras till FRA. Lagen anger vilken typ av trafik som är tillåten att leta efter och därefter lagra förvidare analys, och för att hitta denna intressanta trafik måste hela trafikmängden vara tillgänglig för genomsökning. FRA:s första grovsortering och granskning sker automatiskt av datorer, men även denna process måsteFRA.s personal manuellt övervaka aktivt och kontinuerligt.

"Ovanstående är säkert inte helt korrekt - för det är ju inte jag som lekman som ska göra en sådan beskrivning. Men någon sådan pedagogisk och klar förklaring kommer vi inte att se från Tolgfors eller Åkesson. Om jag publicerar ovanstående på webben så kommer de att kritisera ev. detaljfel utan att istället göra en egen korrigerad lättförståelig beskrivning av hur avlyssningen kommer att gå till. Eller så kommer de som Åkesson t.o.m. bidra till att felaktigheter sprids som kommer att ställa lagen i ett fördelaktigtljus.

"Informationen" på webben från Tolgfors och FRA är just uppbyggd genom att dels reaktivt kritisera kritikerna, dels övergå i en diffus polemik omlagens syften. Om lagens praktiska innebörd istället verkligen beskrivs på ett lättförståeligt sätt kommer få utanför FRA vilja ha detta. Detta vet nog Tolgfors och Åkesson.

mvh

fredrik w


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

4 kommentarer:

Anonym sa...

Ingvar Åkesson har varit mycket aktiv i media denna vecka. Det blir dock närmast löjeväckande att höra FRA-chefen tala om värnandet av den personliga integriteten.

Observera att Åkesson var nöjd med det ursprungliga förslag som lades fram i FÖD:s promemoria 2005, och som gav FRA-chefen närmast oinskränkt makt. Detta var långt innan kontrollorgan som integritetsskyddsråd m.m. var påtänkta. Det förslag som Åkesson tyckte var alldeles förträffligt har sen dess fått 30 "integritetskuddar", varav FRA-chefen bidragit med exakt 0.

Det enda som oroade Åkesson i remissomgången 2005 var att FRA kanske inte skulle kunna spana på enskilda i samma utsträckning som idag:

I 3 § förslaget till lag om signalspaning föreslås att sökbegreppen inte får vara direkt hänförliga till viss fysisk person såvida det inte är av synnerlig vikt för verksamheten. Detta skulle kunna tolkas som att sådana sökbegrepp, dvs. sådana som är direkt hänförliga till viss fysisk person, endast kommer att användas i sällsynta undantagsfall och att flertalet av de sökbegrepp som används kommer att vara av annat slag.

Det är vid utformningen av sökbegrepp alltid av största betydelse att omotiverade integritetsintrång undviks och att de inhämtade datamängderna reduceras till praktiskt hanterbara volymer. Detta förutsätter användning av sökbegrepp med hög precision. Det ligger i sakens natur att sådana sökbegrepp som preciserats därmed ofta på något sätt går att koppla till en fysisk person. På underrättelseområden som terrorism är det svårt att undvika användning av sökbegrepp direkt hänförliga till fysiska personer, t.ex. vid kartläggning av ett terroristdåd.


I TV4:s Nyheterna i kväll uppgav Reinfeldt att FRA inte får spana på enskilda överhuvudtaget. Statsministern briljerar verkligen…

Kan rekommendera alla att ta sig en titt på FRA:s remissvar. Det är underhållande läsning, och innehållet säger väldigt mycket om myndigheten FRA.

/Johan

Fredrik sa...

Tack, Mary, att du lade ut mitt brev.

Jag vill komplettera med exempel på vad jag menar med att FRA-chefen Ingvar Åkesson "bidrar till att felaktigheter sprids".

Sanna Reyman på SvD ger ett utmärkt exempel, efter att FRA-chefen Åkesson i en web-chatt egendomligt nog förnekat att FRA kommer att få tillgång till den trafik som FRA-lagen handlar om:
http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=8519
Åkesson svarar här men det blir inte bättre:
http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=8528

I samma web-chat svarar desssutom Åkesson felaktigt följande: "Svenskarnas kommunikation är inte intressant för FRA och den får vi heller inte ägna oss åt."

Detta stämmer inte heller, om man ska tro lagtexten. Iofs filtreras endast trafik som passerar över gränsen, in eller ut. Men ofta sitter det en svensk i ena änden på sådan trafik, och även svenskar och helsvenska inrikes konversationer passerar ofta gränsen och kan därmed fastna i dessa filter, och även svenskars aktiviter kan förstås vara aktuella i jakt på dessa "yttre hot" etc. Lagen förhindrar inte detta och de avlyssnades nationalitet (för övrigt svårt för FRA att kontollera utan en djupare analys) nämns ej i lagtexten som ett skäl att avstå från filtrering och läsning.

Det är trist att Åkesson och Tolgfors genomgående ger kommentarer vars syfte verkar vara att släta över och förneka saklig kritik snarare än att klargöra.

scaber nestor sa...

Eftersom motståndet ökat i en ny undersökning av SIFO (beställd av AB) så får man väl dra slutsatsen att FRArespråkarnas taktik inte varit så lyckad.

PS.

Jag skriver om att de uppgifter som FRA samlar in SKA säljas till USA, detta enligt "The Guardian" som EU-Bloggen rapporterar om.
Ser också att HAX skriver om det.

Anonym sa...

"Observera att Åkesson var nöjd med det ursprungliga förslag som lades fram i FÖD:s promemoria 2005, och som gav FRA-chefen närmast oinskränkt makt."

Ja det kan man ju lätt föreställa sig att han var nöjd med.

Jag har funderat lite över detta med sökbegreppen föresten. Försäkrandet att kommunikation mellan svenskar (med vilket antagligen ska förstås kommunikation mellan personer inom Sveriges gränser) inte ska övervakas upprepas ju hela tiden av FRA-papegojorna. En tämligen naturlig tanke är då att sändare och mottagares IP-adresser används för att filtrera detta. Om både sändare och mottagare har IP-adresser som är kända som svenska så sorteras meddelandet bort redan i en första gallring. Om jag har rätt i denna förmodan så är det lite märkligt att detta inte förs fram som ett argument av förespråkarna eftersom det faktiskt kan låta som ett väldigt starkt skydd. Det kan dock vara så pass enkelt som att varken Tolgfors eller Åkesson har teknisk kompetens att begripa detta med IP-adresser.

Egentligen är det dock inte mycket till tröst om det skulle fungera på detta sätt. Sökbegreppen fastslås ju av FRA och regering utan offentlig insyn så även om det skulle fungera så idag så kan det fungera annorlunda imorgon utan att vi någonsin får reda på det. Dessutom är det fortfarande märkligt att det ska anses suspekt att kommunicera med utlandet.