tisdag 19 augusti 2008

Ska det var så svårt att lägga i en växel…

Varför tala om friskolor som något som katten dragit in? Hur vore det om kommunala skolor lade in en växel och försökte sig på att själva bli bättre och vara med och konkurrera istället för att bara sitta och gnälla på alla förändringar som görs i omgivningen? Om nu alla lärare är så mycket bättre i kommunens skolor så finns väl alla chanser och möjligheter?

Att det satsas på friskolor är väl fantastiskt med de möjligheter det kan ge att tillfredsställa många olika inriktningar hos individen. I botten finns läroplanen som grund för båda skolmodellerna. Men den kreativitet som friskolor i allmänhet visar saknas dessvärre på många kommunala skolor. Varför?

Man ska inte tjäna pengar på skolor säger vissa. Man kanske kan fundera över hur det kan komma sig att många friskolor kan bedrivas för mindre pengar än en kommunal skola och ändå vara bättre om man ser till resultatet? Eller hur? Det kanske rent av är så att kommuner inte är något vidare på att bedriva skolverksamhet? Det är en tuff fråga att ställa sig.

Jag tycker att det är bra med friskolor på många sätt, och tror att det finns bra mycket större chans för varje individ att jobba utifrån sina egna talanger och förutsättningar i en sådan skola. Det finns ett annat driv helt enkelt. Visst finns det dåliga friskolor, men det finns också väldigt många dåliga kommunala skolor. Det ena behöver inte utesluta det andra och dessutom så handlar det om barnen. Det finns ingenting som säger att det bästa för alla är att gå i en kommunal skola. Eller hur?

Det handlar knappast om vem som driver en skola utan om hur den drivs. Skolpengen är lika för alla, det handlar om att hantera den. Om det är så att friskolor kan hantera sina pengar bättre än kommunala skolan är bara det en sak att fundera över, eller hur? Det finns onekligen utmaningar för alla. Det viktigaste är dock att ungarna lär sig det de ska och att de får göra det utifrån sina talanger och individuella förutsättningar. Barn ska inte vara urless på skolan redan i 2:a klass. Det är väl klart att man som förälder gör val, vem vill inte att ungarna ska ha det bra. Många ondgör sig för att akademikerbarn får fördelar, det är möjligt att det är så, men vad ska vi göra då - byta barn? Är det inte bättre att de kommunala skolorna tar och jobbar på att bli ett val de också. Varför alltid kväsa nya alternativ?

(SvD)

(Aftonbladet)

Bloggar: Edvin Alam, Mathias Knutsson, Grafström, Callisto, Karlycke

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

9 kommentarer:

JOCA sa...

Jag har själv jobbat på en friskola och tycker att det är just pengahanteringen som gör det möjligt för dessa skolor att både ge en superb utbildning och ge vinst till sina ägare.

Just det faktum att man inte är bunden av kommunala upphandlingsavtal och regler, att man inte är bunden till 100-åriga lokaler, att man inte är bunden till 100-åriga lärartraditioner ;) gör att friskolor alltid kan göra det bättre.

Den skolan jag jobbade i hade superfräscha lokaler, hypermodern teknik, en blandning av unga och äldre lärare både med och utan "behörighet", men alla lika hängivna yrket och eleverna. Hur bra är inte det! Och eleverna trivdes för det mesta - och det vet man ju hur gymnasielever kan vara :D

Så fram för friskolor för den som vill!!!

berinder sa...

Problemet för kommunala skolor är att dom har ett krav på sig att vara beredd att ta emot många elever innan dom vet exakt hur många elever dom kommer få, dom skall även klara av att ta emot elever som lämnar friskolor. Detta skapar kostnader innan skolan kan få skolpengen.

Nu ska jag lägga lite ord i munnen på dig, för att göra en poäng. Med kreativitet så antar jag att du menar olika sätt att kringgå grundlagen t.ex. ifråga om värdegrund?

Med resultatet så antar jag att du menar bl.a. betyg? Att friskolor har högre betyg i medel behöver inte vara ett utfall av bättre undervisning, det kan också vara ett fall av lärare som ger högre betyg för att det ger deras arbetsplats högre renome då resultatet blir bättre...

Skolpengen är lika, men friskolor har inte samma krav på sig att kunna ta emot t.ex. handikappade som kommunala skolor, detta är ett klassiskt fall där mindre resurskrävande elevers skolpeng måste förflyttas för att ta hand om elever som kräver mer resurser...

Problemet är att friskolorna försvårar den kommunala skolans planering och att vissa friskolor har svårt att följa skollagen.

Vi behöver förbättra skolan för alla, inte segregera skolan mer.

charlie sa...

"Det handlar knappast om vem som driver en skola utan om hur den drivs. Skolpengen är lika för alla, det handlar om att hantera den. Om det är så att friskolor kan hantera sina pengar bättre än kommunala skolan är bara det en sak att fundera över, eller hur?"

Visst, absolut. Friskolor behöver inte lägga pengar på specialundervisning, se till att barn med särskilda behov får den hjälp de behöver eller kompetensutveckla sin personal. Så då blir det ju mycket lättare att hålla i pengarna, speciellt om man också kan välja vilka elever man vill ha, bl.a genom att kanske lätta lite på betygskriterierna och ändra betyg i efterhand? Eller låta eleverna ta del av nationella prov ett par dagar innan provdagen? Eller hur?

Mary sa...

berinder "Med kreativitet så antar jag att du menar olika sätt att kringgå grundlagen t.ex. ifråga om värdegrund?"

Jag tänker mer på pedagogiken och barnen. Vem har talat om att kringgå grundlagen? Inte jag.

Daniel A sa...

Jag tycker att friskolor berikar skolvärlden.
Men jag vill samtidigt att det ska vara lite regeländringar kring friskolor innan jag accepterar deras intåg.
Dels så går det betygsinflation i vissa friskolor. Det var en skandal i Göteborg för när Samskolan delade ut häften till eleverna för att ge dom högre betyg i nationella jämförelser.

Sedan så tycker jag att skolorna behöver ta ansvar. Om en skola kursar så är eleverna hänvisade till kommunen dagen därpå.
Det är givetvis orimligt att friskolor kan plocka russinen ur kakan, och sedan skjuta över ansvaret till kommunen när det inte passar längre.
Tar man emot en elev så ska man garantera undervisningen hela den tiden eleven har skrivit på för skolan. T.ex. 3-4 år för gymnasiet, 3-9år för grundskolan.
Det är företagande under ansvar.

Anonym sa...

Med viss egen erfarenhet kan jag säga att borgerliga politiker ibland driver frågan om friskolor på rent ideologiska grunder, lite som sossarna gör med kommunal förskola.
Missförstå mig rätt, jag är positiv till friskolor och det goda de står för.
Men ibland är det så att vi hade kunnat uppnå samma sak även i den kommunala driftsformen. Du ställer frågan varför inte samma kreativitet finns i kommunala skolan som i friskolan? Är det inte ett ledarskapsproblem mer än något annat?

Visst, normalt sätt är det viktigt och bra att ha konkurrens. Det motiverar och driver på att förbättra den egna verksamheten. Men om vi har ett ledarskapsproblem i den kommunala skolan, blir det automatiskt bättre om vi ger dem konkurrens?

Sedan skolan blev kommunal angelägenhet (inte bara en positiv händelse) har man ju lokalt möjlighet att göra något åt skolan. Kommunen, och kommunpolitikerna, behöver se till att rekrytera rätt personer för ledning av skolorna och dess förvaltning.

För mig blir huvudsyftet med friskolorna att hantera behov som inte tillfredställs redan. Ibland finns inte något otillfredsställt behov, och då behövs ingen friskola. Ibland finns det, och då är friskolan perfekt.

Jag längtar förresten efter SSUs friskola. Det "experimentet" kommer bara att visa att friskole-reformen fungerar. (Ungefär som att demokratin tillåter odemokratiska partier). Att det sedan kommer att visa sig att efterfrågan på socialism på schemat är minimal, är bara en bonus. :-)

Mary sa...

Tvivlar: Jag håller helt med dig om det du säger om ledarskapsproblem. Det finns verkligen mycket att göra där. Det tycks råda en introvert syn på vem soms ka vara ledare eller int ei skolan. Faktum är att jag själv nu på lite äldre dar hade tänkt mig att göra ny karriär inom skolvärlden just som ledare för att dela med mig av min erfarenhet. Jag tycker att det är väldigt viktigt att en skola fungerar bra och skulel vilja bidra. Jag har många (väldigt) många akademiska poäng i pedagogik dessutom och stor chefs/ledarerfarenhet, men det faller på att jag inte har varit lärare säger man. Då har jag ändå sysslat med kommunikation och utbildning, organsiation och ledarskap inom det privata näringslivet i många många år. Jag tror faktiskt att det finns en förändringsrädsla inom skolvärlden som bromsar upp.

Jag vill att barnen ska ha en bra skola.

Monika Ringborg sa...

Det mesta är väl sagt.
Men det är naturligtvis en ideologisk fråga från alla håll och kanter.
Skolpengen förpliktar och tyvärr följer inte alla friskolor läroplanen som är en förutsättning för att få erhålla statsbidrag.

Det är alltså via skattsedeln som vi betalar alla skolundervisning. Och därmed skall alla våra barn få möjligheten till en likvärdig utbildning, vilket inte betyder samma utbildning.

Egentligen är inte friskolan speciellt fri. Man bara tror det.
Och Nej, jag anser inte att undervisningen skall vara vinstdrivande när den organiseras via statsbidrag.

Det olyckliga är att man talar så mycket för friskolorna så att man slår ner på den kommunala. Gör den till strykpojken. Och då svarar den kommunala med att tala om hur bra skolan är.

Samma gamla motsättning i repris!
Tröttsamt!

Jag tolererar friskolorna, men jag är för att alla går i samma skola i grundskolan. Av olika skäl, men det kan jag inte ta ditt utrymme i syfte att lägga fram alla skäl.

Populisten sa...

All verksamhet som drivs med politiker som huvudmän blir byråkratisk och ekonomiskt ineffektiv. Varför skulle skolan vara ett undantag?

En till mig nästående arbetar med skolledning. När jag hör hur organisation och ekonomi fungerar krullar sig nackhåren allt som oftast. Jag misstänker starkt att jag inte skulle kunna hitta på en mer ineffektiv organisation ens om jag aktivt försökte. (Ett sånt konstycke klarar bara sjukvårdspolitikerna av.)