måndag 29 september 2008

Det här är Erik och han är en av Sveriges bästa informationschefer...


Erik Hörnfeldt är min kompis och han har fått en utmärkelse av näringslivsjournalisterna i Sverige för sitt jobb som kommunikationschef hos mobiloperatören 3.
Hur gör han då?
Jo, han tar tag i alla småsaker vartefter så kommer
de mer långsiktiga parallellt och av sig själv säger han.


"Min syn på PR är att den ska vara som namnet, publika relationer.
I en relation finns det en massa saker man måste göra för att hålla
den vid liv och det finns saker som man aldrig kan göra om man vill att det ska vara en relation i framtiden också.
Och så är de här relationerna publika och måste hålla för en publik genomlysning."

"Det är som alla jobb. Man måste veta vad man gör, veta varför man
gör det och sedan göra så mycket av det som möjligt."

"I grund och botten är det säljsupport."

Grattis Erik!

Inga kommentarer: