lördag 27 september 2008

Hur menar de egentligen...

FRA-lagen har tagit upp en stor del av diskussionerna med mina vänner de senaste månaderna. Vi är tämligen överens om att vi inte gillar det här slirandet hit och dit och vi gillar inte lagen. OK - jag vet politik, men ändå.

En av mina vänner sände mig ett brev (mail då) och undrade över saker som jag inte kan svara rätt upp och ner på. Kanske någon annan kan det? Det finns så många frågetecken att räta ut. Både principiella och på detaljnivå.

Hej Mary!

I de punkter man nu sägs ha kommit överens om ingår att man skall kunna få besked om man blivit avlyssnad och få ersättning om man blivit det på felaktiga grunder.

Hur är det tänkt att man skall kunna kolla det? Och vad skall FRA eller den nya massavlyssningsmyndigheten ha gjort för att man skall kunna ställa krav på ersättning.

Om vi antar följande scenario:

Jag har ett e-postkonto på en rysk webbmailsite. Jag skickar därifrån mail till en annan svensk som har ett hotmailkonto i USA. Regeringskansliet går till Specialdomstolen och begär att FRA skall få ”trafikstråket” trafik som går till eller från Ryssland. Specialdomstolen säger ja och beordrar Massavlyssningsmyndigheten att skicka den trafiken vidare till FRA. FRA granskar då den trafiken men finner inga mail från mig som kan kopplas till något som kan sägas utgöra yttre hot. FRA slänger mina mail.

Lagrådet har i sin remiss konstaterat att integritetskränkningen sker när staten bereder sig tillgång till trafiken. I detta fall sker det när leverantören lämnar över den till Massavlyssningsmyndigheten. Det torde innebära att det bara är under förutsättning att FRA läst min e-post och då konstaterat att jag är ett ”yttre hot” som jag _inte_ blivit felaktigt avlyssnad. Jag borde därför enligt beskrivningen ovan ha rätt att få veta att jag blivit felaktigt avlyssnad och få rätt till ersättning.

Man kan å andra sidan tänka sig att jag bara har rätt till underrättelse och ersättning om FRA-brutit mot lagen vid sin avlyssning. De har de gjort i detta fall eftersom de lyssnat på konversation mellan två svenskar (om vi antar att detta kommer att regleras i lag) och där ingen varit ”yttre hot”.

Frågan är då hur detta är tänkt att gå till.

I det första fallet är det enkelt i princip. Jag vänder mig till någon (jag gissar att det inte är specialdomstolen, Massavlyssningsmyndigheten eller FRA eftersom de knappast kan sättas att övervaka sig själva, så vi får anta att det inrättas en ny myndighet som vi kan kalla ” Kontrollmyndigheten för massavlyssning”) jag uppger för dem att jag har skäl att anta att jag blivit avlyssnad. De kollar då FRA om jag finns registrerad som ”yttre hot”. Om svaret är nej på den andra har jag blivit felaktigt avlyssnad och skall få ersättning.

Om det är det andra som gäller är det mer komplicerat. Då räknas ju inte (trots att lagrådet menar att det är då som integritetskränkingen sker) överkopieringen till Massavlyssningsmyndigheten utan först när FRA läser något de inte får (dvs exempelvis det mail jag skickat ovan).

Hur får jag reda på det? Hur får Kontrollmyndigheten för massavlyssning reda på det?

/Erik

15 kommentarer:

Zac sa...

Själv tycker jag att det skall vara brutalt hårda straff för att från statligt håll kränka medborgares integritet. Det är om möjligt ett straffsats som torde ha mycket god preventiv effekt; det är välutbildade människor som helt utan affekt tar ett mycket noga övervägt beslut - alltså bör det således krävas mycket stort personligt ansvar av dessa makthavare också.


//Zac

Anonym sa...

Mary, det börjar nog vara dags att medge att de politiker du hejar på är en samlig lögnaktiga smilfinkar som är kapabla till precis vilka vidrigheter som helst. För hur du än vrider och vänder på Eriks frågeställning, så kommer du att komma fram till att de ljuger för dig.

// --

Mary sa...

Anonym - varför alltid denna anonymitet?

Typer finns det i alla konstellationer...

Här ställs frågor. Det som bekymrar mig är att jag inte tror att någon kan svara.

Jag tänkte inte på det.

Urban Cat sa...

Jag har åxå funderat över det där, för de flesta dom avlyssnar kommer, med största sannolikhet, att vara "felavlyssnade" så det blir en djäkla massa pengar i så fall!
Nä, jag tror att det där bara är ett "trygghetspiller" med placeboeffekt!

Kommer säkert finnas ganska stort utrymme för "specialdomstolen" att spela med & i praktiken kommer INGEN bli felaktigt avlyssnad!
...tror jag!

Jörgen L sa...

Det är väl kanska klart att ingen någonsin kommer att bli meddelad om att han blivit felaktigt avlyssnad och få ersättning för det, var det nån som trodde det?....

De där bestämmelserna ska bara vara med för att det är ett formellt krav från europadomstolen om att det ska finnas såna bestämmelser, det är ingen som ens övervägt att de ska kunna funka rent praktiskt.

kanalen sa...

@Jörgen L
Precis! Exakt så. Hela tillägget är av den arten och har bara ett syfte. Att lägga olja på vattnet så att investeringarna görs och tvångskopieringspunkterna kopplas in. Vi måste jobba vidare för att förhindra att så sker.

Johan Westerholm sa...

Mary

Du har tyvärr så rätt. Smilfinkar, knäppstarar och maktmänniskor finns i alla partier. Den politiska kartan representerar i stort ett tvärsnitt av befolkningen. Jag kan inte säga att jag jublar åt Leni Björklunds agerande i tidernas begynnelse men det kan i min värld inte legitimera dagens politiska ledarskap.

Lars-Erick Forsgren sa...

Smilfinkar, maktmänniskor, ja. Men inte alla. Däremot kommer de genuint demokratiskt sinnade politikerna (numera)snabbt att malas ner, antingen deformeras eller stötat ut, marginaliseras som partierna fungerar.

Men hur få ändring på det? Det är ett hårt och grannlaga arbete.

Anonym sa...

Intressanta frågor. Vet inte om det finns några säkra svar.

En nyckelmening i Eriks mejl är "när FRA läser något de inte får". Vad betyder det egentligen? FRA får ju rätt att läsa allt som specialdomstolen gett tillstånd till inom ramen för en godkänd inriktning.

Sen finns det uttryckliga instruktioner om att visst material omedelbart ska förstöras, t.ex. inrikestrafik och advokatsamtal. Sannolikt blit FRA skyldiga att åtminstone redovisa hur mycket sådan trafik som förstörts. Man måste alltså föra statistik över sådant material, men rimligtivs ska inte namnuppgifter eller meddelandeinnehåll sparas någonstans. Här torde det alltså inte finnas någon möjlighet att få veta om man blivit avlyssnad. Helt enkelt därför att uppgifterna inte längre finns kvar.

Men det intressanta är väl om man systematiskt blivit utsatt för avlyssning, helt lagligt, därför att man ansetts som en förgrening av ett utländskt hot.

Här borde väl en hel del flyktingar i Sverige känna berättigad oro.

Kommer dessa verkligen någonsin få veta att de varit föremål för signalspaning? Nej, givetvis inte.Var det någon som trodde det?

/Per

Anonym sa...

Ett förtydligande:

Eriks mejl i exemplet har alltså FRA rätt att läsa inom ramen för en godkänd inriktning. Man begår alltså inget lagbrott.

Om FRA finner att innehållet eller kontakten saknar intresse för uppdraget ska meddelandet omedelbart förstöras. Då är det också borta, varför det inte finns någon möjlighet att få upprättelse i efterhand.

Jag har svårt att tro att det kommer att byggas upp en databas med "felaktigt avlyssnade svenskar"...

Materialet förstörs helt enkelt.

/Per

Anonym sa...

Först skulle FRA inte avlyssna enskilda personer. Ok, vi normalt funtade demokrater gillade inte massavlyssningen ändå. Nähä. Då ska nu privatpersoner få ersättning efter att ha blivit spanade på. Vad är detta? Nu räcker det med tramsande!

Mary sa...

sista anonym - jag tror att frågan från min kompis beror på följande punkter i pressmeddelandet från regeringen! Två punkter av 15. Jag tror att regeringen också tycker att det här är viktigt på något sätt. Frågorna handlar om vad dessa punkter innebär. Det är väl inte så konstigt egentligen.

11) En underrättelseskyldighet till enskild införs.

12) Kontrollmyndigheten ska på begäran av enskild vara skyldig att undersöka om verksamhet avseende honom eller henne har skett i enlighet med lag.

Mary sa...

sista anonym - jag tror att frågan från min kompis beror på följande punkter i pressmeddelandet från regeringen! Två punkter av 15. Jag tror att regeringen också tycker att det här är viktigt på något sätt. Frågorna handlar om vad dessa punkter innebär. Det är väl inte så konstigt egentligen.

11) En underrättelseskyldighet till enskild införs.

12) Kontrollmyndigheten ska på begäran av enskild vara skyldig att undersöka om verksamhet avseende honom eller henne har skett i enlighet med lag.

Fredrik L sa...

Nu står det klart - visst blir det samverkanspunkter.

Idag bekräftade Johan Linander att det visst ska byggas samverkanspunkter:

FRA kommer inte att få tillgång till samverkanspunkterna. Tanken är ändå att dessa ska byggas upp och det blir sedan domstolen som bestämmer vad FRA ska få tillgång till. Men kontrollen över samverkanspunkterna och myndigheten med spaningsbefogenheten delas alltså, vilket enligt mitt perspektiv starkt ökar skyddet mot missbruk.

arthur sa...

Det verkar inte längre råda någon tvekan om att de försöker lura oss igen. Det blir massavlyssning! Tyvärr lär bedrägerierna fortsätta. Så länge vi har ett system där alla med inflytande måste hacka och bita sig upp genom en partiorganisation snarare än genom att vinna förtroende i en egen valkrets så kommer vi styras av samvetslösa uslingar.