fredag 5 september 2008

Min kunskap om världen...

Det är inte utan att det blir mer och mer uppenbart att människor är ganska ytliga i sina ställningstaganden. Man tar ett argument från någon man anser vara auktoritär och så kör man på med det som sitt eget mantra. Det är naturligtvis tryggast så. Man behöver inte tänka eller ändra sina egen uppfattning, så det är inte bara tryggt att tycka som kollektivet utan det är minst jobbigt också. Man fortsätter att vara populär i den egna gruppen. Det kostar på att stöta si med andra och vem vill/vågar bli utfyst. Samtidigt kan man undra om politisk verksamhet ska handla om att bli omtyckt?

Jag har hört en riksdagsman från mitt eget part säga "vi fick garanterat att inte sevnskar ska avlyssnas" därför röstade jag ja. Jag tänker inte namnge vederbörande men det är en mogen person.

Centerpartisten Staffan Danielsson höjde på ögonbrynet när han läst artikeln om FRA i DN som handlade om massiv kartläggning av oskyldiga häromdagen, och menar att om det är som det står i artikeln måste diskussionen fortsätta. Mark Klamberg svarar honom uppskattande.

Själv kan jag tycka att det vore önskvärt om flera politiker från fler partier både i Riksdagen och i Regeringen tog till sig av det kommit fram under den intensiva debattens gång. Det är nämligen mycket kunskap och nya insikter som förmedlas, inte bara motstånd och bråk som man verkar vilja stävja med fast regeringsduglig hand.

Hade jag varit ansvarig för kommuniaktonen kring FRA-lagen så hade jag satt upp en blogg och samlat in alla synpunkter, sorterat upp dem i olika kategoirer och tagit till mig av det som var viktigt. Ny kunskap och nya insikter sitter aldrig i vägen. Även om det kostar på så är det värt det i längden.

Assimilerar gör man när man tar upp nytt i sin egen världsbild, man införlivar och det verkar vara dit många riksdagsmän kommit när det gäller FRA-lagen. Ackomodation är däremot lite jobbigare eftersom man måste tänka om och förändra sin världsbild. Vi får hoppas att det senare har blivit frukten av all den nya kunskap kring FRA-lagen som förmedlats på längden och tvärsen under sommar och höst.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Inga kommentarer: